Nyreg april 2021 - Bättre än väntat - MRF

Nyreg april 2021 – Bättre än väntat

Personbilar

Vi skriver april 2021 och tittar på registreringssiffrorna, och vi förvånas lite över hur det utvecklats. Visserligen är jämförelsemånaden april 2020 en månad som drabbades av nedstängningen i inledningen av pandemin, vilket orsakade en nedgång med 38 procent för personbilar, resp 39 procent för lätta lastbilar jämfört med samma månad 2019. Siffrorna för den just avslutade månaden visar en starkare registrering än förra året för personbilar, men nivån är vad som förvånar oss då det samtidigt är första månaden med nya bonus-malus-regler och borde vara en kraftig negativ rekyl på en enormt stark mars 2021 då vi hade en stor uppgång innan dessa regler infördes.

I april registrerades det 21 873 nya personbilar, vilket är +15,6 procent bättre jämfört med förra året, och jämfört med 2018 blir då siffran -25 procent, vilket är bättre än förväntat. En bidragande faktor är helt klart de laddbara bilarna som i april utgjorde 43,1 procent av alla registrerade personbilar. Av dessa var 20,8 procentenheter laddhybrider (PHEV) och 22,3 procentenheter elbilar (BEV), vilket betyder att det registrerades fler rena elbilar än laddhybrider, givetvis en effekt av de ändrade reglerna som gynnade laddhybrider i mars, medan de nya reglerna gynnar elbilarna.

Bensinbilarna utgjorde under april 32,6 procent, dieselbilarna 14,9 procent och elhybrider (HEV) 8,8 procent, övriga drivmedel 0,6 procent. Det är diesel som är den stora förloraren till de laddbara bilarna, diesel utgjorde nästan 40 procent för ett par år sedan.

Ackumulerat för året är antalet registrerade personbilar 112 743, +32,6 procent fler än under samma period förra året men det är också knappt 10 procent bättre än 2019, så 2021 har så här långt varit ett bra år.

Lätta lastbilar

Lätta lastbilar har också sett rekordnivåer, 1 904 st, -23,4 procent färre än mars 2020. Att april skulle vara en månad när lätta lastbilar tappade mycket volym, ser vi som helt naturligt men kanske var det sämre än väntat. Detta beror delvis på effekten av malus-skatten, som ökade kraftigt från 1 april, och delvis även på de taktiska registreringa av bilar som skedde i mars. Ovanpå detta ser vi, sedan två år tillbaka, en kraftig nedgång i registreringarna för lätta lastbilar, vilket vi nog får tillskriva redan tidigare ändrade bonus-malus-regler, för jämför vi med mars 2019 så var registreringarna -53 procent.

Tyvärr sker ju beskattningen av dessa fordon utifrån samma regler som personbilar, utan hänsyn till den transportuppgift de har, vilket beaktas för tunga fordon.

Det är dock stora svängningar inom segmentet, där vissa tidigare framgångsrika märken tappar stort, delvis säkert beroende på ändringar i modellutbudet och att andra tar stora marknadsandelar. Bland de som över tid ligger på en MA på över 5 procent är förändringarna för april månad mellan +55 procent och -40 procent.

Tunga lastbilar

Under april registrerades 526 tunga lastbilar, vilket är 16,6 procent mer än 2020. Ackumulerat har det registrerats 1 898 tunga lastbilar, 5,6 procent mer än under januari-april 2020, dvs vi har börjat få fart på tunga lastbilar. Det var ju en tvekande start på året, men ser det gå mot den förväntan som är att överträffa föregående år. Det enda orosmolnet är bristen på halvledare som begränsar produktionen, såväl inom tunga sidan som bland personbilar och lätta lastbilar.

Källa: BIL Sweden

 

APRIL 2021

Nyregistrerade personbilar
Modelltoppen
Dieselbilsregistreringar
Miljöbilsregistreringar
Länsstatistik, detaljerad
Länsstatistik, sammanställning
Privatimporterade bilar
Lastbilsregistreringar
Fordonsbeståndet
EU-statistik, personbilar
EU-statistik, kommersiella fordon
BIL Swedens nyregistreringsstatistik
BIL Swedens nyregistreringsstatistik, pb, fabrikat o modell

Källor: BIL Sweden, BranschData, Transportstyrelsen och ACEA.

Filerna med begagnade, exporterade och skrotade bilar ligger under “Begagnatmarknaden.

Filer öppna enbart för MRF-medlemmar:

Orderingång personbilar & transportbilar
Äkta registreringar


Vid frågor kontakta
Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig MRF
Skicka ett mejl till Klaus