Begagnatmarknaden - maj 2021 - MRF

Begagnatmarknaden – maj 2021

Är det en öppning i pandemin som skymtar? Handeln med begagnade bilar fortsätter att bli allt starkare. Är det den osäkra nybilsförsäljningen som driver på begagnat?

För maj 2021 noterar vi att det skett 38 616 ägarbyten av personbilar som är 6 – 120 månader, det är 4 894 fler än året innan, en uppgång med 14,5 procent. Flest bilar är som vanligt av märket Volvo, följt av Volkswagen, BMW, Audi, Mercedes-Benz, Toyota, Kia, Skoda, Renault och Ford, i nämnd ordning.

För året som helhet har det t o m maj registrerats 178 812 ägarbyten mot 154 918 förra året, en ökning med 23 894 eller 15,4 procent. I stort sett är det samma märken som utgör volymerna, enda skillnaden i rangordningen är att Toyota och Mercedes-Benz byter plats.

Flest ägarbyten sker av naturliga skäl i Stockholm men största förändringen ser vi i Västerbottens län, +24,9 procent, följt av Jämtlands län, +23,8 procent, och Norrbottens län, +19,1 procent, medan Gotland är det län där den procentuella ökningen är minst, 6,4 procent. Den insatte hävdar då att detta kan vara individuella årsfluktrationer men faktum är att om vi byter jämförelseår till 2019 så ser bilden liknande ut, med undantag att största uppgången sker i Stockholm, som låg strax utanför pallen vid jämförelse med 2019. Därefter följer Norrbotten och Jämtland, medan Västerbotten hamnar i mitten av listan.

Stockholm, Norrbotten och Jämtland är län som utvecklats starkt, även om man jämför med 2018. Vad denna tydliga uppgång i dessa län beror på kan vi nog inte riktigt sätta fingret på.

Källa: Vroom

Not: Siffror för begagnathandel inom MRF gäller för fordon med en ålder avgränsad inom 6-120 månader.

Tabellförklaring:
Nybilshandel: Är begagnathandel via de bilhandelsföretag som också säljer nya bilar.
Övrig bilhandel: Handel via bilhandlare som inte har nybilsförsäljning, d v s begagnathandlare.
Ej via bilhandel: All handel som sker mellan två företag, företag och privatperson eller mellan privatpersoner där ingen part är bilhandlare.

 

Öppna filer:

Exporterade personbilar

Skrotade personbilar

Enbart för MRF-medlemmar (komplett fil inkl län):

 

Vid frågor kontakta
Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig MRF
Skicka ett mejl till Klaus