Nyregistreringar februari 2021 - vart är vi på väg? - MRF

Nyregistreringar februari 2021 – vart är vi på väg?

Personbilar
2021 rullar på utan riktig styrfart. Alla verkar vara lite villrådiga över vart vi är på väg. Ekonomin som helhet är stark för Sveriges del, trots den rådande pandemin, varför det finns en positivism.

För personbilar medför det en svag förstärkning av registreringarna jämfört med 2020. 22 837 bilar registrerades jämfört med 21 694 under februari 2020, dvs en uppgång med 5,3 procent. Historiskt är det i nivå med 2019 men lägre än de starka åren 2017 och 2018 då nivåerna var kring 27-28 000 registreringar. Att nå den nivån var dock inte väntat med tanke på rådande omständigheter. Men personbilar tuffar på med vetskapen om att det kommer att införas förändringar av bonus malus-systemet den 1 april. Dels höjs beräkningen av fordonsskatten för bilar med utsläpp över 90 g/km och dels sänks gränsen för vilka bilar som erhåller miljöbilsbonus från 70 g/km till 60 g/km samtidigt som bonusskalan ändras. Så i mars månad kommer vi nog att få se en ökad registrering av malusbilar, dvs bensin- och dieseldrivna bilar utan hybriddrift och vissa hybrider då köpare vill nyttja regelverket innan förändringen.

Andelen laddbara bilar utgör under februari 34,8 procent av de registrerade bilarna, vilket är på en hög nivå historiskt men en nedgång jämfört med slutet av 2020. Det finns flera skäl till att de laddbara bilarna inte fortsätter att ta mark som tidigare prognoser utstakat, mot en nivå på 40 procent för helår 2021. Dels har förändringen av bonus-malus en påverkan, vilket BIL Sweden också påtalat. Förändringen ger en utstakning för framtiden där hybriderna, som utgjort merparten av de laddbara bilarna (PHEV), tappar stora delar av sina ekonomiska förmåner. Till detta kommer även att de rena elbilarna (BEV) får en ökad bonus från 1 april, vilket gör att de som avser att köpa en sådan kanske avvaktar. Laddbara bilar är också till huvuddel tjänste- och förmånsbilar och för hela denna flotta har regeringen aviserat regeländringar från 1 juli 2021, ändringar som inte är redogjorda för i detalj, varför det skapar en osäkerhet för vad som kommer att gälla.

Andra förändringar vi ser i mixen av registrerade personbilar är att bilar med högre utsläpp minskar, detta troligen av två skäl. Dels för att det nu finns alternativ som har låga utsläpp, även om man söker ett fordon med lite kraftigare drivlina, dels för att tillverkarna pressar ned utsläppsnivåerna men också för att antalet alternativ med större motorer minskar. Flera tillverkare tar helt bort dem ur modellfloran. Andelen bilar i den högsta utsläppsklassen, med CO2-utsläpp över 140 g/km, har minskat sin andel med 14 procent och den näst högsta klassen, 130-140 g/km, har minskat med 24 procent jämfört med samma månad 2020.

Lätta lastbilar (max 3,5 ton)
Registreringarna av lätta lastbilar fortsätter i en positiv riktning med 2 814 registreringar, en ökning med 46,3 procent jämfört med februari 2020. Hittills i år har 4 963 lätta lastbilar registrerats, vilket är 60,3 procent mer än under samma period 2020. Vi hoppas verkligen att det är en återgång till en mer normal försäljning/registrering som visar sig och att det inte är en spurt inför malus-förändringarna den 1 april som påverkar lätta lastbilar rätt markant. Mycket positivt är att vi ser att uppgången inte beror på att bilhandeln själv köper bilar, utan den andelen registreringar med bilhandel som “köpare” faktiskt går ned. Den segmentsförskjutning vi kan se så här långt inom lätta lastbilar är att de mellanstora (motsvarande VW Transporter) tar andelar, främst från de små (motsvarande VW Caddy) medan övriga, dvs stor (motsvarande VW Crafter) och Pick-up är relativt oförändrade.

Tunga lastbilar (över 16 ton)
För tunga lastbilar har månaden visat positiva siffror, det registrerades 465 tunga lastbilar, vilket är 10,2 procent fler än samma månad 2020. Detta är en väntad uppgång, för vi trodde inte att föregående månads dystra siffror avspeglade marknaden utan att det fortfarande var eftersläpande förseningar efter den nedstängning som tillverkarna gjorde i våras-somras. Vi tror att denna trend kommer att hålla i sig under året om inte nya nedstängningar hindrar produktionen. För inom transportsektorn finns det fortfarande ett behov av fordon. Transporterna har i stort hållit sig på en oförändrad nivå under pandemin, men med viss förskjutning av kunder, t ex har transporter till restauranger sjunkit kraftigt men har kompenserats av fler transporter till butiker och hemleveranser.

En något oroande utveckling kan ses mellan märkena på marknaden. En generell bild är att de stora håller sina andelar och fortsätter att ta del av marknaden, medan de mindre har svårare att hålla sina andelar, dvs vi riskerar att alternativen på marknaden kommer att minska.

FEBRUARI 2021

Nyregistrerade personbilar
Modelltoppen
Dieselbilsregistreringar
Miljöbilsregistreringar
Länsstatistik, detaljerad
Länsstatistik, sammanställning
Privatimporterade bilar
Lastbilsregistreringar
Fordonsbeståndet
EU-statistik, personbilar
EU-statistik, kommersiella fordon
BIL Swedens nyregistreringsstatistik
BIL Swedens nyregistreringsstatistik, pb, fabrikat o modell

Filerna med begagnade, exporterade och skrotade bilar ligger under “Begagnatmarknaden.

Filer öppna enbart för MRF-medlemmar:

Orderingång personbilar & transportbilar
Äkta registreringar


Vid frågor kontakta
Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig MRF
Skicka ett mejl till Klaus