Rusning inför nya skatteregler - nyreg mars 2021 - MRF

Rusning inför nya skatteregler – nyreg mars 2021

Personbilar

Mars 2021, sista månaden innan de nya reglerna införs i bonus-malussystemet. Det är tydligt att kunderna är medvetna om vad som är på gång – registreringarna har gått upp med 71,7% jämfört med samma månad förra året. Den som tänker att det beror på att vi stängde ned för covid-19 förra året har fel. Mars hann inte påverkas så mycket, utan nedgången 2020 mot 2019 var bara -8,6% och 2020 prognostiserades gå ned med -7,3% mot 2019, så den faktiska nedgången var mycket marginell förra året.

Det tyder på att årets starka uppgång har andra drivfaktorer och vi kan inte finna andra orsaker än de införda nya reglerna.

Denna teori styrks också av mixen för månaden. Laddhybriderna (PHEV), som får kraftigt försämrade skatteregler från 1 april, utgjorde 31,5% av registreringarna, de har ökat mer än allt annat, +212% för månaden, medan elbilarna (BEV) som utgjorde 5,5% av registreringarna av naturliga skäl backar i månaden, -13%, då klimatbonusen för dem ökar med upp till 10 000 kr om de istället registreras efter sista mars.

Det är alltså en av myndigheterna kraftigt påverkad registrering som vi har att kommentera. Totalt registrerades 47 460 nya personbilar, vilket är en rekordsiffra historiskt sett för mars. Andelen laddbara bilar uppgick till 14 933 (PHEV) och 2 609 (BEV), vilket totalt blev 36,9%. Andelen dieselbilar fortsätter att sjunka och är för månaden 21,8%, men runt 20 mars utgjorde dieselbilarna endast 8% av ditintill registrerade bilar, vilket kan ha två orsaker. Det ena är att en otroligt stor volym dieselförare har bytt bil och hämtat sin nya bil i sista veckan, det andra kan tyvärr vara att det är taktiska registreringar inför lagändringen.

Bensinbilar blev åter största andel av registreringarna med 34,6%, medan elhybriderna utgjorde 6,3%.

Även för de ackumulerade siffrorna ger detta språng att vi nu har 90 870 registreringar 2021 mot 66 141 under samma period 2020.

Lätta lastbilar (<3,5 ton)

Även för lätta lastilar har det varit rekordnivåer gällande registreringar i mars, 8 680 st, upp 239,7% mot samma månad 2020. Siffrorna tangerar rekordåren 2017-2018 och detta är givetvis också en effekt av att malus-skatten kraftigt ökar från 1 april som driver både på att byta bil innan april för kunderna men även taktiska registreringar av bilar i lager. Här finns en risk att det blir proppen ur för registreringarna kommande månad. Den som väntar får se.

Tittar vi på märkesnivå så har alla märken utom Mitsubishi överpresterat i mars. Att Mitsubishi inte gjort det kan nog tillskrivas märkets osäkra framtid i EU, som dock ljusnat något. MAN, Volkswagen, Mercedes-Benz och Dacia har ökat med 100-170%. Övriga märken har ökat sina registreringar med 200-220%, vilket skapar ett och annat frågetecken då det innebär att flera av dem har registrerat en normal årsvolym i mars månad.

Tunga lastbilar (>16 ton)

För tunga lastbilar är det både upp och ned, som segment är det något mer registreringar än samma månad 2020, 521 mot 504, dvs en uppgång med 3,4%.

Granskar vi istället de enskilda märkena svänger det desto mer, dock är halvledarbristen den största orsaken till svängningarna, för allt tyder på att efterfrågan finns hos kunderna. MAN har i princip haft stopp i sina leveranser under januari-februari men fått igång dem nu, om än på en låg nivå. Volvo har fått lägga in stoppdagar i produktionen och det påverkar givetvis, medan Scania har kunnat tuffa på mer som tänkt. Scania har idag en marknadsandel på 48,3% för perioden januari-mars, Volvo 40,8%. Gapet till Scania har huvudsakligen uppstått under mars månad. Mercedes-Benz går som de gjorde förra året och håller sin marknadsandel kring 7,5%, medan övriga tappar kraftigt.

Källa: BIL Sweden

 

MARS 2021

Nyregistrerade personbilar
Modelltoppen
Dieselbilsregistreringar
Miljöbilsregistreringar
Länsstatistik, detaljerad
Länsstatistik, sammanställning
Privatimporterade bilar
Lastbilsregistreringar
Fordonsbeståndet
EU-statistik, personbilar
EU-statistik, kommersiella fordon
BIL Swedens nyregistreringsstatistik
BIL Swedens nyregistreringsstatistik, pb, fabrikat o modell

Källor: BIL Sweden, BranschData, Transportstyrelsen och ACEA.

Filerna med begagnade, exporterade och skrotade bilar ligger under “Begagnatmarknaden.

Filer öppna enbart för MRF-medlemmar:

Orderingång personbilar & transportbilar
Äkta registreringar


Vid frågor kontakta
Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig MRF
Skicka ett mejl till Klaus