30

Analys 2021

De som lyckats bäst i år är åter Isuzu som toppar tronen, starkt att bibehålla titeln ”king of the hill”. Subaru som god två knappar dock in. Här ska väl nämnas att en viss fördel finns. Filip Frennby som förra året var märkeschef för Isuzu och fick hämta hem bucklan är i år märkeschef för Subaru så han vet ju hur ”slipstenen ska dras”. På tredje plats placerar sig Kia som genom åren envetet kämpat för att nå framgång. I år får de alltså kliva upp på pallens tredjeplats. Stort grattis till dessa tre märken som kämpar väl och prioriterar ett gott samarbete med sina återförsäljare.

De två som istället gör oss besvikna är de två märken som tappar mest och som kommer från relativt höga nivåer. Tyvärr tar BMW, som var förra årets raket, ett ordentligt steg tillbaka och för Renaults del misstänker jag att det är kontraktsdiskussionerna som orsakat oro i leden och som gör att de backar rejält. Trots det har alltså enkäten som helhet fått ett högre betyg än förra året.

En intressant vinkel är att alla de märken som försämrat sitt sammansatta resultat i år, med ett undantag i Lexus, har antingen låga betyg i fråga 1a eller har tappat mycket i fråga 1a, ”Hur nöjd är du med din generalagents lyhördhet för dina synpunkter inom Produktkvalitet” medan samma koppling inte kan göras till fråga 17b ”…produktkvaliteten för din generalagents bilar är konkurrenskraftig”. Vilket tydligt påvisar att det är avsevärt viktigare att föra dialog än hur de faktiska faktorerna förhåller sig.

Tyvärr är det just detta som saknas i relationen med de märken som kämpar i nedre delen av skalan. Ingen skulle bli gladare än jag om det kunde förändras till nästa år. För varken de företag eller de bilmärken som kämpar i slutet förtjänar en sådan relation som det tycks vara där. För flertalet andra märken har visat att man kan ha en god dialog även om det står tuffa beslut för dörren och att affärsvillkoren inte är de bästa. En dialog kan ändå medföra ömsesidig respekt och då kan man lättare göra det bästa av situationen.

Ser vi till enkätens total så är det fråga 2c ”Servicemarknad” och 20a ”Säljstödsystem” som har den största negativa utvecklingen. Det rör sig om marginella förändringar i totalen, men i båda dessa frågor rör det sig inte om en generell försämring utan att vissa märken gör drastiska ras. Vad som ligger bakom får vara en analys för respektive märke, men att säljstödsystemet får halverat betyg mellan två år när man har samma generalagent bör inte ligga i själva systemet.

Den enskilda fråga som fått starkast utveckling i år är glädjande 6e ”Kostnadseffektivisering”, något som varit nödvändigt med tanke på pandemin ,men glädjande nog också slagit igenom. Ett mycket gott betyg till våra generalagenter för de åtgärder som vidtogs.

Klaus Silfvenius
Bilhandelsansvarig MRF