Tydlighet, kontinuitet och dialog - MRF

Tydlighet, kontinuitet och dialog

Jörgen Wedefelt, Sverigechef

Vad är du mest nöjd med i årets enkät?

– Att vi uppfattas som en bra organisation, som har rätt kvalifikationer på rätt plats och att vi hyllar och prioriterar samarbetet med återförsäljarna.

Vad är du mest missnöjd med?

– Vi har inte riktigt fått utväxling på den efterfrågan vi har och återförsäljarna har inte fått belöning i form av leveranser på det fina jobb de gjort med att sälja. Det är irriterande och tufft, även om det är lite utanför vår kontroll, men vi nådde inte riktigt förväntningarna på leveranser och registreringar.

Vad tänker du vässa till nästa år?

– Det vore ju fantastiskt om vi kunde hitta nyckeln till en ännu bättre leveransprecision, givet dagens läge. Det är inget jag kan lova, men jag kan i varje fall lova att vi kommer att fortsätta arbeta med det, transparent och informativt, och med en ännu mer frekvent dialog med återförsäljarna.

Resan uppåt fortsätter för Audi. I år tar man ytterligare ett kliv, upp till fjärdeplatsen – Audis bästa någonsin i GA-enkäten. Stabilitet och konsekvens kring färdriktning och mål är utmärkande för Audi. Öppenhet i information, goda samtal och möjlighet till lönsamhet ger nöjda återförsäljare.

Audi kör vidare i god kondition och befäster en stabil och stark position i det övre skiktet, med totalt sett små rörelser i årets enkät. Värdena ligger genomgående högt inom många områden och även ytterligare kliv upp kan noteras. Det går även ner någon tiondel här och var, men oftast från höga nivåer. Totalt går medelvärdet ner några procent, medan index går upp något.

”Elefanten i rummet” är utan tvekan biltillgången, leveranstiderna och leveransprecisionen där värdena nära nog halverats för Audi i årets enkät.

Jörgen Wedefelt är Sverigechef för Audi och ytterst medveten om problematiken.

– Sänkningen är absolut bilrelaterad och kopplad till biltillgången och leveransprecisionen. Det är vårt stora problem och där tappar vi jättemycket. Men det ligger utanför vår kontroll som generalagent. Det är kopplat till coronapandemin och till fabrikens möjligheter att leverera, säger Wedefelt.

Olika märken har naturligtvis drabbats olika av pandemins effekter. Det kan till exempel handla om vilka länder man har tillverkning i och vilken underleverantörsstruktur man har. Audi har drabbats hårt av komponentbristen.

– Vi har haft en väldigt stark efterfrågan och ökat vår försäljning. Återförsäljarna fortsätter att prestera bra. I kombination med leveransproblematiken har detta lett till stora gap. Vi har långa leveranstider på alla produkter och framför allt på våra laddbara bilar, där vi har förlånga ledtider, säger Wedefelt.

Långa leveranstider är naturligtvis ett problem i sig för handlarna. Men även leveransprecisionen har försämrats och tvingat återförsäljarna till återkommande kontakter med kunderna om ständigt nya leveransbesked.

– Det har varit en jobbig tid för oss med alla fluktuationer i leveranstider och leveransdatum och alla restriktioner som funnits i de olika utrustningspaketen. Vi måste informera återförsäljarna löpande som sedan måste prata med kunden igen. Det här har varit en stor utmaning för oss och därför tror jag vi tappar mycket inom detta område i årets enkät, summerar Jörgen Wedefelt.

Bilbristen slår även hårt inom andra närliggande frågor som till exempel ”bilar som kunderna vill ha” och villkoren för demo- och utställningsbilar.

– Vi har inte lyckats leverera laddhybrider i den volym som vi har velat och inte heller kunnat byta ut demo- och utställningsbilar i den omfattning som handlarna är vana vid.

I Sverige är även utrustningsnivån på bilarna generellt sett högre, bland annat på grund av höga säkerhetskrav.

– Vi är ju duktiga i Sverige på att speca upp bilarna. Vi kan ha tappat produktion även på det, då bilarna gått till andra länder med lägre krav.

Men Audi har varit flitiga på att informera återförsäljarna om bland annat ledtider och restriktioner.

