Begagnatmarknaden - februari 2021 - MRF

Begagnatmarknaden – februari 2021

Februari 2021

Vi fortsätter med årets andra månad med något som på aggregerad nivå ser rätt så stabilt ut. Nybilshandeln fortsätter att växa i februari med +4,6 procent, dvs i linje med hela marknaden som har gått +4,5 procent. Begagnathandlarna fortsätter att växa kraftigt, +9,1 procent, medan privathandeln i princip ligger kvar på samma nivå som tidigare trots att marknaden växer, +0,2 procent, allt i jämförelse med samma månad 2020, vilket var den sista månaden som inte påverkades av pandemin. Så summerat är begagnathandeln på en högre nivå än innan vi visste vad COVID-19 var.

Går vi ner på enskilda märken är svängningarna desto större. Här väljer vi dock att granska årets två första månader sammanslaget för att få en trend som inte beror på enskilda insatser. Starkast växande märke för begagnat 2021 bland nybilshandlarna är Land Rover +51,9 procent, följt av Fiat +36,5 procent, Jeep +35,3 procent, och Porsche +32,5 procent. Bland de större märkena (ca 500 bilar/månad totalmarknad) är det Subaru som går starkast bland nybilshandlarna, +13,5 procent, följt av Volvo +8,7 procent, BMW +7,0 procent, och Mitsubishi +4,9 procent.

Bland begagnathandlarna är bilden lite annorlunda, även om Land Rover växer snabbast även där, +48,4 procent, följt av Tesla +47,4 procent, Suzuki +24,3 procent, och Porsche +23,3 procent. Och för de lite större märkena är det Mercedes-Benz +17,5 procent, som växer snabbast, följda av Volvo +14,6 procent, Skoda +11,5 procent, och Kia +8,7 procent. Märken som omsätts med färre än 50 bilar per månad i snitt är ej beaktade eftersom svängningarna blir så stora när volymerna är så små.

Men den tydliga trenden håller i sig, att nybilshandeln följer begagnatmarknaden som helhet, medan begagnathandlarna tar av privathandeln. Beaktat att MRF bara granskar fordon som är upp till 10 år. För fordon äldre än 12 år är privathandeln fortfarande starkaste kanalen.

En följd av att begagnathandlarnas andel växer så starkt, blir att de också ökar sitt gemensamma lager. Gapet i volym mot nybilshandlarna har sjunkit, även om båda lagers volym är betydligt lägre än för ett år sedan. Men den stora skillnaden ligger i omsättningshastighet av lagret. Nybilshandeln har i snitt 68 lagerdagar för sina objekt medan begagnathandeln behöver 92 dagar. Det är en generell bild som gäller, även om vi tittar märkesvis på det. Undantag finns dock, Volvo omsätts något snabbare av begagnathandlarna och för att omsätta en Tesla som begagnad behöver nybilshandeln i snitt 136 dagar, medan begagnathandlarna omsätter den i snitt på 83 dagar. Omvänt tar det nybilshandlarna i snitt 36 dagar att sälja en Dacia, medan det för begagnathandlarna tar 175 dagar.

 

Tabellförklaring:
Nybilshandel: Är begagnathandel via de bilhandelsföretag som också säljer nya bilar.
Övrig bilhandel: Handel via bilhandlare som inte har nybilsförsäljning, d v s begagnathandlare.
Ej via bilhandel: All handel som sker mellan två företag, företag och privatperson eller mellan privatpersoner där ingen part är bilhandlare.

 

Öppna filer:

Exporterade personbilar

Skrotade personbilar

Enbart för MRF-medlemmar (komplett fil inkl län):

 

Vid frågor kontakta
Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig MRF
Skicka ett mejl till Klaus