I år är det uppåt igen - MRF

I år är det uppåt igen

Thomas Holm, Sverigechef Renault

Vad är du mest nöjd med i årets enkät?

– Att vi ökar i enkäten jämfört med förra året. Vi flyttar fram våra positioner under ett i övrigt svårt år där vi nästan helt har saknat ett långsiktigt fokus till följd av den oklara ägarsituationen.

Vad är du mest missnöjd med?

– De områden där vi har backat mest. Jag tycker till exempel det är trist att vi har tappat på utbildningssidan. Vi har helt enkelt lyckats sämre än andra märken under pandemin. Det är något vi måste ta tag i.

Vad tänker du vässa till nästa år?

– Vi behöver vässa de flesta områden, särskilt där vi har tappat sedan i fjol. Vi behöver till exempel bättre biltillgång och leveransprecision. I övrigt har det varit ett par prövande år med stora utmaningar.

Renaults bergodalbana i enkäten fortsätter. Ifjol rasade betygen på grund av uppsagda avtal. I år ökar märket med drygt sju procent, vilket ger en 20:e plats. Det är tre platser bättre än i fjol.

Ifjol var Thomas Holm, Sverigechef på Renault Sverige knappt nöjd med någonting i enkäten. I år är det lite lättare att hitta glädjeämnen.

– Generellt var 2021 förändringens år för Renault. Först gjorde vi klart med återförsäljarna i den nya ÅF-nätet, sen gjorde fabriken i Frankrike klart i september att generalagenten var till salu. I övrigt har förstås komponentbristen ställt till det för oss, som för alla andra i branschen, säger han.

Företaget var till salu under hela hösten och en bit in på 2022 innan det stod klart att de nya ägarna heter Hedin Bil och Caetano Group. Beskedet kom mitt i perioden för när enkäten skulle besvaras. Den osäkerhet som det förändrade ägarskapet har inneburit kan ha smittat av sig på resultatet i enkäten, som alltså trots allt är ett lyft jämfört med i fjol. Det gäller till exempel olika former av marknadsföring. Till exempel finansiering som Thomas kopplar till arbetet med privatleasing. Även på flera andra frågor går betygen upp. Även garantiområdet lyfter ganska rejält och det är upp på alla frågor utom på reglering av garantianspråk. På utbildningsområdet däremot går det ned rakt över. Uppenbarligen har handlarna inte uppskattat frånvaron av fysiska möten.

– Nej det är tydligt att det är bättre att ses på riktigt, säger Thomas Holm.

När det gäller generalagentens support och kontakt så ger handlarna bättre betyg på det som är kopplat till försäljning och sämre för servicemarknaden.

– Vi vet anledningen till att det ser ut så här och det är inte överraskande. Vi arbetar på att det ska bli bättre. Det handlar om utmaningar med vår supportavdelning, säger han.

Han ser positiva tecken i några av de omorganisationer hos generalagenten som har gjorts under fjolåret. Till exempel är handlarna lite mer nöjda med företagsledningen när det gäller försäljning, servicemarknad och marknadskommunikation. Det är också marginellt bättre betyg på frågan om långsiktig strategi, men där konstaterar Thomas Holm att uppgången till trots så hamnar Renault en bra bit under MRF-snittet.

– Sedan i höstas har vi haft ägarbytet för ögonen, vilket har gått ut över långsiktiga strategier, säger han.

Betyget på frågan om villkor för demonstrationsbilar föll i fjol till en riktigt låg nivå, men hoppar nu upp ett par nivåer, men är fortfarande en bit från MRF-snittet.

– Här har vi gjort en del förändringar som uppenbart har gett resultat, säger Thomas Holm.

En av de frågor som går upp mest för Renault är hur nöjda handlarna är med den digitala utvecklingen av säljstödssystemet. Betyget stiger med mer än en enhet till strax under 4. Lite överraskande, menar Thomas Holm.

– Visst har vi gjort en del utvecklingsarbete där, men det är ändå lite konstigt med en så markant höjning av betyget.

Text Niklas Aronsson

ÅTERFÖRSÄLJARFÖRENINGEN

Leif Holmin, Renaulthandlarföreningen

Osäkerhet inför framtiden

I fjolårets enkät präglades betygen av Renaults uppsägning av alla avtal som skapat osäkerhet för handlarna. I årets enkät är det budskapet i september förra året om att generalagenten var till salu som har fått handlarna osäkra om vad som händer i framtiden.

– Det är ingen handlare som har velat arbeta med frågor av långsiktig karaktär. Givet det är det faktiskt bra gjort att man trots allt ökar en del, säger Leif Holmin, ansvarig för Renault på Volvohandlarföreningen.

Han misstänker att det kan vara handlare som var oroliga för att bli uppsagda förra året, men som inte blev det, som nu ser mer positivt på sin generalagent. 

På frågorna om biltillgång och leveransprecision hamnar Renault långt ner i fältet med väldigt dåliga betyg. 

– Även om det så klart finns anledningar till de låga betygen förra året med brist på halvledare så är förseningar ändå något som har förföljt märket under en längre tid. Min upplevelse är att nya lanseringar alltid innebär svårigheter med leveransprecisionen som en följd av att det blir förseningar, säger Leif Holmin.

Betygen på utbildningsområdet går ned men där har Leif Holmin svårt att förstå orsaken. Han har inte fångat upp någon kritik kring det. I stället lyfter han osäkerheten kring framtiden som den största orsaken till att betygen inte stiger mer.
Något fel på produktportföljen är det egentligen inte, även om en del laddhybrider borde ha kommit tidigare.

– Det är bra bilar och om vi bara får allt på plats så ser det positivt ut inför framtiden. Men det som överskuggar allt för handlarna nu är hur de ska få det att fungera under ägarbytet från Renault till Hedin/Caetano Group. Då kommer inga system alls att fungera under ett par veckor, säger han.

Text Niklas Aronsson