– Vi har varit transparenta och informerat konstant. Problemet har varit att uppgifterna vi haft inte alltid varit tillräckligt aktuella. När säljarna sedan kontaktat kunden så har informationen redan varit gammal.

Om läget framåt säger Wedefelt att 2022 kommer innebära fortsatt stora utmaningar bland annat i form av komponentbrist och att produktionen kommer att vara lägre än efterfrågan.

Lönsamhet är en av Audis paradgrenar. Man är bäst i hela enkäten på frågan om lyhördhet för återförsäljarnas synpunkter på lönsamhet. Betygen är bra även kring bonussystem för bilar, marginalsystemet och företagsaffären.

– Lönsamheten har varit god för återförsäljarna och vi har varit konsekventa och haft en tydlig strategi och inriktning de senaste åren i det vi gjort. Det arbetet har inkluderat lönsamheten, varumärket och återförsäljarnas prestation; på nya bilar, servicemarknad och begagnat samt även personalaspekten. Vi har varit tydliga med vad vi vill, det har fått genomslag och åf har fått en bra effekt i sin begagnataffär.

Audi har även fräschat upp och utvidgat begagnatkonceptet, man vill öka försäljningen och tryggheten i form av bättre garantier. Kvittot på det syns i enkäten – Audi har ökat lite på begagnat och förståelse för den lokala affären.

Marknadsföringsblocket har däremot gått ner, men man säger sig ändå vara nöjd med insatserna, då nedgången sker från en hög nivå och man har på grund av bilbristen varit tvungen att vara lite återhållsam.

– När vi får färre leveranser och läget är som det är så gäller det att prioritera vad vi gör. Det är dumt att marknadsföra det vi inte kan sälja. Å andra sidan så stärker vi vårt varumärke generellt i mätningarna och jag är glad att vi lyckats behålla Audi på en så hög nivå som vi gör. Det är ju ändå den viktigaste grunden för att vi ska kunna ta bra betalt av kunderna och vara lönsamma i vår affär.

Audi får bra betyg även inom säljarutbildning och har varit duktiga på att göra digital utbildning, både ren säljutbildning och även produktinformation.

– Vi har gjort väldigt mycket digitalt och det har uppskattats. Det är både tids- och kostnadseffektivt och det kommer vi nog att fortsätta med även efter pandemin, säger Wedefelt.

Inom säljsupport har Audi tappat lite, men från en hög nivå där också.

– Vi ska ge snabba svar och vara tillgängliga och det tycker jag vi är, men jag tror att läget som vi har haft med att inte kunna ge svar på till exempel billeveranser smittar av sig även här.

Servicesupport och reservdelssupport ligger stabilt. Logistikkedjan har varit intakt och Audi har behållit en god reservdelstillgång, vilket syns i enkäten.

Bra omdömen får Audi även inom viktiga områden som affärsvillkor, nöjdhet med företagsledning, bra organisation och kvalificerad personal.

Även inom relation och kommunikation med åf ligger värdena högt, även om de gått ner något från förra året, sannolikt på grund av färre aktiviteter och färre fysiska möten.

– Vi har ett bra samarbete präglat av öppenhet och dialog och vi försöker vara informativa och konsekventa. Visst sätter vi utmanande mål ibland, men ser vi att omvärlden förändras, då justerar vi. Vi vill även ligga högt i enkäten för att få ett kvitto på att vi gör det vi säger att vi ska göra. Det är nyckeln till framgång, säger Jörgen Wedefelt.

Text & foto Tomas Ulander

ÅTERFÖRSÄLJARFÖRENINGEN

Therese Granath, sektorchef personbilar på SVÅ

Ett konstruktivt och framtidsorienterat samarbete

Audi är framåtlutade och försöker hitta lösningar om problem uppstår, säger Therese Granath på märkesföreningen.

Therese Granath, sektorchef för personbilar på märkesföreningen, säger att de generellt sett har ett bra och stabilt samarbete med Audi och en bra dialog präglad av lyhördhet, som hon tror märks ut mot återförsäljarna.

– Audi är både proaktiva och lösningsorienterade när problem uppstår. Först kom ju pandemin och sedan har vi lidit av komponentbristen, som har slagit hårt och ligger utanför allas kontroll, men jag tycker de har bemött det på ett bra sätt, säger Granath.

