Begagnatmarknaden - juni 2021 - MRF

Begagnatmarknaden – juni 2021

Begagnathandeln visar i juni för första gången på länge en avmattning, en liten nedgång med 456 bilar, dvs -0,8 procent mot samma månad föregående år. Nedgången sker inom “icke bilhandel” med 2 580 färre bilar och kan kopplas till den rena privathandeln, dvs inte att företag och leasingbolag minskar sin försäljning utan det är alltså ren privatperson till privatperson där ägarbytena gått från 12 905 till 10 089 på ett år, en nedgång med 2 816 personbilar.

Begagnathandeln inom bilhandeln fortsätter istället att öka, +4,0 procent för begagnathandeln inom nybilshandlarna och +8,4 procent inom den rena begagnathandeln. Det betyder också att juni 2021 bör vara ett av de starkaste juni-månaderna någonsin för begagnathandel inom bilhandel.

Försäljningen går alltså riktigt bra och även om den är måttlig jämfört med andra länder i Europa så ska vi komma ihåg att svensk begagnathandel trummade på bra i maj-juni förra året, medan huvuddelen av de länder som ökat mer än Sverige i år var helt nedstängda för ett år sedan, dvs deras jämförelsevärden är rätt låga, då blir ju ökningen stor till i år. Sveriges ökning för maj 2021 jämfört med maj 2020 var +10,3 procent medan den var +7,9 jämfört med maj 2019, dvs Sverige hade bara en nedgång på -2,2 procent mellan maj 2019 och maj 2020, medan flertalet av länderna i Indicatas diagram nedan hade 30-40 procents nedgång 2019 till 2020.

 

Lagren hos bilhandlarna har växt då nybilsförsäljningen också går framåt om än ryckigt pga förändrade villkor vad avser skatt och förmånsvärden. Lagren av begagnade bilar har växt med 9,0 procent hos nybilshandlarna och med hela 18,2 procent hos begagnathandeln. Det är positivt för fortsatt stark försäljning men tyvärr sjunker omsättningshastigheten av lagren och är nu uppe i 89 resp 108 dagar.

Det är tur att det är så låga räntor, för med en annan räntebild hade det varit katastrof för vissa handlare.

Trögast att omsätta är de nästan nya bilarna medan 3-åringarna går fortast, se diagram nedan visande Sveriges omsättning av bilar.

Obs! Omvänd redovisning, tabellen visar hur många gånger lagret omsätts per år för resp åldersgrupp.

 

Svängningarna mellan märken fortsätter att vara hög, försäljningen av begagnade Nissan har ökat med 38,5 procent för första halvåret jämfört med samma period i fjol, medan försäljningen av begagnade Renault sjunkit med 1,7 procent under samma period.

Någon nyhet bland vilka märken som har flest ägarbyten finns inte, utan det följer i stort nybilsförsäljningen där Volvo som vanligt är störts, följd av Volkswagen, Toyota, Kia, BMW, Audi, Mercedes-Benz, Skoda, Renault och Ford i nämnd ordning för de 10 största.

 

Tabellförklaring:
Nybilshandel: Är begagnathandel via de bilhandelsföretag som också säljer nya bilar.
Övrig bilhandel: Handel via bilhandlare som inte har nybilsförsäljning, d v s begagnathandlare.
Ej via bilhandel: All handel som sker mellan två företag, företag och privatperson eller mellan privatpersoner där ingen part är bilhandlare.

Not: Siffror för begagnathandel inom MRF gäller för fordon med en ålder avgränsad inom 6-120 månader.

 

 

Källor: vroom, Indicata, BIL Sweden och SCB

 

Öppna filer:

Exporterade personbilar

Skrotade personbilar

Enbart för MRF-medlemmar (komplett fil inkl län):

 

 

 

Vid frågor kontakta
Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig MRF
Skicka ett mejl till Klaus