”Vi tog över ett märke i en svår situation” - MRF

”Vi tog över ett märke i en svår situation”

Fredrik Tevin Ivarsson, Commercial Director

Vad är du mest nöjd med i årets enkät?

– Att vi går fram på frågan om nöjdheten totalt sett. Men är det därmed en ok nivå? Nej, och jag ser framför mig att vi kommer att ha en positiv och successiv utveckling. Sedan är jag också nöjd med vår ökade närvaro inom bilförsäljning.

Vad är du mest missnöjd med?

– Tillgången på bilarna, även om det mer är en branschfråga. Det påverkar lönsamheten för ÅF.

Vad tänker du vässa till nästa år?

– Servicemarknaden. Vi har redan stärkt organisationen på detta viktiga område, och vi ska ta kliv framåt här och jag övertygad om att de som ansvarar för denna bit kommer att vässa detta.

Citroën-handlarna är relativt missnöjda även i år och lönsamheten är en orsakerna. Vi har ett ansvar för att få upp volymen ännu mer och därmed lönsamheten, svarar K W Bruuns Fredrik Tevin Ivarsson.

Citroën hamnar på tredje plats från slutet med ungefär samma poäng som förra året. När Fredrik Tevin Ivarsson, Commercial Director för Mitsubishi Motors, Peugeot och Citroën, ombeds kommentera helhetsbilden tar han direkt upp det som många handlare verkar ha haft synpunkter på 2021, nämligen relationen och kommunikationen mellan GA och ÅF.

– De senaste ett och halvt åren har vi från K.W. Bruun arbetat med att förbättra kommunikationen och relationerna med ÅF, och vi har lyckats med Opel och Peugeot där vi tar stora kliv framåt på GA-enkäten. Vi får inte samma utveckling på Citroën, men jag är inte helt överraskad då det är ett relativt nytt varumärke för oss.

Agenturen togs över från SC Motors 2020, som då hade haft agenturen sedan 2016. Den bristande kontinuiteten kan ligga bakom vissa av utmaningarna, menar han.

– Vi tog över ett Citroën när märket befann sig i en relativt svår situation både sett till marknadsandelar och sett till styrkan i varumärket. Sedan har också pandemin och biltillgången påverkat.

Han betonar att organisationen lagt energi, fokus och kraft på att förbättra både relationer och informationsflöden.

Bakom det relativt stabila indexvärdet döljer sig både upp- och nedgångar. När det gäller reservdelsområdet har ÅF i viss mån blivit mer avoga, i synnerhet när det gäller ”snabba svar på förfrågningar”.

– Det är tydligt att det är många områden som måste förbättras. Vi ska nu tillsammans med ÅF-rådet identifiera förbättringsområden och därefter nå enighet om vad som bör göras.

I december hade GA en nationell konferens där budskapet var att servicemarknadsbiten ska bli ännu viktigare i affären.

– Vi eftersträvar en hög lojalitet inom alla tjänster som en kund efterfrågar. Om en Citroënbil behöver service eller repareras ska vi kunna supportera allt. Man ska inte, som det gjorts historiskt, leja ut vissa delar. Kunden ska ha en touch point, vilket handlar om att skapa och behålla kundnöjdhet.

Flera betyg inom området lönsamhet ligger under 2 och genomsnittet för om ”lönsamhetsmålet är tillräckligt för att du långsiktigt ska kunna utveckla din verksamhet” är 1,5.

– En nyckel i affärsmodellen är volymen, och den har varit för låg, säger K.W. Bruun-chefen

Men han framhåller också att märket tar marknadsandelar och man säljer mer bil än vad fabriken kan leverera, även om det ser bättre ut med biltillgången inför Q3 och Q4.

Är det bara volymen som kan göra ÅF nöjda med lönsamheten?

– Nej, det handlar också om att en kund som i dag har en Citroën, köper en Citroën även i framtiden, och att kunden kommer till en auktoriserad verkstad. Där har vi ett stort ansvar. Det är viktigt att vi som GA kan säkerställa att ÅF som gör ett bra jobb hos oss kan tjäna pengar.

Vissa saker går framåt. ”Snabba svar på förfrågningar” inom bilförsäljning ökar starkt till cirka 3 i snittbetyg. Det beror på dedikerad personal och utbildningssatsningar, som till exempel ”Citroën-akademin” där nya säljare utbildas på plats hos K W Bruun under två dagar.  På frågan om hur nöjd ÅF är totalt sett är med sin GA ökar man från 2,2 till 2,5. Handlarna ser också mer positivt på en del marknadsföring, speciellt kreativiteten och hur GA arbetar med sociala medier.

– Ja, vi överinvesterar kraftfullt sett till våra marknadsandelar, och det kommer vi att fortsätta att göra. Det behövs om man vill lyfta både varumärke och volymer, säger Fredrik Tevin Ivarsson.

Text Rickard Jakbo

ÅTERFÖRSÄLJARFÖRENINGEN

Kent Öhrling, ÅFF-styrelsen

Okej, men inte tillräckligt

ÅFF gläds över förbättringarna. Men det måste till mer inom flera viktiga områden för att Citroënhandlarna ska bli nöjda. Det säger ÅFF:s styrelseledamot Kent Öhrling.

Ökningen på index sker från en relativt låg nivå.

– Även om det skett framgångar och förbättringar är det inte tillräckligt på flera av de viktiga frågorna, säger Kent Öhrling.

Flera lönsamhetsfrågor får liksom förra året låga betyg. Det är svårt att säga säkert varför det inte blivit bättre, enligt ÅFF-representanten.

– Vi har en bra kontakt och dialog med GA där vi tar upp dessa frågor. Vi har haft vissa framgångar och vi hoppas på större förståelse för dessa frågeställningar. 

De tydliga betygsökningarna för märket gäller nytänkande, kreativitet och hur man arbetar med sociala medier inom marknadsföringen. Även bilförsäljningssupporten går framåt. 

Finns det något ni gläds över i enkäten?
– Jo, när det gäller IT-lösningarna och de sociala medierna till exempel, och att man får snabbare svar på frågor om försäljning. Där ser vi förbättringar, men det väger inte upp de sämre betygen. 

Han poängterar att mycket ser helt ok ut. 

– Det är ju inte så tokigt resultat. På en hel del frågor ligger vi på snittet för alla märken, och ÅF är ju nöjda med produktkvaliteten. Men sedan är det några riktiga dippar, där det måste bli bättre för att ÅF-kåren ska bli riktigt nöjd. 

Det är främst inom reservdelsverksamheten som bedömningen av GA blir mer negativ.

– Inom eftermarknad uppger flera ÅF att de har svårt att få tag på folk. Här har det blivit lite sämre till och med. Vi ska titta närmare på det.

Text Rickard Jakbo