Rejäl förbättring av betygen - MRF

Rejäl förbättring av betygen

Felix Braun, Managing Director

Vad är du mest nöjd med i årets enkät?

– Vi är bäst av alla på samarbetet med våra återförsäljare och det är jag mest glad över, inte minst i besvärliga tider då kommunikation är mer viktigt än någonsin.

Vad är du mest missnöjd med?

– Den situation vi är i där tillverkare drabbas hårt av yttre faktorer.

Vad tänker du vässa till nästa år?

– Vi ska fortsätta hålla en god kommunikation med ÅF-styrelsen och noga följa den utveckling som pågår i vår industri. Vi kommer också fortsätta diskutera med våra återförsäljare vilken väg framåt som är den bästa lönsamhetsmässigt de närmaste 1-3 åren. Även för återförsäljaren är affären en investering. Som partners vill vi uppnå en situation där båda vinner på verksamheten.

Mercedes transportbilar ökar rejält i år från en 11:e plats till en 5:e plats med imponerande 8,3 procent i indexförbättring. Bakom den höjningen anas hårt arbete där kommunikation under senaste krisåret varit ett viktigt verktyg.

Felix Braun är utbildad inom industriell ekonomi och började sin bana på huvudkontoret i Stuttgart för mer än 20 år sedan. Därifrån har han jobbat både med produkter, försäljning, marknadsföring och digitalisering.

Försäljningen av elektriska transportbilar kräver även en digital omställning för återförsäljare och kunder.

– Vi är mitt uppe i arbetet med att ta fram och digitalisera våra processer både för återförsäljaren och kunden. Det kommer inte bli klart i år, men kommer vara prioritet de närmaste åren, både med elektrifiering och digitalisering, säger Felix Braun.

Marknadsandelen har ökat rejält senaste åren. På våren 2019 relanserade Mercedes sina elektriska transportbilar på svenska marknaden. Marknadsandelen ökade från 9,8 procent 2021 till 15,1 procent 2022 med eVito och eSprinter. Den andra versionen av eVito är på gång med dubbelt så lång räckvidd, vilket är viktigt för svenska marknaden med långa avstånd.

För att än mer hjälpa sina kunder arbetar Mercedes-Benz på ett system för att erbjuda bättre laddningslösningar, men mer än så vill de inte berätta i nuläget. Fler nyheter är att uptime-uppkopplingen, som redan i dag används för tunga lastbilar, kommer introduceras för transportbilar.

– Uppkopplingen mellan bilen och Mercedes serviceställen låter kunden veta när det är dags för service och när någon del behöver bytas, något som ökat lojaliteten och håller bilarna inom nätverket av auktoriserade verkstäder, säger Felix Braun.

Felix Braun tror också att det kan hjälpa till att hålla kunderna verkstads-lojala även efter fyra år, då lojaliteten traditionellt sett börjar minska.

Marknaden för transportbilar upplever samma situation som personbilar med hög efterfrågan och låg tillgång. Bristen på halvledare fortsätter ställa till det. Felix Braun hoppas på ett mer stabilt 2022 och att de volatila råvarupriserna på grund av kriget i Ukraina stabiliseras.

– Med det sagt har vi haft en stor utmaning att hitta flexibla lösningar för att få fordon producerade. Ett stabilt lager ändras ibland dagligen, vilket än mer ökar vikten av en tydlig och rak kommunikation med våra återförsäljare, säger Felix Braun.

För Braun handlar det om att vara tydlig, inte lova för mycket, agera snabbt på förändringar, minska risken för förseningar – allt i nära samarbete med återförsäljarna.

Det positiva i kråksången är att den besvärliga situationen än mer förbättrat dialogen med återförsäljarna.

Försäljningen går bra med många beställda bilar, men med långa leveranstider.

– I tillägg har vi höga energipriser vilket också påverkar elektrifieringen positivt. Det visar på en förändring av kundbeteende, där kunderna inte längre är beredda att betala så mycket för energin. Fördelarna för elbilar blir allt större, men det är också något som kan ändras snabbt, vilket gör att vi måste vara flexibla, säger Felix Braun.

Det kommer troligtvis innebära att priserna på elbilar kommer behöva öka.

Mercedes transportbilar säljs i dag på ungefär 55 försäljningsställen med 20 partners.

