Begagnatmarknaden - december 2020 - MRF

Begagnatmarknaden – december 2020

Det är dags att summera ett underligt, men för handeln med begagnade bilar starkt år. Vi kan glädjas åt att begagnathandeln gått så bra under pandemin, +6,0 procent för 2020 jämfört med 2019. Den utgör en viktig del för handlarnas ekonomiska resultat. Hade inte begagnathandeln gått så starkt som den gjort under 2020 så hade vi nog haft en annan bild av utslagning av aktörer på marknaden. Nu kan vi istället lämna 2020 bakom oss med förnöjsamhet och blicka ut mot ett 2021 som har alla möjligheter att bli en ekonomisk återstart och en verkligt intressant och spännande tid.

2020 avslutas med decembersiffror som följer årets övriga månader, 6,1 procent bättre än samma månad 2019. Det bilmärke, av de 15 största, som ökat sin begagnathandel mest inom nybilshandeln är BMW, de ökade med 22,9 procent i december och med 16 procent på årsbasis jämfört med 2019. Inom den rena begagnathandeln är det SEAT och Mercedes-Benz som ökar mest, medan Peugeot ökar mest inom privathandeln, allt jämfört med respektive märkes egna siffror för 2019.

Som starkast lysande handelsled under året har den rena begagnathandeln varit, som under december ökade 8,7 procent med en ackumulerad siffra för helår på +8,5 procent jämfört med motsvarande perioder under 2019. Privathandeln följer trenden de senaste åren och fortsätter att tappa andel av totalmarknaden, men den starka uppgången för hela marknaden medför att privathandeln ökat med 2,2 procent för helår. Tittar vi på privathandeln så är det egentligen bara i Skåne (+10,8 procent), Stockholm (+6,3 procent) och Blekinge (+5,6 procent) som begagnathandeln har en märkbart ökad volym jämfört med 2019, medan Jämtland (-9,9 procent), Gävleborg (-8,5 procent) och Gotland (-6,8 procent) är de län där privathandeln minskar mest. Det är också i två av dessa län, Jämtland och Gotland, samt i Stockholm, Uppsala och Norrbotten som den rena begagnathandeln haft största framgången 2020.

 

Tabellförklaring:
Nybilshandel: Är begagnathandel via de bilhandelsföretag som också säljer nya bilar.
Övrig bilhandel: Handel via bilhandlare som inte har nybilsförsäljning, d v s begagnathandlare.
Ej via bilhandel: All handel som sker mellan två företag, företag och privatperson eller mellan privatpersoner där ingen part är bilhandlare.

Öppna filer:

Exporterade personbilar

Skrotade personbilar

Enbart för MRF-medlemmar (komplett fil inkl län):

 

Vid frågor kontakta
Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig MRF
Skicka ett mejl till Klaus