Ännu ett tufft år för Mazda - MRF

Ännu ett tufft år för Mazda

Klaus Oest, Mazda

Vad är du mest nöjd med i årets enkät?

– Jag är mest nöjd med resultatet överlag. Handlarna bedömer oss som seriösa och bra i det som vi kan påverka. Det tycker jag är glädjande.

Vad är du mest missnöjd med?

– Egentligen ingenting som strider mot min hypotes att allt kan repareras genom att vi säljer fler bilar. Det hoppas jag att vi kan göra under innevarande år.

Vad tänker du vässa till nästa år?

– Vi behöver bli bättre på att marknadsföra Sverige i Mazda-världen, för att få fler bilar hit. Handlarna behöver å sin sida registrera bilen som kundsåld. Sedan vill vi förstås vässa oss på alla punkter och analysera de punkter där vi tappar mest.

Fjolåret var inget lysande Mazda-år. Försäljningen blev sämre än företaget räknat med. I ljuset av det är vd Klaus Oest relativt nöjd med att märket backar två procent och fem placeringar till en 12:e plats.

– Vi visste redan innan året startade att det skulle bli ett tufft år. De saker vi har kunnat påverka själva verkar handlarna ha uppskattat. Jag är nöjd med att vi inte har drastiskt sjunkit i år.

Den stora utmaningen under året har varit den stora bilbristen till följd av den globala komponentbristen som drabbat i princip alla märken. Klaus är medveten om att de har fått för få bilar och att det är viktigt att få fram bilar för att hålla handlarna sysselsatta.

– För bilhandlare råder alltid en av två situationer: Antingen är det för mycket kunder, eller så är det för mycket bilar. Under fjolåret har vi haft för många kunder för de bilar vi haft tillgängliga. Jag skulle säga att vi hade sålt 50 procent mer om vi bara hade haft bilar, Klaus Oest.

På marknadsföringsområdet är bilden blandad, det går upp ungefär lika mycket som det går ned.

– Jag hade gärna haft en större budget, men vi har fått bra respons på de pengar vi har haft tycker jag.

Sämre går det på frågan om centrala bilkampanjer där betyget rasar ned till en bra bit under tre.

– Det är inte så oväntat. Mängden reklam har gått ned när vi har lagt kampanjerna på sparlåga.

På flera områden presterar Mazda bra. Det gäller inte minst på garantier där märket presterar på topp och är tvåa på till exempel frågan om enkelhet i garantiadministrationen. På utbildningsområdet går betygen ned en del.

– Jag skulle tro att det beror på att vi inte kunde ha fysiska träningar under fjolåret på grund av pandemin och inte heller haft några lanseringar. Men nu har vi en på gång med vår nya laddhybrid CX-60, vilket har gett lite energi in i verksamheten. Det ger anledning för säljpersonalen att träffas framöver, säger Klaus Oest.

På kundnöjdhetsområdet har Mazda ändrat en del, vilket lett till bättre betyg.

– Vi har skakat om lite i vårt säljteam, vilket har gett önskat resultat.

Mest nöjd är handlarna med Mazdas serviceteam, vilket syns på frågor som hur nöjd man är med generalagentens support och kontakt inom reservdelar vad gäller tillgänglighet respektive beslutsmässighet. På dessa båda frågor är Mazda till och med etta. Den nya organisation med en servicemarknadschef som också ansvarar för Norge som kom till stånd under 2020 har visat sig fungera ytterst väl. Överlag är det ett stabilt resultat även om index nu har sjunkit under tre år i följd sedan Mazda toppade enkäten 2019. Kanske kan den nya lanseringen under året få handlarnas mungipor att åka upp en del?

Text Niklas Aronsson

ÅTERFÖRSÄLJARFÖRENINGEN

Stefan Stedtlund, Mazda ÅFF

Vill ha mer information

Mazda har ett fortsatt bra samtalsklimat mellan återförsäljare och generalagent. Det intygar Stefan Stedtlund från märkesföreningen. Men generalagenten behöver bli bättre på att informera, även när det inte finns något att säga.

Under året har Mazda haft samma utmaningar som alla andra biltillverkare med halvledarbrist och pandemi. Det har skapat oklarhet om när beställda bilar ska kunna levereras.

– Men när generalagenten saknat information har de valt att inte berätta det. Från handlarnas perspektiv hade det varit bättre att generalagenten gick ut och sa att de inget visste. Det här har vi påtalat och jag tycker att Klaus team har lyssnat på oss, det är mycket bättre nu, säger Stefan Stedtlund.

Riktigt nöjd är han med Mazdas serviceteam som han tycker presterar på topp när det gäller att ge hjälp till handlarna på olika sätt.

– Det lyfte ytterligare en nivå när den norske servicemarknadschefen också fick ansvar för den svenska marknaden. Han är skicklig, och genom att han agerar för två marknader får han en starkare position gentemot Mazda Europa. Det är viktigt eftersom den skandinaviska marknaden är speciell med sitt stora inslag av elbilar och laddhybrider, säger han.

Till hösten kommer äntligen den nya efterlängtade laddhybriden CX-60. Från handlarnas sida hade man gärna önskat lite mer marknadsföring kring den.

– Vi har sagt till GA att ge oss verktygen, så ska vi se till att sälja bilarna. Det är ju det vi kan. Nu har vi fått prislistor på de nya bilarna, vilket gör det så mycket lättare att sälja och bygga orderstock, säger han.

Stefan Stedtlund känner att det har lossnat lite nu efter en trög höst där försäljningen stannade upp. 

Nu ser det mycket bättre ut. 

Text Niklas Aronsson