Nyreg juni 2021 - På väg ut ur Corona - MRF

Nyreg juni 2021 – På väg ut ur Corona

Personbilar
Juni summeras till 36 095 nya registrerade bilar. Det är en uppgång med drygt 10 000 mot samma månad förra året (+46 procent) och ett par tusen fler än 2019. Det är också drygt 10 000 fler än vad som registrerades i maj. Denna generella uppgång i antalet registrerade personbilar som är de högsta sedan januari 2019, med undantag för december 2019 och mars i år, två månader som båda var “dopade” månader på grund av förändrade skatteregler för fordonen. Det tyder på att det inte heller nu är en naturligt marknadsdriven uppgång utan att det är drivet av den förändring av förmånsbeskattningen som infaller idag, den 1 juli.

Det är samma typ av förändring som vi såg i mars, då var det ändringen av fordonsbeskattningen som var orsaken till den “peaken”. Att registreringarna är drivna uppåt av yttre påverkan ska dock inte solka den generella bilden av att registreringarna går betydligt bättre i år (173 163) än föregående år (+38 procent) och det till och med överträffar siffrorna för januari-juni 2019, d v s första halvåret är generellt sett ett bra år och om takten skulle vara densamma andra halvåret så skulle vi landa på en årsvolym på drygt 345 000 registreringar och därmed vara det femte starkaste året historiskt. Nu blir det troligen inte så, då både halvledarbristen och en mer generell komponentbrist påverkar tillverkningen så till den grad att flertalet fabriker kommer att ha extrastängt i sommar. Det positiva är dock att det finns en underliggande efterfrågan som byggts upp under det dryga år vi levt med pandemin. Det gör att vi nog får räkna med en stark efterfrågan och att vi kan ha bilbrist under reseterande del av 2021 och säkerligen en bra bit in i 2022.

Även andelen laddbara fordon fortsätter den starka trenden som varit under året. Antalet elbilar (BEV) ökade med drygt 400 procent mot samma månad förra året, även när vi jämför mot tidigare månader detta år så är uppgången tydlig. I januari var antalet BEV ca 1 000, i februari drygt 1 000, i mars knappt 1 000, medan i april, då de nya skatte- och bonusreglerna infördes, så blev siffran knappt 5 000, vilket i maj blev knappt 4 000 och nu i juni är siffran nästan 8 700 registrerade elbilar.

Även laddhybriderna (PHEV) fortsätter att gå starkt, trots de försämrade villkor de drabbades av den 1 april och till faktiska tal är de ju fortfarande på högre nivåer än elbilarna. I januari var de knappt 6 000, i februari knappt 7 000, medan mars, som var sista månaden med de gamla reglerna, medförde en topp på nästan 15 000 registreringar. April blev av naturliga skäl en rekyl nedåt på mars och landade på knappt 5 000, maj knappt 6 000 och juni på drygt 9 000.

Tillsammans utgör registreringarna av de laddbara bilarna 25,9 procent av alla personbilar som registrerats i år, motsvarande siffra för förra året var 11,5 procent. Flest registrerade laddhybrider i juni var Volvo S/V60 följd av Volvo XC60. Flest registrerade elbilar i juni var MG ZS EV, med Tesla model 3 och Volkswagen ID.4 på andra respektive tredje plats.

Lätta lastbilar (<3,5 ton)
För lätta lastbilar har året gått betydligt bättre än det näst intill katastrofala 2020. Dock har det varit en ojämn resa där mars månad stod för ca fyra gånger så många registrerade bilar som en normal månad. Orsaken bedöms vara den samma som angivits ovan, att skattereglerna för fordon ändrades kraftigt den 1 april i år.

I juni blev registreringarna 3 139, vilket också är en tydlig “peak” uppåt med ca 40 procent jämfört med samma månad föregående år. Även denna uppgång får vi nog tillskriva de ändrade förmånsreglerna som införs idag, den 1 juli.

Ackumulerat för året är registreringarna av lätta lastbilar uppe i 21 474, vilket är 72,1 procent mer än föregående år då 12 479 fordon registrerades och nästan i nivå med 2019 då siffran var 22 960.

Dock finns det en tydlig osäkerhet för hur denna marknad fortsätter under resten av året. Vi har sett tendenser till en minskad underliggande efterfrågan under hela 2020 och huvuddelen av 2021. Vår bedömning är att det kraftigt uppskruvade skattetrycket på dessa fordon minskat intresset för dem, att flertalet potentiella kunder helt enkelt väljer andra lösningar då kostnaden har blivit för stor. De stora förändringarna i marknadsandelar mellan märkena fotsätter, vilket gör marknaden än mer svårbedömd.

Tunga lastbilar (>16 ton)
Nyregistreringarna av tunga lastbilar i juni blev en uppgång även här, antalet registrerade fordon landar på 504, vilket är 37 procent bättre än i fjol. Dock är den tunga sidan starkt påverkad av komponent- och halvledarbrist, och allt som kommer att komma ut på vägarna i år är i princip redan sålt, d v s antalet registreringar påverkas i huvudsak endast av vad tillverkare och påbyggare lyckas få klart. Vi har alltså en marknad där efterfrågan utan problem sväljer det som kan ställas tillgängligt.

Juni 2021
Nyregistrerade personbilar
Modelltoppen
Dieselbilsregistreringar
Miljöbilsregistreringar
Länsstatistik, detaljerad
Länsstatistik, sammanställning
Privatimporterade bilar
Lastbilsregistreringar
Fordonsbeståndet
EU-statistik, personbilar (kommer i mitten av månaden)
EU-statistik, kommersiella fordon (kommer i slutet av månaden)
BIL Swedens nyregistreringsstatistik
BIL Swedens nyregistreringsstatistik, pb, fabrikat o modell

Källor: BIL Sweden, BranschData, Transportstyrelsen och ACEA.

Filerna med begagnade, exporterade och skrotade bilar ligger under “Begagnatmarknaden. (Juni-siffrorna kommer i mitten av månaden.)

Filer öppna enbart för MRF-medlemmar:

Orderingång personbilar & transportbilar
Äkta registreringar


Vid frågor kontakta
Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig MRF
Skicka ett mejl till Klaus