Uppsagda kontrakt bakom klent resultat - MRF

Uppsagda kontrakt bakom klent resultat

Jonas Angerdal, vd

Vad är du mest nöjd med i årets enkät?

– Den är lite svårläst med tanke på omständigheterna, men jag är nöjd med att många av marknadsföringsfrågorna går framåt och att även enkelheten i marginalsystemet utvecklas positivt.

Vad är du mest missnöjd med?

– Det är de låga resultaten generellt sett, även om vi känner till att det har färgats av de här beskeden. Jag tycker också att vi borde ha kommit längre med systemstödsfrågorna.

Vad tänker du vässa till nästa år?

– Det generella resultatet naturligtvis. Vi behöver höja resultatet, och vi jobbar på det och vi hoppas nå ut med alla våra förbättringsåtgärder.

Ford backar ytterligare och hamnar fyra från slutet. Till stor del handlar minskningen om att många ÅF under 2021 var osäkra på sin framtid, och att de flesta till slut fick besked om att kontraktet med GA upphör den 2 december. Det menar Hedin HMC Motor Companys vd Jonas Angerdal.

Trots att Ford säljer mer och att märket nådde sin starkaste marknadsandel på fem år fortsätter GA att sjunka på index och rankinglistan.

Jonas Angerdal nämner vissa av de konsekvenser som uppstod efter ägarbytet som troliga orsaker. Hedin Group tog som bekant den 1 januari 2021 över generalagenturen, som innan dess hade ägts av Ford själva genom ett dotterbolag.

– Förutom att vi dras med de problem som hela bilbranschen har haft, som till exempel halvledarbristen och pandemin, är vi i – och har varit i – en sorts uppstartsfas med en del initiala utmaningar.

Affären innebar att alla ÅF sades upp enligt en överenskommelse mellan Ford och köparen Hedin Group, och det stod klart att alla dåvarande kontrakt mellan ÅF och GA skulle löpa ut i december 2022.

I slutet av april 2022 blev det offentligt att konsolideringen som det pratats om länge i Ford-världen mynnade ut i att de endast blir fem Ford-ÅF i framtiden. Fem relativt stora handlare får ansvar för var sin region, och syftet är att ”skapa ett högre fokus på Ford-varumärket och öka såväl i marknadsandelar som i lönsamhet”, som pressreleasen uttryckte det. Till saken hör att alla som inte längre får sälja Ford fick reda på detta innan de fyllde i enkäten.

Hur mycket tror du att denna process har påverkat resultatet i GA-enkäten?

– Det tror jag har påverkat väldigt mycket. Nätverket har levt med en uppsägning under lång tid. Det är mänskligt att påverkas av det.

Det är dock inte hela förklaringen.

– Sedan har vi som GA förbättringsområden också, till exempel systemstöden som vi behöver utveckla. Vi har haft en del utmaningar när vi arbetat med vår integration mot vår nya huvudman.

Samtidigt som organisationen har varit satt under press har märket sålt allt mer. Marknadsandelen för personbilar har hamnat på 3 procent, vilket beskrivs som en ökning med 50 procent, och marknadsandelen för transportbilar har ökat till 19 procent, berättar GA-ledningen. Orsakerna är flera: Ford Mustang Mach-E började säljas i augusti och man införde förenklade affärsvillkor, vilket också enkätsvararna visar sin uppskattning för.

– Vi har förenklat marginalstrukturen, och tagit bort de komplicerade elementen. Det har blivit enklare att förstå för handlarna vad de kan påverka.

Handlar det också om prissättningen?

– Ja, vi har vässat våra kampanjprogram, till exempel inom privatleasing.

Det syns i enkäten att något positivt har hänt med marknadsföringen. Vad handlar detta om? Jo, Ford har ökat investeringarna och reklamen har även tagit sig nya uttryck. Den första svenska tv-reklamen från Ford på nästan 30 år såg dagens ljus, då man lät illusionisten Joe Labero agera bilförsäljare. Ett annat exempel var att man underlättade för handlarna att sprida reklamen i de sociala medierna.

Många handlare ger lägre betyg på flera reservdelsfrågor. Det handlar bland annat om att den kraftiga försäljningsökningen ställde till det, främst under vintertid, förklarar GA-vd:n.

– Men vi har satt press på oss själva och rätat upp detta ganska väl, säger Angerdal.

Hur är det då med biltillgången, där ni också får låga betyg?

– Det gällde främst första halvåret. Under andra halvåret 2021 lyckades vi leverera väsentligt fler bilar än 2020. Även jämfört med andra märken på den svenska marknaden har vi legat bra till, säger han och tillägger att Ford precis som hela bilbranschen nu har en utmaning i att producera så mycket att man kan beta av den stora orderstocken

Andra viktigare frågor där man sjunker rätt mycket är till exempel om handlarna känner en stark support generellt och hur nöjd ÅF är totalt sett med sin GA. Här hamnar man under två i medelbetyg.

– Vi strävar ju efter att ha så bra poäng som möjligt, även om vi här också förstår till viss del varför, och att det har med förändringarna att göra. Men vi är mycket resultatorienterade och vill inte bara ha bra registreringssiffror utan även bra feedback i den här enkäten. Nu gäller det att blicka framåt tillsammans med våra ÅF-partners.

Text & foto Rickard Jakbo

ÅTERFÖRSÄLJARFÖRENINGEN

Mikael Lidman, vd ÅFF

”Olycklig kombo bakom tapp”

Fordhandlareföreningens vd Mikael Lidman är inte helt förvånad över att märket sjunker på många viktiga frågor. Det fanns flera stora utmaningar förra året.

2021 var ett speciellt år för Ford. 

– Det hade varit nog så jäkligt att enbart gå igenom en pandemi, men vi fick en olycklig kombo, kan man säga.

Till saken hör att alla handlares kontrakt hade sagts upp.

– Alla ÅF har ju varit uppsagda. Det är inte konstigt egentligen vid ett GA-byte, men att man inte har vetat om hur framtiden blir påverkar såklart, säger Mikael Lidman.

Att en ny GA trädde in i bilden ledde också till att man började arbeta med nya system.

– Alla systemuppkopplingar upphörde under förra året. Det rör ekonomin och hur man beställer en bil och hanterar en garanti till exempel. Det är utmanande även för GA:s personal, eftersom de ska arbeta annorlunda och utveckla nya arbetssätt, förklarar Svenska Fordhandlareföreningens vd.

De frågor som handlarna skickar ned längst ned i källaren rör reservdelar, speciellt ordersystemet och leveranstiderna. Även här är det pandemin och systemomläggningarna som ligger bakom, enligt ÅFF:s vd.

Pandemin har också påverkat samarbetet mellan GA och ÅF och märkesföreningen. Personalen kunde inte närma sig allt detta nya som vanligt, utan enbart via webbmöten, vilket försvårade arbetet. Men trots allt som hänt kan handlarna notera en ökad efterfrågan.

– Att vi lyckas få till en volym som är bättre än tidigare under dessa omständigheter är en bedrift från alla parter.

Det pratas om att det kan bli färre Ford-ÅF i framtiden och att det därför finns en oro. Vad säger du om det?
– Under året har det signalerats från importören att man tänker sig en konsolidering av ÅF-nätverket. Vad det innebär är svårt att överblicka. Man kan bara misstänka att det blir färre.

Vad måste till för att siffrorna ska peka uppåt igen?
– Att avtalsfrågorna löser sig, och att det blir en klarhet där, men också att det systemstöd för affärerna som man arbetar med blir så bra som möjligt. Sedan handlar det också om biltillgången. 

Text Rickard Jakbo