Närmar sig toppen - MRF

Närmar sig toppen

Peter Himmer, vd Kia Sweden

Vad är du mest nöjd med i årets enkät?

– Det långsiktiga samarbetet. Att transformationen av varumärket landat så bra bygger till stor del på den goda tilliten från våra återförsäljare.

Vad är du mest missnöjd med?

– Vår sjuåriga garanti har betytt mycket för varumärket och lojaliteten. Därför är det lite förvånande att garantier är ett område som generellt bedöms lägre.

Vad tänker du vässa till nästa år?

– Vi vill tillsammans med våra återförsäljare fortsätta mot målet att nå 100 procent laddbart 2024. Redan idag är åtta av tio sålda Kia-bilar laddbara.

Kia fortsätter på den inslagna vägen och ökar för femte året i rad. Placeringsmässigt är märket kvar på en bronsplats, men knaprar lite på avståndet fram till de två i toppen.

Det har varit ett blandat år för Kia. Som innehållit utmaningar med halvledare, logistik och pandemi – men inte värre än för branschen i stort.

– Vi hamnar nog ungefär mitt på utmaningsskalan. Försäljningsmässigt har vår orderstock vuxit som marknaden i stort, säger Peter Himmer, vd för Kia Sweden.

Årets resultat i enkäten är mer än godkänt. Det finns en rad områden i enkäten som mer eller mindre ägs av Kia. Det gäller till exempel marknadsföring, där Jonas Nilsson är arkitekt. Av åtta frågor kring marknadsföring är Kia etta på sex av dem, och trea på de två andra. Ett resultat som inget annat märke är i närheten av.

Kia lanserade ny grafisk identitet och logotyp under 2021 så där fanns en oro att det skulle ta tid att arbeta in det ”nya Kia” och innebörden i förändringen.

– När vi summerar året ser vi att det gått bättre än förväntat och det beror till stor del på att vi jobbat aktivt med utmaningarna, kontinuerligt över tid, i alla discipliner, säger Peter Himmer.

Om den centrala marknadsföringen och frågor kopplade till den har varit lyckade ser det inte fullt lika bra ut när det gäller stöd till lokal marknadsföring går betygen ner en del, både vad gäller bilmarknadsföring och servicemarknad, trots att det är samma system som i fjol. Detsamma gäller för garantier. Ett område där Peter Himmer i fjol kunde glädjas åt att betygen gick upp efter många år av kräftgång. Nu är betygen tillbaka på en förhållandevis låg nivå.

– Det är svårt att svara på varför betygen går ned. Vi har inte gjort några förändringar, säger han.

På utbildningsområdet är det stabila siffror på både försäljning, servicemarknad, reservdelar och garantier.

Under fjolårets pandemirestriktioner hyrde Kia in en så kallad expomobil, en 24 meter lång trailer, som åkte runt till återförsäljarna. På plats hos handlaren kunde trailerns innehåll expandera till en fullt utrustad verkstadsutbildningslokal där Kia kunde hålla sina utbildningar.

– Det var en mycket uppskattad turné som gick från Trelleborg i söder till Piteå i norr. Nu när alla restriktioner är borta har vi tagit bort den då vi åter kan använda vår utbildningslokal, säger Peter Himmer.

Återförsäljarna visar sin uppskattning åt företagsledningen genom att ge höga betyg på frågor som rör hur nöjda de är med den avseende bilförsäljning, långsiktig strategi och marknadskommunikation. På dessa tre frågor räcker betygen till en förstaplats.

Det har sagts förut, men tål att sägas igen – Kia har ett modellprogram skräddarsytt för dagens bilmarknad. Det har hjälpt Kia att ta marknadsandelar under flera år. Under 2021 hade märket en marknadsandel på tio procent. Det syns på frågor som hur nöjda handlarna är med sin generalagent att de har bilar som kunderna vill ha där Kia är solklar etta. Samarbetet med märkesföreningen får också mer än godkänt.

– Jag tycker vi har ett bra samarbete och en öppen dialog. Våra återförsäljares förtroendevalda är engagerade och dedikerade, vilket är mycket positivt. Vi hade också satt ett högt betyg om vi hade fått betygsätta dem, säger Peter Himmer.

Text Niklas Aronsson

ÅTERFÖRSÄLJARFÖRENINGEN

Roland Jönsson, ordförande ÅFF

Entusiasm i åf-ledet

För Kias återförsäljare var 2021 ett bra år försäljningsmässigt. Antalet sålda bilar ökade liksom marknadsandelen, som för helåret landade på tio procent, den största marknadsandel Kia har haft i Sverige. Handlarna har gått in i det nya året med stor framtidstro. Redan 2024 ska Kia enbart sälja laddbara bilar.

– Det finns en stor entusiasm i återförsäljarledet. Vi har en bra modellstruktur, fantastisk marknadsföring och effektiva strategier för att sälja våra bilar, säger Roland Jönsson, ordförande i återförsäljarföreningen.

– Det finns en positiv anda i återförsäljarnätet som är en kombination av kontinuitet, konsolidering, och ett gott samarbete med Kia Sweden. Det bidrar till framgång. Som jag vid tidigare års GA enkäter nämnt är det viktigt att ha en bra dialog sinsemellan, och det har vi. 

– Det finns egentligen bara ett enda svagt område i enkäten och det är garantier. Så har det varit under en rad år, men vi fortsätter att arbeta gemensamt med den frågan även fortsättningsvis.

I övrigt har Roland Jönsson bara positiva vitsord om generalagenten. 

– Tack vare att generalagenten är bra på att hitta nya lösningar, och är kreativ i utmanande situationer, har organisationen kunnat fungera på ett effektivt sätt.

Roland Jönsson är nöjd med hur Kia Sweden lyckats med att säkra bilar till den svenska marknaden under ett mycket utmanande år där nästan alla andra märken får betydligt sämre betyg än Kia på frågor om biltillgång och leveransprecision. 

– Jag är medveten om att jag låter positiv men det är så jag och handlarna upplever det, säger Roland Jönsson.

Text Niklas Aronsson