Nyregistreringar augusti 2021 - dämpad takt på personbilsmarknaden - MRF

Nyregistreringar augusti 2021 – dämpad takt på personbilsmarknaden

Personbilar
Registreringarna av personbilar uppgick till 19 808 i augusti, en något lägre nivå än föregående år -22% vilket även ska jämföras med nivån hittills i år + 22%. Mycket av denna fluktration i marknaden är påverkat av de ändringar som gjorts för skatte-och förmånssystem, vilket tydligt kan ses i diagrammet nedan.

Första april och första juli kom regeländringar och vi ser tydligt hur registreringarna forceras innan och mattas efter. Detta blir ännu tydligare om vi tittar på olika bränslen i registreringarna. Hybridbilarna som tappade i sina förmåner 1 april var väldigt starka fram till sista mars och har gått lite kräftgång därefter men det återtar en liten del efter juli när alla bilars skatten höjdes och därmed förmånsvärdet. Vi ser också att det är företagen (juridiska personer) som minskar sin andel av uttagen av bilar, i augusti var andelen nyregistrerade bilar som hade företag som ägare 47,7% mot 57,9% förra året samma månad.

Sett över hela året är det en liten nedgång i andel från 62,2% under 2020 till 60,3% i år. I absoluta tal har dock antalet uttagna bilar för företag ökat från 108 239 till 126 443 medan registreringarna på fysisk person har gått från 65 686 till 83 306 medan siffrorna för augusti är mer oroande där registreringarna på fysiska personer minskat marginellt från 10 738 till 10 360 medan juridiska personer backat från 14 784 till 9 448, en nedgång.

Laddbara bilar är det som verkligen driver på och i augusti utgjorde de 47% av de registrerade bilarna varav elbilarna utgjorde 51,3% och laddhybriderna 48,7% vilket ska jämföras med fördelningen för året där elbilarna utgjort 28,6%. Den delen kan vi nog summera med att elbilarna nu har tillräckligt många alternativ för att verkligen vara ett alternativ för nybilsföraren då de i augusti utgjorde drygt 24% av alla personbilar som registrerades.

Lätta lastbilar
För lätta lastbilar fortsätter den stökiga resan, någon riktig återhämtning till de nivåer som vi hade 2019 och dess för innan syns inte i tunneln utan det blir en tråkig resa med några undantag där fordon i större mängd tas ut innan regeländringar inträder, annars är det en dyster saga.
Registreringarna i augusti 2 631 var visserligen inte långt ifrån samma månad förra året 2 881 men det är mindre än hälften av vad som registrerades i augusti 2019. Hittills i år har det registrerats nästan 50% mer än förra året men som synes i diagrammet är det mars-registreringarna som till stor del står för denna förbättring. Då gjordes dock många registreringar utan verklig ny ägare för att undvika de ökade beskattningen på bilarna så volymen har sedan under Q2 och del av Q3 ingått i försäljningen.

Någon verklig ljusning ser vi inte för lätta lastbilar så länge nuvarande beskattning av dem råder, de lyder i Sverige under samma beskattningsregler som personbilar medan de uti i Europa beskattas utifrån transportkapacitet och liknande regelverk som ser till det arbete de kan utföra, inte bara utsläppsnivåer.

 

Tunga lastbilar (över 16 ton)
Tunga lastbilar är det segment som ger de mest glädjande beskeden, i augusti ökade registreringarna med 14% och som vi nämnt tidigare är det ändå en återhållen siffra då alla de stora tillverkarna har svårt att leverera pga. kraftiga störningar i leveranser av delar och halvledare. Hittills har 3 555 tunga lastbilar levererats vilket är ca 14% bättre än fjolåret men som sagt efterfrågan är större. Det enda negativa är beskedet som Scania levererade för några dagar sedan där de konstaterat att halvledarbristen kommer att bestå, troligen hela 2022, en brist som alltså kommer att påverka hela branschen och på intet sätt är knutet till Scania.

Augusti 2021
Nyregistrerade personbilar
Bilmodeller topplista_augusti2021
Dieselbilar topplista_augusti2021
Klimatbonusbilar_augusti 2021
Länsstatistik sammanställning 0821
Länsstatistik, detaljerad 0821
Laddbara personbilar_augusti 2021
Juridisk_fysiskperson_augusti2021
Direktimport augusti 2021
Lätta lastbilar fabrikat_augusti2021

EU statistik augusti 2021

PressRel med fler tabeller och diagram

Källor: BIL Sweden, BranschData, Transportstyrelsen och ACEA.