Försening av eftertraktad modell drog ned Nissan - MRF

Försening av eftertraktad modell drog ned Nissan

Cecilie Pedersen, Sverigechef

Vad är du mest nöjd med i årets enkät?

– Att det vi har försökt att fokusera på har gett resultat, till exempel de ändringar inom garantierna vi gjort och att vår kommunikation och tydlighet här har gett resultat.

Vad är du mest missnöjd med?

– Resultatet på hur ÅF betygsätter samarbetet mellan oss och ÅFF. Jag blir lite förvånad över av att det sjunker. Vi har en bra dialog med ÅFF och upplever att de representerar ÅF-nätverkets olika typer av ÅF på ett bra sätt.

Vad tänker du vässa till nästa år?

– Lanseringen av de nya bilmodellerna är vårt största fokus. 

Förra årets blomstrande utveckling har rullats tillbaka till stor del. Det beror mycket på att lanseringen av den nya elbilen sköts upp, vilket i sin tur stoppade den volymökning som många handlare hade räknat med, säger Nissans Sverigechef Cecilie Pedersen.

Medan 2020 präglades av optimism verkar förra året ha präglats av frustration i ÅF-kåren. Märket backar 11 procent på index, och Nissan ligger nu på plats 18 på rankinglistan.

– Vi har varit väldigt pressade när det gäller volymfrågan. Förra året skulle bli det år då vi skulle få ytterligare ett volym-ben att stå på. Det fanns därmed en förhoppning om att lönsamheten skulle ta ett skutt. Det blev inte så, konstaterar Cecilie Pedersen och syftar på att lanseringen av Nissans nya elbil Ariya sköts upp till i år.

Det missnöje med dialogen om lönsamheten som ÅFF ger uttryck för i artikeln intill, och som syns i vissa lönsamhetsfrågor, kopplar hon till just detta: att den förväntade försäljningsökningen uteblev. Den enda förändringen som GA har gjort som kan ha påverkat lönsamheten är nämligen en förbättring, och den rör ett bonusprogram kopplat till kundnöjdhet. Nissanchefen framhåller också att lönsamheten inte har försämrats utan har legat stabilt under året.

– Problemet är i stället att volymen inte ändrats utifrån förväntningarna. Eftersom kostnaden ökar utan att volymerna ökar som förväntat, blir det en utmaning för många handlare.

Här syftar hon på branschens ökande kostnader generellt, till exempel för el och för en hög personalomsättning, som kommer sig av att det är svårt att behålla tekniskt utbildad personal.

Skulle ni kunna fokusera på ÅF:s lönsamhet ännu mer?

– Ja och nej. Vi fokuserar på det vi kan göra något åt. Det är klart att vi kan förstå att det funnits en frustration kring volymen och hur detta påverkar lönsamheten. Huvudsaken för oss blir då att ha mer uppmärksamhet på volymfrågan. Problemet är då halvledarbristen som har gjort det svårt för producenten.

Betygen på tillgången på bilar och leveransprecision dyker, men inte så lågt som dit branschmedlet sjunkit till i enkäten. Faktum är att leveranser av bilar fortfarande är Nissans bästa gren när man jämför med de andra märkena. Hur ska man förstå detta? Är glaset halvfullt eller halvtomt?

– Både och. Det som gör att vi dyker är att de nya modellerna inte kom under förra året, men samtidigt har vi lyckats optimera leveranserna av de befintliga modellerna. Om du gick in hos en multibrandhandlare förra året var det nog bara våra elbilar som du kunde få ett leveransdatum på.

Förutom volym- och biltillgångsfrågan finns det ett par andra saker som påverkar lönsamheten hos ÅF och som GA jobbar med.

– Ja, vi stöttar dem i arbetet med att behålla befintliga kunder och vi kan jobba med att hitta lönsamhet inom servicemarknaden. Vi arbetar med kampanjerna i enlighet med vad ÅF behöver, och där har vi fått bra respons i GA-enkäten.

Betyget på de centrala bilkampanjerna ligger över branschmedlet.

– Vi kan också konstatera att vi har hållit våra marknadsandelar under 2021.

På den sista frågan om hur nöjd ÅF är totalt sett med GA sjunker märket med nästan ett helt betygssteg, till 3,2 på den femgradiga betygsskalan.

3,2. Hur ser du på detta betyg?

– Det är inte jätteförvånande. Samtidigt hoppas jag att detta inte är i linje med hur ÅFF-styrelsen upplever det, då vi har en mycket bra dialog med dem.

Text Rickard Jakbo

ÅTERFÖRSÄLJARFÖRENINGEN

Tomas Klingwall, vd ÅFF

Lönsamheten måste upp på bordet mer

Tomas Klingwalls tillförsikt inför Nissans framtid är stor. Stor är också den förståelse han har för handlarnas frustration över biltillgången.

ÅFF:s vd tror att biltillgången är den stora förklaringen till att Nissan faller på index. 

– En sak är att tillgången på modeller har varit begränsad på grund av pandemin. Men för vår del har det också handlat om avsaknaden av rätt produkter. Vi har inget inom plug-in hybrid, till exempel, säger Tomas Klingwall.

Nissans elbilslanseringar kommer först i år och framåt. Nyheterna kommer att leda till en helt annan situation, menar han.

– Har ett märke bra tillgång till volym och bra modeller påverkar det hela enkäten. Plug-inmodellerna kommer att göra 2023 till Nissans år, det har vi sagt länge.

Leveransbetygen sjunker rätt mycket, både för bilarna och reservdelarna. Hur ser han på det?
– Det är stora problem för hela branschen här. När det gäller reservdelarna var servicegraden rätt hög fram till covid-19, men den sjönk rätt mycket när pandemin kom. 

Är diskussionen och relationen mellan ÅFF och GA fortsatt bra?
– Ja, men sedan är det inte alltid så att vi blir överens.

Handlarna verkar uppleva att relationen är sämre, vad kan det bra på?
– Det är nog biltillgången igen. Den går in i alla frågor, och det är klart att man kan tycka att en dialog är dålig om man inte får det man vill ha och behöver, men åtminstone vi i ÅFF-styrelsen har en bra och regelbunden dialog med GA. Jag jobbar med flera märken och tycker att Nissan är bra att jobba med. 

Ett område där dialogen burit frukt är garantifrågorna.

– Vi har tillsammans hittat en bättre process, även om vi inte är i mål. Vi har lite starkare support och Sverigechefen Cecilia Pedersen har tagit tag i detta. 

Samtidigt verkar en bra dialog inte kunna lösa allt. Han lyfter att handlarnas lönsamhet måste adresseras mer. Betygen på flera lönsamhetsfrågor sjunker.

– Vi behöver ett fokus på lönsamheten och vi kommer inte riktigt igenom där i dialogen. Det syns i enkäten.

Text Rickard Jakbo