Dan Håkansson får MRFs Stora Pris 2020

Årets pris går till rektor Dan Håkansson, Kattegattgymnasiet/Kristinehedsgymnasiet i Halmstad.

Dan Håkansson, rektor Kattegattgymnasiet Halmstad
Juryns motivering:
Juryn har valt att tilldela MRFs stora pris 2020 till rektorn Dan Håkansson Kattegattsgymnasiet/Kristinehedsgymnasiet i Halmstad för hans enorma förmåga att entusiasmera omgivningen till att flytta fram fordonsutbildning till helt nya nivåer.

Ett arbete som pågått under många år som nu resulterat i att en modern gymnasieskola byggts för att möta branschens teknikutveckling, samtidigt som en tydlig anda som främjar god kamratskap och utvecklingslust genomsyrar arbetet både bland elever och personal.

Kattegattgymnasiet har också under föregående år uppfyllt kriterierna för att vara ett certifierat Motorbranschcollege.

-Jag känner mig oerhört hedrad av utmärkelsen, säger Dan Håkansson. Det är ett erkännande av det engagemang och arbete som sker på skolan av lärare och personal, men även resultatet av den satsning som Halmstad kommun gjort genom att bygga en helt ny gymnasieskola för Fordons- och transportprogrammet.


I juryn sitter: Martin Sköld,  Docent och författare med stort intresse för bilbranschen, Ewa Björling, tidigare Handels- och Nordisk samordningsminister med stort bilintresse, Johan Grape, konceptkreatör, företagsledare och bilentusiast, Tommy Letzén, VD MRF (ordf i juryn)

Dela via mail

Bilhandel

Nyregistreringar februari 2021 – vart är vi på väg?

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar februariregistreringarna.

Läs mer

Snabb utveckling mot hållbar mobilitet

Under 2020 sjönk koldioxidutsläppen från nya bilar mycket kraftigt. Från 120 g/km till 93 g/km, en...

Läs mer

AECDR nyheter från Bryssel 6/2021

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer
Visa alla