Bilbranschen just nu - juristen svarar - MRF

Bilbranschen just nu – juristen svarar

  • Vi har av misstag råkat annonsera en bil med felaktig utrustning som nu upptäckts efter köpet. Vad gäller här?
  • Ett fel har konstaterats på en bil. Vi erbjuder oss att avhjälpa felet men kunden kräver hävning av köpet. Vad gäller?

Se inslaget här