30

Speglar verkligheten

Det är dags att sammanfatta resultat och slutsatser av årets GA-enkät. Det första jag fastnar för är resultatens tydliga korrelation med verkligheten där ute, eller i alla fall med den upplevelse som finns hos handlarna. Rent generellt har antalet respondenter minskat i årets enkät, huvudsakligen på grund av den konsolidering som pågår i branschen, vi har helt enkelt färre företag som deltar i enkäten.

Trots allt är resultatet väldigt bra, svarsfrekvenserna är höga utom för ett par märken som inte rosat årets resultat, men det är så som vi konstaterat tidigare år, där det är stökigt med importör/generalagentens inriktning eller organisation där blir det inte heller några bra resultat. I år är det tyvärr Fiat-handlarna som inte tycker att relationen med generalagenten fungerat. Dels har det bytts generalagent i höstas från FCA till Bergé Auto. Och både under FCA och senare under Bergé Auto har det varit flera chefsbyten och det har förekommit vakanser i organisationerna. Detta brukar tyvärr medföra att relationerna med återförsäljarna hamnar vid sidan av.

Även Mitsubishis återförsäljare har givit sin generalagent betydligt sämre betyg i år, dock var det för få som svarade så något resultat presenteras inte för Mitsubishi. Även där har det rått osäkerhet om vad om gäller. Mitsubishi gav ju tidigare besked om att de skulle lämna Europa som marknad, sedan kom det kontraorder på detta då man såg samordningsmöjligheter med Renault som hade produktionskapacitet i Europa.

I de led där man jobbar med enkel och tydlig dialog och där stabilitet har prioriterats är resultaten goda, något som bland annat International Motor Nordic som är importör av Isuzu och Subaru, visat sig bra på. De bibehåller första och andraplatsen, dock tar Subaru förstaplatsen från Isuzu. Några som också verkligen jobbar med frågan är Kia som bibehåller sin tredjeplats och kryper närmare Isuzu. Man kan inte annat än imponeras av att ett så stort märke presterar så bra. Utanför pallen klättrar Audi upp på fjärdeplatsen medan Mercedes-Benz Transportbilar är årets näst bästa klättrare som går från elfte till femte plats. Klättrar bäst gör Louwman som har fått ett mycket bättre betyg av sina Suzuki-återförsäljare, så pass stor förbättring att man går från 14:e plats till sjätte, åtta steg uppåt.

I år är det några märken som tidigare inte har haft så mycket fokus på relationen med sina återförsäljare men som nu tagit en annan ansats för att utveckla dessa relationer till något bra och det visas så tydligt i resultaten, främst är det K W Bruun som sjösatt ett arbete och det betalar sig direkt med betydligt högre värden i GA-enkäten, återförsäljarna för Opel och Peugeot har gett sin importör betydligt bättre betyg i år. Vi kan inte annat än att vara glada för både K W Bruuns del och dess återförsäljare.

Som helhet backar enkätens resultat något, minus 2,2 procent. Det betyder att vi brutit de tre senaste årens uppåtgående trend i resultat men det är stora svängningar som orsakar det, topp fyra backar något, i nivå med enkäten men hela övre halvan av fjolårsstegen utom Mercedes-Benz Transportbilar backar i resultat men sedan är det cirka hälften av märkena från den nedre delen av skalan som förbättrar sig så mycket att de lyfter hela tappet övre halvan gör och det tapp som botten i år orsakar.

Det betyder att huvuddelen av resultatlistan har tryckts ihop mellan topp och botten, skillnaden mellan de bästa och de i nedre delen har minskat något men tyvärr har vi också riktigt dåliga resultat där tyvärr Fiat Professional har gått från fjärde plats från slutet föregående år och därifrån tappat en tredjedel av sina poäng, riktigt tråkigt. Men allt dåligt kan ju innebära möjligheter. För Bergé som ny importör innebär det att det inte kommer vara svårt att förbättra sitt resultat till nästa år.

Vi ska dock inte dra allt för stora växlar på totalens förändring då det är tydligt att frågor som tillgång på bilar, leveranstider, leveransprecision med mera där resultatutvecklingen är riktigt dålig, merparten tappar ordentligt i dessa frågor men det är vi ju väl så medvetna om orsakerna till.

