Begagnatmarknaden - september2020 - MRF

Begagnatmarknaden – september2020

Begagnathandeln “boomar” och överträffar förväntan. Det registrerades hela 54 434 ägarbyten i september, det är 16,1 procent bättre än september förra året. Det betyder att den redan positiva sommaren får en ytterligare knäck uppåt och sammantaget för året hittills har vi nu nått 451 589 registrerade ägarbyten i begagnathandeln. Det är 6,7 procent mer än under samma period 2019.

Under september återtar det vi kallar nybilshandlarna mark och blir starkast växande sektor med en ökning på 19,5 procent jämfört med september 2019. Den rena begagnathandeln är inte långt efter och ökar med 18,6 procent. Den sektor som relativt tappar är privathandeln som ökar med 10,3 procent, d v s betydligt mindre än snittet för marknaden. Detta är ju något som är en fortsättning på en trend som pågått de senaste åren, att privathandeln tappar mark relativt den registrerade bilhandeln.

Porsche fortsätter sin starka tillväxt inom begagnathandeln, en följd av deras starka tillväxt inom nybilshandeln. De ökade sin begagnathandel i alla led med ett snitt på nästan 53 procent i september. God tvåa denna månad (tillväxt sept-20/sept-19) hamnar Subaru +31,6 procent, tätt följd av Peugeot +29,8 procent, Mercedes-Benz +29,5 procent och Mitsubishi +28,6 procent.

Det är betryggande att se att Peugeot nu återhämtar en del av den förlorade marknaden inom bilhandeln. Efter en tids kräftgång växer handeln med Peugeot inom nybilshandeln med 21,2 procent, vilket medför att de närmar sig de andra märkena igen och har i september 57 procent av begagnathandeln inom bilhandeln. Övriga märken ligger på 60 procent och uppåt. Dippen som varit kan troligen sökas i den oro som rått inom Peugeot-leden.

Tabellförklaring:
Nybilshandel: Är begagnathandel via de bilhandelsföretag som också säljer nya bilar.
Övrig bilhandel: Handel via bilhandlare som inte har nybilsförsäljning, d v s begagnathandlare.
Ej via bilhandel: All handel som sker mellan två företag, företag och privatperson eller mellan privatpersoner där ingen part är bilhandlare.


Öppna filer:

Exporterade personbilar

Skrotade personbilar

Enbart för MRF-medlemmar (komplett fil inkl län):

 

Vid frågor kontakta
Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig MRF
Skicka ett mejl till Klaus