Nyregistreringar december 2020 - en udda månad, ett udda år - MRF

Nyregistreringar december 2020 – en udda månad, ett udda år

Personbilar
Då har vi nått ett bokslut för ett av de mest omtumlande åren någonsin, ett år präglat av en pandemi vi kallat corona och som för bilbranschen inneburit omsvängningar och förändringar. Vi inledde året med lite strul i statistiken då vissa märken registrerat på bilar 2019 så vi fick en konstig bild inledningsvis, kort därpå hörde vi att någon okänd sjukdom brutit ut i Wuhan i Kina.

Efter lite velande åt olika håll stängde stora delar av Europa ned helt och fabriker stängde. Detta fick givetvis effekter på den svenska bilmarknaden som även om vi momentant drabbades hårt ändå totalt sett för året får vara nöjda med hur försäljning och registreringar fallit ut. Totalt sett för året landar vi på en registreringsvolym på 292 024 registrerade personbilar, det är 18,0% lägre än 2019 men får som sagt ses som ett bra år under omständigheterna. Merparten av andra länder i Europa och i världen har sett betydligt större tapp.

Avslutet på året blev dock som vanligt rätt omtumlande då tillverkarna ändå vill nå vissa interna mål och glädjande är att de laddbara bilarna har fått riktig fart under årets sista månader. I december var för första gången någonsin en elbil den mest registrerade bilen för en enskild månad. Volkswagen ID.3 tog förstaplatsen i december genom att nå 2 569 registreringar, tvåa var Volvo XC 60 och trea för månaden var Tesla Model 3. Hur kampanjer och de kommande regelförändringarna för förmåns-/tjänstebilar påverkat kan vi bara spekulera i. Andelen laddbara bilar blev rent generellt extremt hög för månaden, hela 49,2% vilket lyfte årsandelen till 32,2%, dvs till och med över de prognostiserade 30%.

Lätta lastbilar
För lätta lastbilar, även kallat transportbilar, var det däremot ett betydligt mörkare år, i december registrerades endast 3 992 lätta lastbilar, en nedgång med 63,9% för månaden jämfört med 2019 och för året totalt registrerades endast 31 015 lätta lastbilar, en nedgång med 42,4% jämfört med 2019. Vi bedömer att denna nedgång huvudsakligen är driven av de hårda bonus-malus reglerna som drabbar lätta lastbilar hårt och mindre av corona även om pandemin givetvis spätt på sorgerna.
Tyvärr ser vi inte någon lättnad vad gäller reglerna för dessa fordon utan tvärt emot så kommer de föreslagna regeländringarna att ytterligare öka kostnaderna för att äga en lätt lastbil vilket givetvis på sikt kommer påverka transportnäringen när fordonen inte finns på marknaden motsvarande vad behovet är.

Tunga lastbilar (>16 ton)
När det gäller tunga lastbilar så har året mest präglats av att fabrikerna stängde produktionen för även om december inte blev en bra månad med 432 registrerade tunga lastbilar (-18,2%) så beror årets stora fall till 4960 registreringar (-25,4%) huvudsakligen på att tillgången inte motsvarat efterfrågan, dock är nedgången i december en oroande signal för det kommande året, någon riktig underliggande orsak till det svaga avslutet kan vi inte se då transportbehovet kvarstår och åkerierna inte rapporterar någon nedgång i sina uppdrag.

DECEMBER 2020 – Definitiva siffror

Nyregistrerade personbilar
Modelltoppen
Dieselbilsregistreringar
Miljöbilsregistreringar
Länsstatistik, detaljerad
Länsstatistik, sammanställning
Privatimporterade bilar
Lastbilsregistreringar
Fordonsbeståndet
EU-statistik, personbilar
EU-statistik, kommersiella fordon
BIL Swedens nyregistreringsstatistik
BIL Swedens nyregistreringsstatistik, pb, fabrikat o modell

Observera att filerna med begagnade, exporterade och skrotade bilar numera ligger under “Begagnatmarknaden“.


Filer öppna enbart för MRF-medlemmar:

Orderingång personbilar & transportbilar
Äkta registreringar


Vid frågor kontakta
Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig MRF
Skicka ett mejl till Klaus