Begagnatmarknaden - augusti 2021 - MRF

Begagnatmarknaden – augusti 2021

En mixad bild framstår när vi tittar på försäljningen av begagnade bilar för augusti månad. Som helhet fortsätter en mindre försvagning av marknaden jämfört med föregående år, precis som för föregående månader. För hela marknaden var försvagningen -3,1% men bilden spretar.

Begagnathandeln inom nybilshandlarna backar -0,9% men inom kategorin är det stora skillnader från +18,1% till -25,1% beroende på märke, detta kan givetvis vara kopplat dels till tillgången på nya bilar, råder det brist på dessa blir inbytena färre, dels de stora förändringarna av nybilars återförsäljarorganisation kan påverka. Faller flera ÅF ifrån blir det färre ÅF vars begagnade bilar hamnar i kategorin. Orsaken till att vi drar dessa samband är att det går mycket bra för begagnathandlarna, +10,6% mot föregående år. Även här är svängningarna mellan märken stora, från +61,3% för de märken som normalt ligger på en marknadsandel på 1% eller mer, till -10,9%.

För några märken kan även samband mellan förändringar i ÅF kedjorna tydligt utläsas. Hyundai som gör satsningar, där ser vi hur nybilshandlarna går framåt i handeln med dessa bilar +10,3% medan begagnathandlarna tappar på det märket – 10,9%. För Renault där det sagts upp kontrakt ser vi en omvänd bild, nybilshandlarna tappar 8,5% i volym medan begagnat handlarna tar volym med 13,4%.
att privathandeln med begagnade bilar fortsätter att tappa markant -17,2%, vilket innebär att privathandeln med bilar (7–120 mån) endast utgör 28,3%, begagnathandlarna som oftast legat ett par procentenheter under privatmarknaden är nu större, medan nybilshandlarna håller sig ca 10 %-enheter större och alltså är största kanal för dessa fordon.

Väljer vi i stället att titta länsvis finns ingen tydlig bild mer än att det är fyra norrländska län som tappar stort bland nybilshandlarna, Västerbottens län -16,4%, Västernorrlands län -15,5%, Norrbottens län -14,2% och Jämtland -11,9%. Gotland tappar -8,5%, övriga ligger +14,2% till -4,1%.

För begagnat handlarna framstår det inte en lika tydlig bild, där går Norrbottens län bäst +39,1% följt av Blekinge +22,0%. Med undantag för Gotland som backar -9,7% så ligger övriga i strid ström från +19,5% till -1,5%. Gotland är alltså ett län som sticker ut genom att vara stora förlorare både bland nybilshandlarna och begagnathandlarna men även inom privat -27,2%, inget annat län tappar så genomgående i alla kanaler och det gör Gotland till det län som tappar mest på totalmarknaden, -14,9%.

Avslutar vi med att titta på lagertider så är det föga förvånande att de sjunker men kanske borde de sjunka mer med tanke på den brist som råder. Nybilshandlarna minskar den genomsnittliga lagertiden med två dagar från 73 till 71, begagnathandlarna har verkligen bättrat på snurren och gått från 94 dagar förra året till 87 i år. Medelsiffran är dock en dålig indikator då det skiljer väldigt mycket.

Snabbast bland nybilshandlarna omsätts Dacia som tar 34 dagar i snitt att sälja, följd av Toyota som tar 38 dagar, trea är Renault med 51 dagar. Här tar vi inte hänsyn till märken som inte omsätter minst 25 bilar i aktuell månad i respektive kanal, d v s minst 75 bilar (25 + 25 + 25) måste ha omsatts.

Lite förvånande är att Tesla är märket som är svårast att omsätta bland nybilshandlarna, det är kanske så att det är ett märke man inte står och väljer mellan utan antingen vill man ha en Tesla eller inte och då blir det bara de som har en tydlig profil att hantera begagnade Tesla som lyckas omsätta dessa bilar. För begagnat handlarna har Tesla i lager bara halva tiden som dessa står hos nybilshandlarna 94 dagar mot 186, dvs en Tesla är något som kräver engagemang men då går det bra, det vet vi från dialog med de som arbetar med dem.

Näst trögast att omsätta är Peugeot med 108 dagar hos nybilshandlarna och 132 dagar hos begagnathandlarna, mer förvånande är tredjejumbon för omsättningshastighet Mini som tar 113 dagar att omsätta hos nybilshandlarna medan den tar 99 dagar hos begagnathandlarna. Snabbaste bilen att omsätta, räknat både hos nybilshandlare och begagnat handlare är SAAB med 31 dagar hos nybilshandlarna och 47 dagar hos begagnathandlarna, volymerna är dock för små för att räknas.

Öppna filer
Exportstatistik augusti 2021

Endast för MRF-medlemmar (komplett fil inkl län)


Vid frågor kontakta
Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig MRF
Skicka ett mejl till Klaus