I GA-enkäten var Mercedes transportbilar bäst av alla på frågan om hur nöjd ÅF är beträffande bonussystem för servicemarknaden, lönsamheten för reservdelar och samarbetet med märkesföreningen.

– Bonussystemet är ett viktigt verktyg för att tillse att kunder får bra service. Vårt fokus är att hålla kunder nöjda. När det gäller reservdelarna är det en balansgång för att bestämma vilka delar som vi bör lägga in i en transportbil och vad vi ska erbjuda som en reservdel, säger Felix Braun.

– Att vi är bäst av alla på att hålla uppe ett bra samarbete med märkesföreningen är fantastiskt, inte minst i tider då kommunikation är viktigare än någonsin. Det är nog det som jag är mest glad för.

I frågorna kring garantisystemet ligger transportbilar högt, vilket inte förvånar Felix Braun.

– Här måste vi ligga högt. Vi är ett premium-märke riktat till kommersiella kunder, där garantisystem är viktigt, något som visar på kvalitet och tillit till att kvaliteten håller i många år. Vi vet att vi är dyrare än andra, men det finns också en tillit till våra produkter och våra kunder vet att de kan lita på oss, säger Felix Braun.

Att transportbilar inte hamnar högre upp i jämförelse med andra märken verkar Felix Braun inte bry sig om så mycket. Han är istället väldigt nöjd över att vara nummer ett jämfört med kollegerna på transportbilsmarknaden.

Agentmodellen för transportbilar ska implementeras, men när det blir aktuellt för Sverige är inte offentliggjort.

– Det kommer ta tid, men vi börjar processen under året och vi jobbar för att få så mycket resurser som behövs för att genomföra nya avtal med investeringar i IT med mera. För kommersiella bilar är agentmodellen lite mer komplicerad. Vi behöver kunna erbjuda en ”one bill solution” för våra kunder när det gäller påbyggnationer på bilarna. Då krävs fler ”van partners” (som är certifierade påbyggare), säger Felix Braun.

Text Maria Eriksson

ÅTERFÖRSÄLJARFÖRENINGEN

Sven Claug, VD ÅFF

Det knorras en del

Mercedes transportbilar verkar enligt Sven Claug gå lite under radarn från Stuttgart och relationen mellan tillverkaren och återförsäljarna visar spår av lätthet, smidighet, bra dialoger och pragmatisk syn. Men på senare tid har en del prisförändringar, aktiviteter och information inte stämts av tillräckligt bra med ÅFF vilket gör att det knorras en del.

I den lättsamma relation som beskrivs mellan GA och återförsäljarna finns förstås en del orosmoln också. Att agentsystemet ska införas även för transportbilar verkar vara tillverkarens ambition, men det är inget som ÅFF eller återförsäljarna längtar efter.

– Absolut inte. Vi ser inte hur det ska fungera. Våra kolleger i Österrike har ju deltagit i ett pilotprojekt för transportbilar och det har varit ren katastrof. Det man gjort i dag är att agentmodellen används för privata vans, medan kommersiella modeller användes för traditionella affärsmodellen. Så vill vi inte ha det, säger Sven Claug bestämt.

Att samma säljare ska jobba med två affärssystem är inte ultimat, men att inkorporera kommersiella fordon i agentmodellen är inte heller enkelt. De flesta transportbilar kräver påbyggnadsjobb och de som ska utföra det jobbet måste vara licensierade. 

– Vi kräver mer information och tydlighet kring det här, risken är annars att vi tappar kunden om vi inte kan erbjuda den påbyggnation som kunden vill ha, säger Sven Claug.

Försäljningen går jättebra och Claug anar att Mercedes inte haft lika allvarliga leveransproblem som konkurrenterna. eViton 2.0 med längre räckvidd och eSpringer säljs bra i väntan på eCitanen som kommer i slutet av året. 

Mercedes transportbilar får bäst betyg av alla i frågan kring GA:s samarbete med märkesföreningen. 

– Det är jätteroligt och är ett betyg på att teamet som jobbar på transport är bra, är lätta att arbeta med och smidiga att ha att göra med. Det finns många frågor där transportbilar går riktigt bra – se på support och kontakt vid bilförsäljning med fullföljande av åtaganden, befogenheter, beslutsmässighet, förståelse för lokal affär. Mycket bra, konstaterar Sven Claug.

Text Maria Eriksson