Nyregistreringar januari 2021 - Nytt år med nya möjligheter - MRF

Nyregistreringar januari 2021 – Nytt år med nya möjligheter

Personbilar
Januari 2021, smaka på det, året då vi hoppas kunna avsluta pandemin och samtidigt gå in i det nya normala, även om det är ett antal månader kvar dit, och hur kommer det nya att te sig?

Kommer vi att återgå till den situation som rådde innan pandemin? I vissa avseende ja, men i andra har vi fått förändringar som kommer att bestå. Inte minst har ju de digitala mötena blivit det normala och att jobba från annan plats än i kontors-/arbetsplatsen ses som en naturlig del. Hur kommer det att påverka resandet och behovet av transportmedel? Det får vi nog utvärdera först om ett par år.

För januari ser vi siffror vi kan tolka på olika sätt, registreringarna av nya personbilar ökade i januari med 22,5 procent mot samma månad 2020. Men januari 2020 var en svag månad, men vi är i nivå med registreringarna januari 2019, så vi ska definitivt se positivt på det, för december 2020 var som vanligt årets starkaste månad, när alla vill ha ut det sista av året, så 20 573 registrerade personbilar får vi ta som ett gott tecken i början av 2021.

Glädjande är också att andelen laddbara bilar fortsätter på en hög nivå, även om den tillfälliga nedsättningen av förmånsvärdet för “miljöbilar” upphörde den första januari i år. Andelen laddbara bilar var i januari 33,5 procent, varav laddhybriderna stod för 28,1 procentenheter och elbilar för 5,4 procentenheter. Det är som väntat visserligen lägre än i december 2020 men högre än snittet för 2020 som låg på 30,7 procent med en tydlig tyngdpunkt ju längre året flöt.

Bensindrivna bilar är åter den största andelen (36,1 procent) efter att laddbara tog den positionen i december, medan diesel har en andel på 22,2 procent, elhybrider, bensin- och dieseldrivna utgör 7,6 procent, medan gasdrivna bilar för en tynande tillvaro på 0,5 procent.

Lätta lastbilar
Än mer glädjande och lite oväntat är den starka registreringen av lätta lastbilar som under 2020 haft ett minst sagt knackigt år. I januari 2021 registrerades 2 149 lätta lastbilar, vilket är 83,2 procent mer än motsvarande månad förra året. Även om det inte når upp till siffrorna för januari 2019, så får vi hoppas att detta är ett trendbrott efter fjolårets dystra resultat. Ett av skälen till den svaga registreringen under fjolåret är att fordonsskatten drabbar dessa bilar hårt och att miljövänliga alternativ är få och de som finns många gånger inte är fungerande alternativ till en bensin- eller dieselvariant. Dock riskerar vi att få en puckel i början av året p g a att fordonsskatten åter planeras att höjas den första april, så detta kan vara en början på en liten puckel och att det sedan resulterar i svaga siffror därefter.

Tunga lastbilar (>16 ton)
För tunga lastbilar så börjar året lite som fjolåret avslutades, med en nedgång mot jämförelsemånad. I januari registrerades 386 tunga lastbilar, vilket är en nedgång på 8,1 procent jämfört med januari 2020 och det är några procent ned även i jämförelse med januari 2019. Vi väntar fortfarande på att trenden ska vända inom tunga, för vi tror att 2021 ska bli bättre än 2020 för tunga sidan, men vi ska komma ihåg att siffrorna fluktuerade extremt för tunga fordon förra året p g a nedstängningarna, så vi ser positivt på kommande året. Ska man säga något efter bara en månad, så är det att året startat väldigt olika för de olika leverantörerna, där Volvo kommit bäst ur startblocken, följd av Merdeces-Benz, medan övriga har haft en tyngre start jämfört med marknadsandel i januari 2020.

JANUARI 2021

Nyregistrerade personbilar
Modelltoppen
Dieselbilsregistreringar
Miljöbilsregistreringar
Länsstatistik, detaljerad
Länsstatistik, sammanställning
Privatimporterade bilar
Lastbilsregistreringar
Fordonsbeståndet
EU-statistik, personbilar
EU-statistik, kommersiella fordon
BIL Swedens nyregistreringsstatistik
BIL Swedens nyregistreringsstatistik, pb, fabrikat o modell

Observera att filerna med begagnade, exporterade och skrotade bilar numera ligger under “Begagnatmarknaden“.

Filer öppna enbart för MRF-medlemmar:

Orderingång personbilar & transportbilar
Äkta registreringar


Vid frågor kontakta
Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig MRF
Skicka ett mejl till Klaus