Nya skattereduktionen slår mot den hållbara bilismen - MRF

Nya skattereduktionen slår mot den hållbara bilismen

Regeringen presenterade i dagarna sitt förslag på förändringar i reseavdragen som privatpersoner får göra för sina resor till sitt arbete. Systemet ska enligt förslaget ändras så att reseavdragen ska ersättas av en skattereduktion med en hel del försämringar för den som tvingas ta bilen lite längre sträckor till sitt arbete.

Varje dag tar 2,7 miljoner svenskar till arbetet och skolan, och det är bilen som gör att vi kan bo var vi vill. I dag får den som resependlar med bil ersättning med 18,50 kronor per mil. I det nya förslaget får alla som pendlar en skattereduktion på fem kronor milen. Och det kommer vara oberoende av om du tar bilen eller åker kollektivt. Det är alltså en gynnsam reform för dem som bor i större städer och kan åka kollektivt till arbetet, men det blir dyrare för de flesta andra som är beroende av egen bil. Det behövs en politisk medvetenhet om att bilen i praktiken är det enda alternativet för människor att ta sig till sitt arbete i stora delar av landet. Elektrifieringen kommer att öka bilens dominans. Att skapa dåliga villkor för bilister runt om i landet för att ensidigt gynna de som har tillgång till kollektivtrafik som i Stockholm är inte en hållbar politik.

– Nu står branschen redo att leverera en hållbar bilism, säger Anders Östberg på MRF, men stöter gång på gång på motstånd från våra makthavare. Vad de som måste pendla till jobbet behöver är tydliga besked om vad som gäller i det lite längre perspektivet. Ska jag som bilköpare våga ta steget över till elbil måste jag veta att det finns en stabil och utbyggd infrastruktur för laddstationer samt en rimlig politik för kostnaden att ta mig till jobbet.

En person som pendlar 20 mil om dagen med bil och har 30 000 kronor i månadslön förlorar 9028 kronor per år med det nya förslaget på en skattereduktion istället för reseavdrag.

– Hälften av svenskarna skulle ha svårt eller mycket svårt att bo kvar i sin nuvarande bostad utan bil, fortsätter Anders Östberg. Biltrafik står för ca 80% av persontransporterna i Sverige och politikerna måste ge även de som bor utanför städerna möjlighet att leva som de vill.

Det är nu vi lägger grunden för framtidens mobilitet. Den kan vara precis lika viktig, individuell och behovsanpassad som alltid – utan att slita på miljö och klimat.


Anders Östberg, public affairs
Skicka ett mejl till Anders