Marknadsföringen har gått ner några tiondelar, bland annat inom varumärkesbyggande och bilmarknadsföring, men från höga tal. 

– Audi har en väldigt duktig marknadschef, Madeleine Kjessler, men med mindre biltillgång och färre kampanjer, så blir det ju inte lika synligt ut mot återförsäljarna. Man har dragit ner på nivån och anpassat till en lägre biltillgång förklarar Therese Granath.

Bonussystemet för bilar har fått en liten uppgång, från en redan hög nivå, men det har inte skett några stora förändringar i bonussystemet. Men man har skruvat och justerat lite. 

– Audi har varit duktiga på att garantera vissa bonusparametrar för att trygga relationen och förutsättningarna för handlarna. De är väldigt framåtlutade och när det finns saker utanför allas kontroll, så justerar man så att det blir rättvist och hanterbart.

Inom biltillgången har det varit fritt fall, konstaterar Granath och fortsätter med att det är en koncernfråga som alla märken i gruppen påverkats av. Mest är det halvledarproblematiken som spökar, men även att man från fabrikshåll optimerat mellan olika marknader och vissa produkter, vilket drabbat Sverige hårt.

– Det är inte bara biltillgången som är sämre utan även leveransbeskeden. Vi är extremt drabbade av det och det förstärks av att vi har så högspecade bilar i Sverige och mycket laddbara bilar. Men vi ser en försiktig ljusning framåt med ökad produktionstakt, säger Therese Granath förhoppningsfullt. 

Säljarutbildning och serviceutbildning ligger högt och i nivå med förra året. Audi är bäst i hela enkäten på e-learning för säljare.

– Hela koncernenen är duktig på detta och man har mycket lärarledda digitala utbildningar som understöds av material och moduler man kan göra själv. Det ska de ha ”cred” för. Nu har nog alla insett att det är så här man ska jobba. 

Reservdelar och tillbehör ligger stabilt, liksom även service- och reservdelssupport. Däremot har Audi tappat inom säljsupport, från en hög nivå, men ändå märkbart neråt på vissa delområden. 

– Jag tror inte man har förändrat något egentligen i sättet att arbeta utan det är effekter av pandemin och komponentbristen och återförsäljarna jämför med hur det var innan, menar Granath.

Inom nöjdhet med generalagenten, affärsvillkoren och företagsledningen ligger Audi fortsatt högt, men med ett förståeligt tapp inom ledningens synlighet på fältet. Men Therese Granath lyfter upp Louise Westman, servicemarknadschef och ansvarig för återförsäljarutveckling.

– Hon kom in för två år sedan och är mycket duktig och lyhörd. Hon har gjort ett fantastiskt jobb.

Om de sjunkande värdena för demo- och utställningsbilar säger Granath:

– Bristen på bilar har lett till att man dragit ner på stöden till handlarna och det har även drabbat demo- och utställningsbilarna. 

Bilbristen har även påverkat frågan om bilar som kunderna vill ha och produktkvaliteten. 

– ”Problemet” är att vi har stark efterfrågan på bilar som det finns lite av och andra modeller får vi kanske jobba lite mer med. Vi säljer till exempel mer elbilar än vi hade räknat med och där finns begränsningar i produktionen. Det är svårt att sälja bilar med leverans om ett år, när vi är vana att jobba med tre till fyra månaders leveranstid.

Relation och kommunikation har gått ner lite från en hög nivå.

– Det är egentligen ingen förändring, men vi har ju inte samlats lika ofta och har inte haft så många konferenser. Även om Audi är duktiga på digitala möten så blir det inte riktigt samma sak.

Stöd till återförsäljarnas hemsidesproduktion har ökat ganska mycket och förklaras av Granath med att man ändrat till en svensk plattform som kan styras mer lokalt och är mer anpassad till svensk marknad. 

Den viktiga generalfrågan om total nöjdhet med generalagenten, där Audi ligger på andra plats av alla märken summerar Therese Granath med:

– Vi har en väldigt bra dialog och samarbete mellan föreningen och Audi och det kommunicerar vi även ut till återförsäljarna. Jörgen Wedefelt är väl förankrad i återförsäljarnätverket och han fortsätter i en positiv tradition. Vi har en bra position med Audi nu och ett stabilt samarbete som är framtidsorienterat.

Text & foto Tomas Ulander