Tittar vi på detaljerna ser vi dock intressanta rörelser. Inom lyhördhet för produktkvalitet är det Mercedes-Benz Transportbilar följd av Opel och Honda som gjort framsteg, Fiat och Fiat Professional rasar. Att Kia tappar i denna paradgren kan ha att göra med att de gett sig in i nya segment med ”Top of the Line” elbilar. Att ge sig in i ett segment där man inte varit förr och gör det med en helt ny produktkategori brukar vara utmanande, det har dock betalat sig för Kia i kategorin nytänkande/kreativitet där de är bäst.

Även inom varumärkesbyggande är det samma två Mercedes-Benz Transportbilar och Opel som gör sina framsteg.

Inom kategori marknadsföring och kunderbjudande ser vi stora svängningar, här har hela Volkswagen-koncernen utom Skoda tappat i resultat, åter igen är det samma märken som tar för sig, MB Transportbilar och Opel följt av Lexus och Kia.

Klaus Silfvenius

Bilhandelsansvarig MRF

27:e gången

I år är det 27:e gången som MRFs generalagentenkät genomförs. Totalt är det bara sju märken som stått överst på pallen – Hyundai, Mitsubishi, Volvo, Mercedes, Mazda, Isuzu och nu Subaru. Mitsubishi vann på sin tid hela sex gånger i rad. Det har även Mercedes gjort – från 2011 till 2016.

Si och så med lyhördheten för lönsamheten

Fortfarande är mer än var tredje återförsäljare missnöjd med generalagenternas lyhördhet när det gäller lönsamheten. Mest lyhörd för synpunkter på lönsamheten är man hos Audi. Därefter kommer Mercedes transportbilar, Isuzu, Mercedes personbilar och Kia. Mitsubishi, Ford, Citroën, Opel och Fiat verkar dock inte vilja lyssna.

Missnöje med bonussystemen för servicemarknaden

Det här är en fråga som de flesta återförsäljare ger sin generalagent underkänt betyg på. Klart godkänt får bara Mercedes transportbilar och personbilar, Kia, Subaru, Isuzu och Mazda. Med nöd och näppe godkänt Lexus, Hyundai och Nissan. Resten av märkena får underkänt. Återförsäljarna är helt enkelt mer eller mindre nöjda med deras bonussystem.

Lyssnar till synpunkter på garantihantering

De flesta generalagenterna är mer eller mindre lyhörda för återförsäljarnas synpunkter på garantipolicy och garantihantering. Det framgår av årets GA-enkät. Allra mest lyhörda är Subaru, Mazda, Isuzu, Mercedes transportbilar och Lexus. Däremot har Honda och Seat fått sina betyg rejält sänkta jämfört med året innan. Sämsta lyssnarna är Fiat Professional, Fiat och Mitsubishi. Men även Peugeot, Opel, Citroën och Ford får underkänt.

Duktiga på varumärkesbyggande

Är din generalagent lyhörd för dina synpunkter på varumärkesbyggande? Absolut, säger de flesta återförsäljare. Mest lyhörd är Kia, därefter Isuzu, Audi, Subaru, BMW, VW och Mercedes transportbilar. På den här frågan har Seat och Mazda tappat rejält sedan i fjol. Däremot har Renault, Citroën och Ford bättrat sig och får med knapp marginal godkänt av handlarna.

Dålig tillgång på bilar

Det här är ju något som drabbat alla märken, inte minst på grund av halvledarbristen. Och det syns tydligt i betygen på frågan om återförsäljarna är nöjda med tillgången på bilar. Bara återförsäljarna av tre märken anser sig nöjda, nämligen BMW, Suzuki och Kia. Resten av återförsäljarna är missnöjda eller till och med mycket missnöjda.

Mest nöjda med Kia

Det finns en sammanfattande fråga i enkäten som lyder ”Hur nöjd är du totalt sett med din generalagent?” Där visar det sig att Kia hamnar i topp. Inte långt efter hamnar Audi, Subaru, Isuzu och Suzuki. Både Voikswagen och Volkswagen transportbilar hade betydligt bättre betyg i fjol än i år. Kraftigt sänkt betyg för Nissan och Mercedes personbilar. I botten hamnar Fiat, Fiat Professional tillsammans med Ford. Underbetyg får även KW Bruuns märken Peugeot, Citroën och Opel.