Nytt om gruppundantagen - MRF

Nytt om gruppundantagen

Syftet med detta möte var att få mer detaljerad information om den fortsatta tidsplanen för de två förordningarnas införande 2022 och 2023.

Det blir ingen ytterligare konsultation gällande VBER (generella gruppundantaget). Den feedback som GD COMP fick senast (den 17 september 2021) från AECDR och bilbranschen analyseras nu och kommer eventuellt integreras i riktlinjerna eller direkt i förordningen. Förändringar kan komma att ske inom två områden som är av intresse för bilbranschen:

Det kommer att göras ytterligare förtydliganden om skillnaderna mellan äkta och icke-äkta agentavtal. Dessutom kan man förvänta sig att ytterligare förtydliganden eller förändringar kommer att göras beträffande tröskeln för marknadsandelar i dubbla distributionssystem (dvs där distributören säljer direkt via egen kanal). Den slutliga texten till VBER och riktlinjerna kommer sedan att publiceras i början av 2022.

När det gäller MVBER (motorgruppundantaget) kommer det inte att publiceras mer i år fr GD COMP:s sida. I början av 2022 kommer ett offentligt samråd att inledas.  AECDR kommer att även då få chansen att presentera sin ståndpunkt vid det tillfället. AECDR har redan meddelat att man eventuellt – även innan dess – kommer att skicka vissa frågor och ämnen till MVBER-teamet. AECDR underströk även vid detta möte att det skulle vara fördelaktigt för bilbranschen att ha några riktlinjer angående distributionen av nya bilar i de nya MVBER-riktlinjerna.

 


Vid frågor kontakta:
David Norrbohm, jurist MRF
Skicka ett mejl till David