Hamnar i absoluta botten - MRF

Hamnar i absoluta botten

Tomás Galbis Sainz de Vicuña, nytillträdd Sverigechef, Astara Sweden

Vad är du mest nöjd med i årets enkät?

– De senaste månaderna har varit utmanande då förändringsarbetet varit mer omfattande och tidkrävande än vi hade förutspått. I dialog med återförsäljarna siktar vi nu framåt och hoppas på bättre resultat i kommande undersökningar.

Vad är du mest missnöjd med?

– Att de senaste månaderna varit svåra för återförsäljare och kunder och att vi inte snabbare har lyckats förändra den situation som de har befunnit sig i under en längre tid.

Vad tänker du vässa till nästa år?

– Vi har som flertalet andra tillverkare och importörer problem med att tillgodose biltillgången på grund av komponentbrist och leveransförseningar. Vårt nya reservdelslager i Rosersberg kommer att säkerställa service till våra återförsäljare och slutkunder. Reservdelarna ska komma till återförsäljarna inom en till två dagar.

Fiat Professional, Fiats transportbilsvarumärke, tappar rejält på de flesta områden i enkäten. Indexet rasar med drygt 30 procent. Därmed placerar sig märket sist av alla.

Vi gjorde först en intervju med Anders Bergman som har varit Sverigechef sedan Astara tog över Fiat i november. Kort efter intervjun slutade han dock.

På grund av inre svårigheter i samband med bytet av Sverigechefer inom Astara har vi fått en färdigskriven text där helt nye Sverigechefen Tomás Galbis Sainz de Vicuña uttalar sig.

– Astara hade varit importör i några månader när enkäten genomfördes och dessa månader har tyvärr varit utmanande för återförsäljare och slutkunder. Primärt är det integrationen mellan olika system som inte har fungerat optimalt, men även bristen på reservdelar och bilar har påverkat, säger Tomás Galbis Sainz de Vicuña, nytillträdd Sverigechef.

Då det grundläggande arbetet varit mer krävande än vad Astara förväntat sig har de inte kunnat göra exempelvis marknadsföringsaktiviteter i den utsträckning de hade önskat. När de inledande svårigheterna får en lösning ska mer kraft läggas på bland annat marknadsföringsaktiviteter, säger han.

– Vi har kontinuerligt informerat återförsäljarna och organiserat möten om var vi är i processen, men vi förstår att situationen varit besvärlig för dem.

Flera generalagenter har separata organisationer för transportbilar respektive personbilar, men Astara har valt en annan struktur. Skälet är enligt nya Sverigechefen ökad effektivitet. Astara ser gärna att återförsäljarna hanterar både transportbilar och personbilar, en gemensam strategi med positiv påverkan på varumärket Fiat.

– Vi skall bygga upp ett starkt nätverk som kan hantera alla våra varumärken. Mycket tid har lagts på att etablera ett framgångsrikt och långsiktigt arbetssätt mellan oss och Stellantis för att kunna erbjuda de bästa förutsättningar för återförsäljarna.

– Vi blickar framåt och tar de korrekta stegen både kort- och långsiktigt. Kortsiktigt är det viktigt att dagliga rutiner och processer är välfungerande. Långsiktigt och med början i höst skall vi lägga upp en strategi för de kommande åren tillsammans med återförsäljarföreningen. 2022 blir ett basår som vi tar vår ansats i.

– Vi har goda relationer med återförsäljarföreningen och Stellantis, och har en stark ägare bakom oss. Det kan bara bli bättre efter detta.

ÅTERFÖRSÄLJARFÖRENINGEN

Erik Fröström, Fiat ÅFF

Inte helt oväntat

IT-problem, underbemanning och logistikstrul – återförsäljarna är tydligt missnöjda med nya Fiat-importören vilket avspeglas i kraftigt försämrade resultat på de flesta frågor.

Fiat Professional kämpar med samma problem som Fiat och resultaten i GA-enkäten är kraftigt försämrade jämfört med förra året. Man ligger nu sist på flertalet frågor, vilket inte var helt oväntat enligt Erik Fröström, ordförande för återförsäljarföreningen. 

– Tyvärr är jag inte överraskad eftersom det har varit väldigt stora inkörningsbekymmer för den nya importören under en längre tid. Man har haft stora utmaningar med framför allt distributionen av reservdelar. På grund av stora problem med reservdelsförsörjningen har bilar blivit stående på verkstäderna under lång tid vilket har lett till stor frustration hos både kunder och återförsäljare. Även bilförsäljningen har blivit lidande av att ett nytt system har lanserats med mycket lite utbildning för återförsäljarna.

Redan i samband med förra årets GA-enkät efterlyste Erik Fröström mer personal till transportbilsgrenen inom Fiat: ”Om det rekryteras mer folk till Fiat professional som kan hjälpa ÅF att få igång försäljningen går det att lyfta resultatet”. 

Men sedan Astara tog över importörsrollen har det inte tillkommit mer resurser på transportbilssidan.

– Det finns bara en person på fältet och han är väldigt svår att få tag i. På reservdelssupporten gör de så gott de kan, men ärendena är så många att det blir långa väntetider även där, säger Erik Fröström. 

Han anar en ljusning framöver, bilar och delar börjar komma in, men hans slutsats är att man snabbt måste se över sin organisation och öka fokuset på återförsäljarna för att få ordning på affärerna.

– Astara behöver betrakta sina återförsäljare som kunder och bli mycket mer tillgängliga.

Text Nella Bergström