Lexus lyfter - MRF

Lexus lyfter

Gustav von Sydow, Lexus

Vad är du mest nöjd med i årets enkät?

– Jag är mest nöjd med att vi har förbättrat oss totalt. Ser man på enkätens olika delar så är jag nöjd med betygen på frågor om långsiktighet och det som rör varumärket.

Vad är du mest missnöjd med?

– Kanske framför allt utbildningsområdet, men även affärsvillkor där vi behöver bli bättre. 

Vad tänker du vässa till nästa år?

– En viktig sak är att öka interaktionsgraden, alltså kontaktytorna mellan oss och återförsäljarna. Även öka tillgången på bilar i den mån vi kan påverka den saken, synlighetsfrågorna samt frågorna relaterade till affärsvillkoren.

Fjolårets skrala betyg är ett minne blott. I årets enkät lyfter Lexus med nästan 12 procent till 17:e plats. Mest nöjd är Gustav von Sydow över att den långsiktiga strategin uppskattas av handlarna.

Redan diagrammet över enkätens första fråga skvallrar om förändring. På frågan hur nöjda handlarna är med generalagentens lyhördhet för deras synpunkter när det gäller produktkvalitet landar Lexus in som etta med ett betyg som inte är långt från maximala fem. Riktigt lika bra presterar inte Lexus på enkätens övriga drygt 130 frågor, men att det handlar om ett klart bättre betyg i år är det ingen tvekan om.

– Den första frågan på enkäten är en av de vi pratade om i fjol att vi ska göra något åt. Vi har attackerat frågorna en efter en, startat arbetsgrupper och träffats oftare. Det är jättekul att de åtgärder vi genomför leder till att något händer, säger Gustav von Sydow, Nordenchef för Lexus.

Också på marknadsföringsområdet stiger betygen. I höstas lanserade Lexus en ny modell som gav råg i ryggen åt svältfödda handlare. En del av fjolårets kritik kretsade kring frånvaron av nyheter i modellprogrammet.

– Vi är nöjda med hur vi har lyckats med marknadsföringen av den nya modellen. Det blev en väldigt trevlig lansering, säger han.

Men säg den glädje som varar. Den nya lanseringen gav fulltecknade orderböcker, men också orimligt långa leveranstider, vilket fått betyget på enkätfrågan att rasa mest av samtliga märken.

– Vi har haft svårt att förse kunderna med bilar så är det, säger Gustav von Sydow.

På garantiområdet lyfter betygen utan att GA egentligen har skruvat på inställningarna. Detsamma gäller för utbildningsområdet i stort, det är upp på det mesta, utom på planering av utbildning, vilket förvånar Gustav von Sydow.

– Vi ska gräva lite i det, varför det betyget går tillbaka. Kriserna har avlöst varandra, vilket har påverkat möjligheterna att ses fysiskt, och nu har vi också haft ett utbildningsbehov kopplat till den senaste lanseringen.

På tillbehörsområdet är det tydliga uppgångar, vilket möjligen kan kopplas till att till exempel sortimentet av vinterhjul har utökats. Handlarna är också mer nöjda med GA:s support och kontakt på verkstadssidan. Här går betygen upp på flera frågor.

– Det är nog en effekt av att organisationen har satt sig lite bättre.

En av de största förbättringarna i enkäten gör Lexus på frågan om långsiktig strategi.

– Det är verkligen roligt att se. Här har vi ett tydligt fokus med möten för handlarna där vi har berättat om våra planer.

Åt motsatt håll går betygen på en del frågor som rör marginalsystem.

– Här har vi utmaningar och en pågående diskussion. Vi är inte helt överens, så jag är inte förvånad.

Lite längre in i enkäten kommer ännu en fråga där Lexus toppar – villkor för utställningsbilar.

Generellt upplever Gustav von Sydow att Lexus har blivit bättre på det strategiska och operationella planet, medan det på utbildningsområdet och när det gäller interaktionsrelaterade frågor finns mer att göra.

Text Niklas Aronsson

ÅTERFÖRSÄLJARFÖRENINGEN

Dag Lotsander, Lexus ÅFF

Vill öka integrationsgraden

Förra årets siffror var ingen munter läsning. I år är det klart roligare, men det finns fortfarande en hel del kvar att göra. Fokus framåt måste ligga på integrationsgraden, menar Dag Lotsander från märkesföreningen.

Med det avses hur bra kontaktytorna fungerar mellan generalagent och handlare.

– Vi måste göra saker tillsammans. Jag vill påstå att samarbetet mellan mig i föreningen och GA har fungerat bra, men det har inte riktigt spritt sig till återförsäljarna. Jag tror de har förväntat sig lite mer, säger han.

Det är i kommunikationen det har klickat en del, men det finns också mycket som fungerar väldigt bra.

– För det första är produkterna fantastiska. För det andra delar vi en långsiktig strategi om hur vi ska agera framåt, vilket skapar trygghet, säger Dag Lotsander. 

Det är ganska få frågor där meningarna går isär. En sådan handlar om marginalsystemet där det pågår en diskussion.

– Målbilden är densamma, men vi har olika ingångsvärden och då blir vägen till målet inte exakt likadan och det är den vi diskuterar, säger han.

Dag Lotsander är optimistisk.

– Det viktigaste är att vi jobbar med det, och det gör vi.
Det finns fog för den positiva känslan. Efter den lyckade lanseringen i höstas har orderingången varit stor. Större än någonsin under det första kvartalet i år, enligt Dag Lotsander. 

– Det gör också att leveranstiderna knuffas framåt, vilket kanske inte är lika kul. Det är generellt svårt med prissättning om priser stiger i olika led och vi får förseningar. 

Sammanfattningsvis trycker Dag Lotsander på vikten av att vårda varumärket, samt att GA och handlare integrerar mer. 

Text Niklas Aronsson