Kvalitetssäkrad skadeverkstad - nya krav 1 januari 2022

Idag är vi 219 godkända verkstäder. Sedan 2019 har antalet ökat med cirka 10 procent trots pandemin, vilket är mycket glädjande. Arbetsgruppen träffas minst fyra gånger per år för att förbättra och diskutera kvalitetsstandarden. Nya krav i riktlinjerna börjar gälla 1 januari 2022. Läs mera här!

Webbplatsen – riktlinjerskadeverkstad.com –  är uppdaterad och Riktlinjer för skadeverkstad – det dokument som ligger till grund för kvalitetsstandarden – är uppdaterat.

 

Nya krav från och med 2022-01-01

 • Krav på nyckelskåp av minimumsäkerhetsklass SSF 3492
  Innebär att ni som verkstad måste förvara fordonens nycklar i ett säkerhetsklassat skåp.
 • Oanmälda stickprovskontroller från tredje part
  Verkstaden måste själv anlita ett externt oberoende kontrollföretag. Om det redan idag utförs stickprovskontroller hos er för annan parts räkning kan ni tillgodose dessa.
 • Krav att Kvalitetssäkrad skadeverkstad även ska omfatta tredje part (externa skade- och lackeringsverkstäder)
  Underleverantörer som arbetar med skador, till exempel extern lackering, extern plastreparatör måste också genomgå kontroll av Kvalitetssäkrad skadeverkstad.
 • Krav på uppföljning inom två månader
  Uppföljningen på avvikelser är ändrat från fyra till två månader. Detta innebär att uppföljningen ska göras senast två månader efter kontrolldatum. Vi vet att några av er har fått dubbla kontroller i samband med revisioner av auktorisation. Här är det viktigt att ni själva informerar kontrollföretagen om vem som ska utföra kontrollen av Kvalitetssäkrad skadeverkstad, för att undvika dubbla kontroller.

Riktlinjer Skadeverkstad utgåva 5.2 – Gäller från och med 2022-01-01


 

Har ni idéer och synpunkter, kontakta oss! 

Jan Olvenmo
Lack- och skadeansvarig, MRF
jan.olvenmo@mrf.se

Mazdak Haghanipour
Servicemarknadsansvarig, BIL Sweden
mazdak.haghanipour@bilsweden.se

Michael Bergvall
Däck- och skadesektionsansvarig, SFVF
michael.bergvall@sfvf.eu

 


Arbetsgruppen för “Kvalitetssäkrad skadeverkstad” består av representanter från BIL Swedens medlemmar (generalagenter) samt medlemmar från MRF och SFVF.

Dela via mail

Bilverkstad

AECDR nyheter från Bryssel 34/2021

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer

Branschen gör klart för SERMI

I juni 2023 är SERMI en realitet inom EU och därmed öppnas en möjlighet för certifierade...

Läs mer

AECDR nyheter från Bryssel 33/2021

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer
Visa alla