Nyregistreringar november 2020 - Laddbara bilar i topp! - MRF

Nyregistreringar november 2020 – Laddbara bilar i topp!

Personbilar

Även om vi ser en nedgång i det totala antalet registrerade bilar, måste vi initialt uppehålla oss vid en annan del av statistiken. För det är första gången andelen laddbara bilar är den största andelen av registreringarna när vi jämför olika bränslen.

Laddbara bilar, dvs laddhybrider (PHEV) och elbilar (BEV) utgör under november 38,7 procent av registrerade bilar. Bensindrivna bilar utgör 31,4 procent, dieseldrivna 16,2 procent, elhybrider (HEV), dvs hybridbilar utan extern laddning 12,8 procent och gasfordon 0,9 procent.

Det är nog också första gången som en ren elbil (BEV) registreras i en sådan imponerande volym att den intar en pallplats bland laddbara bilar. I alla fall sedan laddbara bilar började utgöra mer än en marginalandel av registreringarna. Volkswagen ID.3 placerar sig på en silverplats bland laddbara bilar med 773 registrerade bilar i november. Bara Volvo XC60 (PEHV) är större (791) bland laddbara bilar i november.

Dieselbilarna fortsätter att kraftigt minska i andel och utgör denna månad alltså bara 16,2 procent av de registrerade bilarna, i oktober var de 22,7 procent. Det är en nedåtgående trend som pågått sedan 2012 då de utgjorde 67 procent.

Sedan är frågan vilken effekt de föreslagna förändringarna av förmåns- och skatteregler som regeringen har föreslagit får. Merparten av de laddbara bilarna är fortfarande PHEV, vilka får de största förändringarna om förslaget går igenom, d v s vi kan få en rekyl i något avseende men inte desto mindre börjar vi närma oss en “tipping point” och därefter kan förändringarna komma fort om de understöds av villkor som gör det intressant att välja elbil. Detta var något vi hade uppe som ett av ämnena på den nyligen avslutade BegBil2020 och där vi fick ta del av Norges erfarenheter. BEV utgör nu där ca 50 procent och PHEV ca 20 procent, medan bensin och diesel delar på de kvarvarande 30 procenten.

Tittar vi på registreringarna utanför de laddbara bilarna så tappar vi ordentligt med mark, totalt sjönk november jämfört med samma månad 2019 med 12,9 procent. Dieselbilarna som drabbas mest har endast 4 375 registrerade bilar i november mot 9 431 samma månad 2019, d v s en nedgång med 53,6 procent. Ackumulerat för året har 256 362 bilar registrerats, vilket är 16,4 procent färre bilar än föregående år. Även om vi nu ser ett tapp i registreringarna denna månad, så var den största nedgången under andra kvartalet, som en följd av pandemin, ett förlorat kvartal som vi inte klarar att hämta hem i år. Med nuvarande takt går vi mot dryga 285 000 bilar i år, någon form av slutspurt kan vi nog förvänta oss som effekt av hotande regeländringar.

Lätta lastbilar

För lätta lastbilar verkar Bonus-Malus ligga som en våt filt över registreringarna. Givetvis finns inget direkt bevis mer än att registreringstakten tydligt ändrats när regeländringarna kommit. Pandemin lägger givetvis på ytterligare last på detta, vilket pressar företagens marginaler, varför inköpen trycks ned ytterligare. Tyvärr kommer Bonus-Malus ytterligare öka skatteuttaget på dessa fordon nästa år, så inför nästa år ser det än tyngre ut än de siffror vi nu sitter med. Registreringarna för november sjönk med 23 procent mot samma månad 2019 och ackumulerat är vi ned 36,8 procent i år. Var detta kommer ta vägen nästa år och vilka effekter det får på samhället i övrigt, kan vi nog bara spekulera i men detta är ju yrkesfordon, så det är inte nöjestrafiken som kommer att avta långsiktigt som följd av detta.

Tunga Lastbilar (>16 ton)

Registreringarna för tunga lastbilar minskade oväntat med 16,6 procent i november jämfört med motsvarande månad föregående år. Något skäl till detta tapp har vi svårt att se. Åkerinäringen och övrig tung vägtrafik rullar på i princip i oförändrad skala. Ackumulerat för 2020 ligger vi 26,1 procent efter 2019 men det kan huvudsakligen härledas till tillverkarnas nedstängning av produktionen som följd av pandemin under kvartal två.

Ska man försöka spekulera i förändringen under november, så ser man i de märkesvisa registreringarna att Volvo (under november) hållit sin volym medan övriga tappat mot 2019. Om man använder gamla sanningar så var ju Volvo större hos de stora speditörerna medan Scania var starkast hos de mindre näringsidkarna. Om denna generalisering fortfarande gäller låter vi vara osagt, men det skulle i så fall understryka att landsvägstransporterna och speditionen fortsätter i oförändrad volym, medan entreprenad och liknande verksamhetsområdet tar lite mer stryk av pandemin.

NOVEMBER 2020

Nyregistrerade personbilar
Modelltoppen 
Dieselbilsregistreringar
Miljöbilsregistreringar 
Länsstatistik, detaljerad
Länsstatistik, sammanställning
Privatimporterade bilar
Lastbilsregistreringar
Fordonsbeståndet
EU-statistik, personbilar
EU-statistik, kommersiella fordon
BIL Swedens nyregistreringsstatistik
BIL Swedens nyregistreringsstatistik, pb, fabrikat o modell

Observera att filerna med begagnade, exporterade och skrotade bilar numera ligger under “Begagnatmarknaden“.


Filer öppna enbart för MRF-medlemmar:

Orderingång personbilar & transportbilar
Äkta registreringar

 


Vid frågor kontakta
Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig MRF
Skicka ett mejl till Klaus