Oroligt i lastbilsleden

Analys

I år har vi gått över till en helt digital enkät även för lastbilar, även om vi skickade en postal påminnelse om någon bytt mailadress.

Först får vi beklaga att något skett inom Mercedes-leden som medfört att deras ÅF inte ens svarat i tillräcklig omfattning för att de ska kunna vara med i enkätens resultat, vi har alltså bara två märken med i årets enkät, Scania och Volvo. Det gör också årets resultat för hela enkäten svåranalyserad då Mercedes-Benz de senaste åren intagit förstaplatsen, nu faller deras historiskt starka resultat bort och alla jämförelsevärden blir mer svårbedömda. Samtidigt har Volvo LV förbättrat sitt resultat medan Scania försämrat sitt. Dessutom är det relativt stora svängningar i enskilda frågor.

Ett exempel är en av Scanias tidigare paradgrenar, fråga 2a ”Hur nöjd är du med din generalagents satsningar på varumärkesbyggnad” där Scania förra året hade betyget 4,4 men där de tappar till 4,1 medan Volvo som förra året hade 3,7 lyfter sig till 4,2, det vill säga i år är Volvo bättre än Scania. Motsvarande svängningar finns i flera frågor och egentligen finns ingen riktigt tydlig trend som helhet för enkäten mer än att båda märkena får ordentligt förbättrade värden för hantering av marknadsstöd, vilket är glädjande i de tider vi är i och att det inte varit en styrka hos någon av dessa två leverantörer tidigare.

Den stora skillnaden mellan Volvos och Scanias resultat ligger snarare i spridningen i betyg. I förbättringspotentialen har Scania sina svar samlade relativt tight kring genomsnittslinjen medan Volvo har en betydligt större spridning av svaren, både i positiv och negativ riktning.

Det som fortsätter att förvåna är att tunga sidan har ett så relativt lågt medelbetyg jämfört med personbilar, det är mindre organisationer och färre fordon att hantera, om än mer komplicerade. Det borde vara bättre relation mellan GA och ÅF på tunga sidan. För precis som förra året räcker inte de tunga märkenas resultat till några framskjutna placeringar om de jämförs med betygen som personbils- och transportbilsmärkena erhåller, kring plats 20 skulle de placera sig i en gemensam lista, det förvånar mig. Men det kanske beror på att det är ”kärvare” gubbar i den miljön, där delas det inte ut rosor i onödan, kan det vara så?

För vi ska lyfta på hatten för Scania som trots stora leveransproblem tar bucklan i år strax före Volvo medan Mercedes-Benz tyvärr står över i år. Nu är dock inte skillnaden stor mellan Scanias och Volvo LVs resultat men det är ändå tillräckligt för att det inte ska vara någon tvekan att Scania tog det i år.

Sedan ska vi även lyfta på hatten för Volvo som lyckats få en svarsfrekvens på 100 procent, mycket bra jobbat och här sänder jag ett speciellt tack till Axel von Essen och Benny Pettersson på VHF som legat på sina medlemmar.

Klaus Silfvenius
Bilhandelsansvarig MRF

Rimliga kvalitets- och standardkrav

Både Scania-och Volvohandlarna är nöjda med de kvalitets- och standardkrav som generalagenterna har när det gäller lastbilsförsäljningen. Volvohandlarna är något mer nöjda än Scaniahandlarna. Även när det gäller kvalitets- och standardkraven för servicemarknaden är både Volvo- och Scaniahandlarna nöjda.

Nöjda med marknadsföringen

De båda handlargrupperna är även nöjda med marknadsföringen av lastbilarna. Däremot mindre nöjda med marknadsföringen av servicemarknaden. Likaså marknadsföringen av finansieringstjänster, även om båda märkena får med knapp marginal godkänt.

Missnöje med bonussystemen

Varken Scania-eller Volvohandlarna är nöjda med bonussystemen för lastbilsförsäljningen. Ännu mer missnöjda är man över bonussystemen för servicemarknaden.

Garantijobben

Scania får godkänt när det gäller ersättning för arbetet vid garantijobb. Volvo får däremot underkänt. Ersättningsnivån på reservdelar vid garantijobb får med nöd och näppe godkänt av Scaniahandlarna, däremot underkänt av Volvohandlarna. Ersättningsnivån för felsökning får klart underkänt av båda handlargrupperna.

Reservdelarna

Möjligheten till akutorder får bra betyg av både Volvo- och Scaniahandlarna. När det gäller reservdelstillgången rent allmänt får Volvo bra betyg, sämre får Scania även om märket får godkänt. När det gäller prissättningen på reservdelar får Scania knappt godkänt, medan Volvo får underkänt.