Suzuki tar jättekliv mot toppen - MRF

Suzuki tar jättekliv mot toppen

Mattias Larsson, vd

Vad är du mest nöjd med i årets enkät?

– Det är nog att betygen på lönsamheten ökar, men också frågan om hur nöjd man är totalt sett När jag såg att vi fick 4,3 i medelbetyg där tänkte jag ”Wow, vad bra!”.

Vad är du mest missnöjd med?

– Det är lite svårt att svara på, vi tappar inte så mycket på någon fråga. Men vi måste jobba på att vara ännu tydligare med att vi finns tillgängliga även när det gäller vissa garantifrågor. 

Vad tänker du vässa till nästa år?

– Företagskundsfrågorna. Vi har gjort en jätteinvestering i en ny tjänst, en företagskundansvarig. Nu när vi har fler modeller ser vi att fler företag kan efterfråga våra bilar. 

Det var länge sedan Suzuki gjorde så här bra ifrån sig i GA-enkäten. Det beror på den långsiktiga strategin och tillgången på bilar, förklarar GA:s vd Mattias Larsson.

Suzuki går från fjortonde till sjätte plats, vilket är ett unikt avancemang på den övre halvan av rankinglistan.

– Vi vet inte om det är rekord för oss i GA-enkäten, men det är i alla fall ett tydligt tecken på att vi är på rätt spår, säger Mattias Larsson, vd för GA Louwman Sverige.

Från att ha legat något över index 100, är märket nu cirka 15 procent över branschens medel.

– Men man måste vara ödmjuk inför vad siffrorna visar. Våra styrkor har betydelse men det är också en jämförelse med de andras utveckling, säger han och syftar på att de flesta andra märkena backar medan Suzuki ökar.

Betydelsefullt är också att det har funnits relativt gott om bilar, nämner han. För Mattias Larsson har lett ett bolag som har haft bilar att leverera, till skillnad från många konkurrenter. Detta visar sig också i starka betyg på frågorna om leverans och tillgång av bilar. Här ligger man långt över medelvärdena för alla märken. Men hur har Suzuki kunnat slippa att drabbas hårt av dessa problem?

– Det handlar om lagerplanering. Vi hade ambitionen att nå nya kund- och målgrupper och vi rustade oss för detta. Detta gjorde att vi kunde leverera och ta marknadsandelar under hösten, vilket har hållit i sig under våren.

Han håller i princip med ÅFF om att det inte är något revolutionerande som hänt, utan att det är en långsiktig strategi och en stabilitet som bidragit till framgången.

Även i årets GA-enkätsintervju passar han på att slå ett slag för en sorts enkelhetens filosofi, ”Suzuki-simple”. När motorbranschen blir allt mer komplex blir enkelheten viktigare, säger han. Betyget på ”strävan efter enkelhet i samarbetet” är också hela 4,4.

Vad betyder detta enkla som ni återkommande lyfter fram?

– Det handlar bland annat om att vi finns lättillgängliga för ÅF på telefon. Man hör ibland om att det inte är så hos alla. På tekniksidan måste man ibland skicka in ett formulär innan man kan ta en kontakt på telefon.

Även affärsvillkoren är enkla, tillägger han. Stöd och rabatter är inräknade i priset på bilen. Säljaren har alltid klart för sig vad bilen kostar, och behöver till exempel inte fundera på om den sålts inom en viss bonusperiod.

– Det är enkelt och tydligt, och det är inte alltid så i branschen, inflikar den nya märkeschefen Christian Törnblom, som kommer från Renault och tog över märkeschefsansvaret i augusti.

Intressant nog ökar flera frågor inom lönsamhet och marginaler markant, trots att inget har ändrats i kontrakten. Förklaringen är att fler börjat jobba enligt konceptet som infördes 2018, enligt Mattias Larsson.

– De som jobbar aktivt med den peng de får för marknadsföring och aktiviteter tjänar pengar långsiktigt. Det har tagit en stund att lära sig detta.

Finns det inget dåligt då? Jo, till exempel felsökning och administration inom garantierna där GA ligger lika lågt som genomsnittet för alla märken.

– Det är generellt svårt att veta hur lång tid man ska jobba med felsökning. Det är fabrikerna som sätter villkoren och det finns en osäkerhet hos ÅF i hela branschen. När det gäller oss kan vi säga att om man hör av sig till oss, kan vi ibland ge mer tid.

Text Rickard Jakbo

ÅTERFÖRSÄLJARFÖRENINGEN

Jan Kay, ordförande Suzuki ÅFF

Stabilt team med långsiktig plan bakom lyft

När Jan Kay ska förklara Suzukis starka frammarsch på index är det inte några enskilda nyheter han lyfter fram. Han lyfter i stället fram märkets långvariga strategi och stabilitet.

– Det är som med alla organisationer. Har man en stabil ledning, en långsiktig strategi och går i samma riktning med mer eller mindre samma personalstyrka blir det successivt bättre, säger ÅFF-ordföranden och fortsätter:

– Här är det samma strategi och i stort sett samma team som jobbar och ägaren är villig att satsa. I och med detta justeras allt successivt till det bättre under åren.

GA, Louwman Sverige, har en strategi på cirka fem till sex år.

– Det har gett oss arbetsro, konstaterar han.

Handlarna är också generellt mer positiva till leasingaffärerna, berättar ÅFF-ordföranden. Dels gäller det de kontrakt som tecknas direkt mellan GA och kund, men där ÅF levererar bilarna. 

– Det kan knorras en del i branschen generellt över dessa upplägg. Men vi är nöjda med vår leveranspeng från Louwman.

Dels är det också fler som gör tummen upp åt de leasingmarginaler som gäller för kontrakt som tecknas med ÅF direkt, enligt Kay. I början fanns en osäkerhet om nivån. Skulle det skulle räcka? Leasingaffären är ju så stor i dag. Nu har frågetecknen rätats ut. 

– Vi har fått tillbaka leasingbilar ett tag nu och vi och andra Suzuki-handlare märker att det finns en avans att göra.

Flera marknadsföringsbetyg höjs ordentlig i år. Det kan ha att göra med ett ökat GA-fokus på det lokala. Att låta handlarna lokalt påverka utformningen kampanjer är visserligen inget nytt för Suzuki. Men för ett par år sedan började GA under en period jobba lite mer traditionellt, alltså med ett större inslag av centralt styrda aktiviteter. Återgången till det lokala kan ha haft en positiv betydelse för handlare utanför storstadsområdena.

– Jag tror inte att marknadsföringsbudgeten har ökat, utan att det handlar om en omdisponering. 

Text Rickard Jakbo