Begagnatmarknaden - mars 2021 - MRF

Begagnatmarknaden – mars 2021

Källor: Vroom och Indicata

Mars 2021, mitt i pandemin så rusar nybilsförsäljningen, till stor del beroende på nya beskattnings- och bonusregler inom bonus-malus. Det fick vissa tillverkare att ställa på lika mycket i mars månad som de sålde under hela förra året. Givetvis kan aggressiva säljmål påverka men vi får nog tillskriva majoriteten till att ändringarna av bonus-malus drev på mer än den underliggande efterfrågan.

Samtidigt “boomar” begagnatförsäljningen med en uppgång på 29,3 procent mot mars föregående år. Är man lite pessimistisk så tar man perspektivet att mars 2020 påverkades delvis av ingången av Corona men nedgången från 2019 var bara drygt 5 procent, så siffrorna är riktigt bra även i längre historiskt perspektiv.

Största drivfaktorn för en kraftig uppgång i begagnatbilsförsäljningen är givetvis en ökad nybilshandel då det driver inbyten och försäljning.

Av nybilsregistreringen i mars var ca 11 400 ökningen av registreringar på privatperson, företag (ej bilhandel) och finansbolag, d v s extra försäljning till brukare. Den volymen bör då medföra att ungefär samma extra volym med bilar kommer ut på begagnatmarknaden och den extra volym av ägarbyten av begagnade bilar som skedde under mars var 10 400. Att den inte blev 11 400 får nog kopplas till fördröjningen av inkommet till sålt inom begagnatförsäljningen.

Dock har nybilshandeln inte lyckats absorbera behovet av inbyten som nybilsvolymen genererat, utan deras begagnataffärer ökade med 5 937 fordon, +34,1 procent, medan begagnathandlarna ökade med 4 415 fordon, +36,0 procent, och privathandeln ökade med 2 804 fordon, +18,4 procent, jämfört med 2020. Så även om privathandeln ökade denna månad, så fortsätter senaste årens trend att privathandeln förlorar marknadsandelar och årets trend – att begagnathandlarna tar störst andel – fortsätter.

Trots de ökade volymerna, både inom nybil och begagnat, så har lagren av begagnade bilar inte ökat, utan snarare sjunkit med -1,5 procent inom nybilshandlarna och med -2,8 procent inom begagnathandeln.

Dessutom har också genomsnittlig lagertid minskat, vilket är förvånande när volymerna ökat i den omfattning som skett.

Det blir en ekvation som inte går ihop om vi inte tar till ytterligare faktorer, för ökad volym ger i regel större lager och längre lagertider. Enda sättet att motverka det är att öka attraktionsfaktorn för varan, vilket i detta fall troligen är priset. Tyvärr kan det nog bara resultera i slutsatsen att om allt ser så bra ut så säljs bilarna för billigt, vilket bekräftas av bl a de som säljer genom auktion. De får ut betydligt högre pris, +10-20 procent, jämfört med för ett år sedan, medan handelns snittpris i annonserna endast är 0,6 procent högre än för ett år sedan.

Not: Siffror för begagnathandel inom MRF gäller för fordon med en ålder avgränsad inom 6-120 månader.

Tabellförklaring:
Nybilshandel: Är begagnathandel via de bilhandelsföretag som också säljer nya bilar.
Övrig bilhandel: Handel via bilhandlare som inte har nybilsförsäljning, d v s begagnathandlare.
Ej via bilhandel: All handel som sker mellan två företag, företag och privatperson eller mellan privatpersoner där ingen part är bilhandlare.

Öppna filer:

Exporterade personbilar

Skrotade personbilar

Enbart för MRF-medlemmar (komplett fil inkl län):

 

Vid frågor kontakta
Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig MRF
Skicka ett mejl till Klaus