Ny visselblåsarlag – vad du som arbetsgivare behöver tänka på

I juni 2020 presenterade regeringen sin utredning av EU:s nya visselblåsardirektiv. Den svenska lagen föreslås träda i kraft i december 2021 och innebär att alla arbetsgivare med fler än 50 anställda ska inrätta ett visselblåsarsystem. Här kan du läsa om vad detta innebär och hur ditt företag kan göra för att anpassa sig.


Se vårt webinar i repris


Vad du behöver veta – FAQ

 

Påverkar den nya lagen min organisation?

  • För arbetsgivare med fler än 249 anställda gäller kravet från den 17 juli 2022.
  • För arbetsgivare med 50 – 249 anställda gäller kravet från den 17 december 2023.

Vad är en visselblåsning?
Visselblåsning innebär att någon inom företaget slår larm till ledningen om oegentligheter och missförhållanden.


Är skydd för visselblåsare nytt i svensk lag?
Nej, det finns en reglering även för den privata sektorn sedan 2017 som skyddar arbetstagare som slår larm, en så kallad skyddsreglering vilken innebär att den skyddar arbetstagare som slår larm mot repressalier från arbetsgivare.


Om det redan finns en visselblåsarlag, vad är skillnaden?
Den nya lagen bygger på EU:s visselblåsardirektiv 2019/1937 och innebär att skyddet förstärks ytterligare för den som larmar om missförhållanden på sin arbetsplats. Den nya lagen skyddar också fler än bara anställda, bland annat inhyrd personal/konsulter, praktikanter. Lagförslaget innehåller också en skyldighet för arbetsgivare att inrätta en visselblåsarfunktion.


Visselblåsarfunktion, vad innebär det?
Den nya lagen tar upp två olika former av visselblåsarfunktioner, en intern och en extern (myndigheter). Funktionen ska vara användarvänlig – tydlig, enkel och lättillgänglig för anställda och andra berörda som ska ges möjlighet att rapportera. Arbetsgivaren ska lämna tydlig information om funktionen och hur den används. Lagen ställer inte krav på något tekniskt system för rapportering och det är upp till företaget att bestämma funktionens utformning utifrån uppställda krav. Arbetsgivaren ska utse de personer som ska ta emot rapporter, följa upp samt lämna återkoppling. Det kan vara en eller flera personer, antingen utsedda internt eller externt. Oavsett ska dessa personer agera oberoende och vara självständiga. De ansvariga personerna har tystnadsplikt och har som utgångspunkt ensam tillgång till de uppgifter som inkommer via visselblåsarfunktionen.


Vilka är fördelarna med en visselblåsarfunktion?
Verksamheter med 50 anställda eller fler kommer inte att ha något val när det kommer till implementering av en intern visselblåsarfunktion. Oavsett om ni måste införa en visselblåsarfunktion finns flera fördelar, några av dem;

  • Ökat förtroende och minskad risk för dålig PR
  • Skyddar visselblåsaren
  • Kostnadsbesparing
  • Uppmuntrar till en företagskultur om kännetecknas av öppenhet, integritet och ansvar

 


Vid frågor kontakta
Marja Skåninger, ekonomi- och administrativ chef, MRF
Skicka ett mejl till Marja

Dela via mail

Bilhandel

MRFs stämma 26 april

Välkommen till MRFs stämma 26 april kl 10.00-12.00 på Radisson Blu Arlandia Hotel. Stämmohandlingar kommer att...

Läs mer

AECDR nyheter från Bryssel 10/2023

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer

Nominera dina kandidater. Bilbranschens Mäktigaste Kvinnor 2023!

För tredje året i rad utser vi nu Bilbranschens Mäktigaste Kvinnor. Välkommen att nominera fram till...

Läs mer
Visa alla