Kraftig försämring av betygen - MRF

Kraftig försämring av betygen

Tomás Galbis Sainz de Vicuña, nytillträdd Sverigechef, Astara Sweden

Vad är du mest nöjd med i årets enkät?

– I november 2021 tog Astara över den svenska organisationen från Stellantis och det har sedan dess funnits en del utmaningar att hantera. Vi är på rätt väg, men det har tyvärr tagit längre tid än vi hade förutspått. GA-enkäten kommer att vara ett bra verktyg för framtiden, men då årets resultat inte speglar en förbättring är det svårt att vara nöjd.

Vad är du mest missnöjd med?

– Att det har tagit längre tid än beräknat att få grundläggande rutiner och processer på plats. Det har beklagligt nog påverkat våra återförsäljare och kunder.

Vad tänker du vässa till nästa år?

– Vi kommer att arbeta hårt för att återupprätta förtroendet hos våra återförsäljare. De har gått igenom mycket de senaste åren. Astara har etablerat ett reservdelslager i Sverige, vilket ska ge service och kortare ledtider till återförsäljare och slutkunder.

I fjol avancerade Fiat från en 23:e plats till en 19:e och förbättrade sitt index med närmare 20 procent. I år rasar märket ner till näst sista plats med en indexförsämring på 27,1 procent. Bytet av generalagent i höstas har satt sina tydliga spår.

Vi gjorde först en intervju med Anders Bergman som har varit Sverigechef sedan Astara tog över Fiat i november. Kort efter intervjun slutade han dock.

På grund av inre svårigheter i samband med bytet av Sverigechefer inom Astara har vi fått en färdigskriven text där helt nye Sverigechefen Tomás Galbis Sainz de Vicuña uttalar sig.

– Våra återförsäljare ska uppleva Astara som en pålitlig och stabil samarbetspartner för framtiden. Förutom de utmaningar vi har upplevt med systemintegreringar mellan oss, återförsäljarna och fabriken har bristen på komponenter, reservdelar och bilar försvårat situationen, säger Tomás Galbis Sainz de Vicuña.

Han menar att systemintegrationen är det som har varit mest utmanande. Samtidigt har man utbildat personal och återförsäljare i olika system.

– Vi har behövt få det grundläggande arbetet på plats samt säkerställa biltillgången innan vi kan rikta ett större fokus på exempelvis marknadsföringsaktiviteter.

– Det är en del skillnader i rutiner och processer när verksamheten bedrivs av en privat importör jämfört med en fabriksägd. Vi startade i motvind, då det förra bolaget under en längre tid minimerat investeringar och lager, något vi har behövt bygga upp på nytt. Sedan enkäten genomfördes har exempelvis flödet av reservdelar stabiliserats, fortsätter Tomás Galbis Sainz de Vicuña.

– Vi är nu redo att planera för framtiden tillsammans med våra återförsäljare.
Astara i Sverige har som mål att inom tre till fyra år ha en marknadsandel på tre procent (för koncernens alla varumärken). Vi ser på framtiden med tillförsikt!

ÅTERFÖRSÄLJARFÖRENINGEN

Erik Fröström, Fiat ÅFF

Missnöjda återförsäljare

IT-problem, underbemanning och logistikstrul – återförsäljarna är tydligt missnöjda med nya Fiat-importören vilket avspeglas i kraftigt försämrade resultat på de flesta frågor.

Erik Fröström, ordförande för Fiats återförsäljarförening, är inte så förvånad över det negativa resultatet i årets enkät. 

– Vid tidpunkten för enkäten hade nya generalagenten Astara stora inkörningsproblem, vilket har satt sin prägel på betygen. Man har haft stora utmaningar vid starten, främst med IT-system och teknik. Importören har haft mycket svårt att få ordning på reservdelsförsörjningen till Sverige vilket har lett till att bilar har blivit stående på verkstäderna under lång tid utan att kunna lagas. Detta har i sin tur resulterat i många kundklagomål som verkstäderna har tvingats ta hand om utan att kunna lämna sakliga besked till sina kunder. 

Erik Fröström vittnar om dagliga samtal från missnöjda återförsäljare ända sedan Astaras övertagande av generalagenturen den 1 november förra året. 

Kan du ge exempel på problem som återförsäljarna har haft? 
– Bilförsäljningen har krånglat – rent tekniskt har det inte gått att beställa bilar även om de finns och är på väg till Sverige, man har helt enkelt inte sett dem i säljsystemen. Det handlar inte om komponentbrist utan om teknikproblem. 

Informationsflödet har också varit bristfälligt, fortsätter Erik Fröström.

– Det har inte funnits någon plattform i form av intranät och det har kommit synpunkter på sättet att kommunicera i sporadiska mejl. Det har saknats struktur, och till viss del engagemang, i arbetet med att hålla återförsäljare underrättade om hur arbetet fortskrider trots de stora inkörningsproblemen. 

Erik Fröström har haft daglig kontakt med tidigare Sverigechefen Anders Bergman och understryker att han gjort en bra insats och har bred erfarenhet, men att man har haft stora utmaningar med de tekniska problemen och att det är för få personer på fältet.

Vilka förbättringsåtgärder tycker du behövs?
– De behöver se över sin organisation och koncentrera sig mer på sina återförsäljare, verkligen betrakta dem som sina kunder. 

Vad tror du om framtiden för Astaras Fiat-återförsäljare?
– Det finns fortfarande många processer och rutiner som måste komma på plats innan affären fungerar tillfredsställande. När flödet av reservdelar och bilar börjar fungera finns det en grund att bygga på. Det finns anledning att tro att det blir bättre framöver.

Text Nella Bergström