Nyreg juli 2021 - ändrade regler påverkar - MRF

Nyreg juli 2021 – ändrade regler påverkar

Personbilar – kraftig påverkan av förändrade förmånsregler
Då är vi tillbaka efter sommarperioden och semestrarna. Bilhandeln har rullat på men tappat lite tempo, uppgången mot föregående år som vi skrev om efter första halvåret har helt kommit av sig.

Att svensk ekonomi går bra har inneburit att registreringarna i år har återhämtat sig efter förra årets tapp och efter 7 månader är vi +28% jämfört med 2020 och nästan i nivå med 2019.

Juni var +46% jämfört med samma månad 2020 medan juli visar -26,2% mot juli 2020. Givetvis påverkar en återhämtning under förra sommaren jämförelsevärdena men inte på när att det stora tapp vi ser nu utan det får nog tillskrivas alla förändringar som statsmakten infört i regelverken för tjänste- och förmånsbilar. Ändringen som infördes första juli har givetvis drivit på registreringarna under första halvåret och nu gick luften ur.

Detta blir tydligt när vi tittar på olika drivmedelstyper, för dieselbilar är utvecklingen under årets första 7 månader – 7,3% men den nedgången kan helt tillskrivas juli månad som var – 52,0%. Registreringarna av dieselbilar under de första 6 månaderna var +20 bilar medan det var -2775 bilar under juli. Tittar vi på hybridbilar (PHEV) så är bilden lika tydlig, det registrerades 23 082 fler laddhybrider under perioden jan-juni i år jämfört med samma period i fjol. I juli isolerat registrerades det 1628 färre än i juli-20.

För rena elbilar (BEV) blir effekten inte lika tydlig då den stora ändringen av regelverket var första april och de efter det gått starkt, +94,6% i juli och +139,2% för januari till juli jämfört med samma perioder i fjol men med starkaste månaderna under april till juni. Under juli utgjorde BEV hela 15,1% av de registrerade bilarna så nu utgör de helt klart en betydande andel av bilarna mot att samma månad föregående år utgjort 5,7% av bilarna.

Det vill säga, ändringarna av regelverken i år har kraftigt påverkat registreringarna av bilar, om det håller i sig eller är en tröskeleffekt i samband med regeländringarna får vi se.

Lätta lastbilar (upp till 3,5 ton)
Under året har lätta lastbilar återhämtat en del av det stora tapp i registreringar som drabbade hela segmentet i fjol så hittills är registreringarna +63,1% men samma regeländringar som dragit ned stora delar av personbilarnas registreringar har även drabbat lätta lastbilar som för juli tappar 5,4% mot föregående år, vilket i sig inte var en bra jämförelsesiffra, dvs registreringarna för lätta lastbilar i juli är riktigt dåliga med endast 1548 registrerade fordon, jämfört med 2019 är det -36,2%, ett tapp på ca en tredjedel av volymen.

Detta beror till del, troligen stor del på de ändrade regler som införts de senaste åren och som kraftigt ökat kostnaderna att ha en lätt lastbil, skatten har fordonsskatten (Bonus-Malus-) har höjts med 25–30% och förmånsvärdet har höjts så för småföretagarna som är en stor del av målgruppen för dessa fordon blir det dyrt att ha dessa bilar.

Tunga lastbilar (över 16 ton)
Tunga lastbilar är enda segmentet som rosar marknaden i juli med 292 levererade fordon, en uppgång med 18,7% mot föregående år. Ackumulerat ligger registreringarna på +14,7% så hittills i år registreras det bättre än tidigare. Det skulle dock kunnat vara än mer då efterfrågan är större än tillgången. Det som styr är tillverkarnas brist på halvledare och andra komponenter, allt som går att få ihop som färdigt försvinner i väg. Detta märks tydligt hos handlarna, begagnat är en generell brist, det kommer in för få i förhållande till efterfrågan och de som har bilar sitter på dem då nytt inte finns i tillräcklig omfattning.

Juli 2021
Nyregistrerade personbilar
Bilmodeller topplista_juli2021
Dieselbilar topplista_juli 2021
Klimatbonusbilar_juli2021
Länsstatistik per län
Länsstatistik sammanställd

EU-statistik personbilar
EU-statistik kommersiella fordon

PressRel med fler tabeller och diagram

Källor: BIL Sweden, BranschData, Transportstyrelsen och ACEA.