Mercedes vinner på jämnheten i betyg - MRF

Mercedes vinner på jämnheten i betyg

Årets GA-enkät för tunga lastbilar har åter tre deltagande märken och resultatet är i linje med föregående år med undantag för Mercedes-Benz som jämförs med 2020 då de inte fick eget resultat förra året på grund av för få respondenter. Scania förbättrar sitt resultat medan Volvo får marginellt sämre resultat. Resultatet för Mercedes Benz är detsamma som för två år sedan.

Betygen på hur verksamheten fungerar visar att Mercedes-Benz avviker i flera avseenden från de två svenska bolagen, tydligast är det i området digital utveckling som Mercedes-Benz får ett betydligt högre betyg än konkurrenterna, liksom stödet för den lokala verksamheten. Däremot är de svenska leverantörerna bättre på finansieringslösningar. Mercedes-Benz får också generellt sämre betyg på den utbildning som erbjuds.

Alla märken får anmärkningar i resultaten gällande tillgång på fordon, leveranstider och leveransprecision, Mercedes-Benz klarar sig lite bättre än de två andra.

Bilden som framträder är att Mercedes-Benz som är en mindre organisation på den svenska marknaden är duktig på de frågor som rör närhet och smidighet, men har svårare att konkurrera i de områden där storlek medför samordningsfördelar.

Totalt sett når Mercedes-Benz ett bra resultat och tar förstaplatsen, Scania bibehåller sitt momentum över Volvo som de tog från Volvo 2020. Nu har skillnaden ökat mellan märkena sedan Scania förbättrat sitt resultat mest bland lastbilsmärkena.

Beakta att indexvärden presenterade förra året inte stämmer med indexvärden för 2021 presenterade i år. Det beror på att i totalen för i år gällande föregående år är Mercedes-Benz svar med medan de exkluderades förra året för att inte påverka det årets index, nu måste de vara med för att få jämförbarhet med årets resultat.

Går vi in i detaljerna så är det inom områdena tillgång på lastbilar, leveranstider och leveransprecision som alla tillverkarna får betydligt sämre betyg än tidigare, kanske inte så underligt med de problem branschen upplevt.

Bortsett från dessa har Volvo gjort sin bästa förbättring inom områdena ”Befogenhet och beslutsmässighet” för supportorganisationen inom After Sales och Volvos förmåga att hantera tvistemål för fel på fordonen, det tyder på att Volvo lagt örat mot ÅF vilket lite förvånande inte har gett ett bättre totalbetyg, för just att lyssna och ge snabba beslut brukar vara en bra väg mot bättre samarbete.

För Scanias del är det också lyhördhet som präglar de frågor där de gått framåt, främst inom tillgänglighet, hantering av problem och snabba svar i frågor rörande After Sales.

Även Mercedes-Benz har sin förbättring i liknande områden men med liten annan vinkel, där toppar hantering av problem och engagemang för kundens problem. Styrkan för Mercedes-Benz är ett jämnare betyg. Scania eller Volvo tar Mercedes i många enstaka frågor, även där Mercedes är duktiga men sett till helheten har Mercedes också färre dåliga betyg, alltså vinner de på sin jämnhet.

Klaus Silfvenius

Bilhandelsansvarig MRF

Bonussystemen sänker

Generellt är betygen låga när det gäller bonussystemen för lastbilar. Volvo hamnar sist på frågan om bonussystemen för lastbilsförsäljning. Bäst klarar sig Mercedes och i mitten hamnar Scania. Likadant ser det ut när bonussystemen för servicemarkanden betygsätts. Här har dock både Scania och Volvo höjt sig lite jämfört med i fjol.

Garantisystemen

När det gäller garantisystemen och ersättningsnivån för arbete har Scania fått bättre betyg i år och toppar bland de tre märkena. Sist hamnar Volvo som dock har fått lite bättre betyg i år. När det gäller ersättningsnivån för reservdelar får Mercedes bäst betyg. Scania har fått betydligt bättre betyg än i fjol medan Volvo har fått sämre betyg. När det gäller ersättningsnivån på felsökning har Mercedes fått bäst betyg.

Förstår lokala marknaden

Hur nöjd är du med din generalagents support och kontakt inom lastbilsförsäljning när det gäller förståelse för den lokala marknaden? Här får Mercedes högst betyg med Scania som tvåa med lite lägre betyg. Sämst i klassen är Volvo.

Lätta att få tag i

”Hur nöjd är du med din generalagents support och kontakt inom lastbilsförsäljning när det gäller tillgänglighet/lätt att få tag i” lyder en av frågorna i enkäten. Här får alla tre lastbilsföretag klart godkänt betyg. Allra lättillgängligast är Mercedes, följd av Volvo och Scania. När det gäller tillgängligheten för service/teknik och verkstad ser det lite annorlunda ut. Mercedes är fortfarande bäst med Scania som tvåa. Båda har förbättrat sina betyg. Däremot har Volvo fått sänkta betyg på den här frågan. Ungefär likadant ser det ut när det gäller snabba svar på förfrågningar.

Hantering av produktproblem

Här får Mercedes i särklass bäst betyg. Fortfarande godkänt men klart lägre betyg får Scania medan Volvo får svagt underkänt. Alla har dock förbättrat sina resultat jämfört med förra GA-enkäten.