Vänder negativ trend - MRF

Vänder negativ trend

Jessica Span, Volvo Car Sverige

Vad är du mest nöjd med i årets enkät?

– Vi hade som ambition ifjol att lyssna mer på återförsäljarna. Jag är nöjd med att vi har lyckats med det.

Vad är du mest missnöjd med?

– Jag kan inte nämna något specifikt område.

Vad tänker du vässa till nästa år?

– Vi vill vara i toppen på enkäten. Vi tar till oss av resultatet i enkäten och vill fortsätta att förbättra oss. Det vore roligt om vi kunde göra en lika stor förbättring till nästa.

Efter flera tunga år vänder det äntligen uppåt för Volvo Car Sverige i enkäten. Index stiger med 10,9 procent, vilket placeringsmässigt innebär fyra steg upp till en 14:e plats. En viktig förklaring är bättre kommunikation mellan GA och handlare.

– Jag är glad att handlarna är nöjda, där vi var i fjol vill vi inte vara. Jag tycker vi har haft en öppen och ärlig dialog med handlarna, inte minst om de utmaningar som väntar för Volvo Cars framöver., säger Jessica Span, vd för Volvo Car Sverige.

Hon syftar på tekniksprång som nya mjukvaror, digitalisering och elektrifiering innebär. Förändringarna är redan långt komna, men fortfarande återstår ett bra stycke av resan. Volvo toppade enkäten både 2017 och 2018, men i GA-intervjun för det andra segeråret beskrev dåvarande vd:n Kristian Elvefors den oro som många handlare kände. ”Det är lätt att bara se problem, men se i stället potentialen i att vara en lokal aktör”, rådde han handlarna. Därefter följde tre år i rad med sjunkande index till fjolårets bottennotering. En stor del av handlarnas irritation har handlat om bristen på lyhördhet.

– Vi har varit lite för ensidiga i vår kommunikation. Det har inneburit att handlarna inte upplevt att de har blivit lyssnade på. Det här var något vi fångade upp i förra årets enkät och försökt att ändra på under 2021, säger Jessica Span.

Hon tycker det är positivt att handlarna nu känner att lyhördheten har ökat. På marknadsföringsområdet tycker Jessica Span att Volvo borde ligga högre upp. Det gäller till exempel hur nöjda handlarna är med generalagentens varumärkesbyggande där betyget stiger och renderar Volvo en niondeplats på den frågan.

– Vi har tagit stora kliv när det gäller varumärkesbyggande, och jag tycker det finns fog för att vi ska ligga etta, säger hon.

På 2021 års största utmaning – biltillgång – klarade sig Volvo bättre än de flesta även om betygen sjunker rejält, liksom på leveranstider och leveransprecision.

– Vi lyckades säkra tillgång på bilar till Sverige. Hemmamarknaden är prioriterad, vilket är ett löfte vi har gett till våra handlare. På det hela taget klarade vi det så bra som det var möjligt, säger hon.

Garantiområdet sticker ut en del med relativt låga betyg, medan utbildningsområdet är stabilt. Sedan följer det som för närvarande är Volvos allra bästa gren – reservdelar. Här är märket etta på flera frågor, bara på frågorna om lönsamhet och prissättning hamnar Volvo längre ned. Ett nästan lika bra område är tillbehör, där hamnar Volvo bland de allra främsta.

– Det grundar sig i en omtanke om våra kunder, vi är duktiga på att ta hand om dem, menar Jessica Span.

Att märket inte hamnar bland de bästa märkena på frågan om man har bilar som kunderna vill ha kan möjligen överraska något.

– Här tror jag att det handlar om att det ställs höga krav på oss. Vi är ändå det märke som säljer mest av alla.

Jessica Span understryker att hon ser relationen med handlarna som ett partnerskap, och det partnerskapet mår bäst om man är eniga.

Text Niklas Aronsson

ÅTERFÖRSÄLJARFÖRENINGEN

Leif Holmin, Volvohandlarföreningen

Förbättrad dialog

Från handlarnas sida välkomnar man det nya samtalsklimatet efter några års ökenvandring. – Det är roligt att Volvo nu äntligen stiger igen, men jag är inte förvånad. Vi har ett helt annat samtalsklimat med Jessica Span än med den förra ledningen, säger Leif Holmin på Volvohandlarföreningen.

Trots de förbättrade betygen är det många frågor som hänger i luften för Volvohandlarna. Volvo Cars har deklarerat att det blir en övergång till en agentmodell, möjligen redan till årsskiftet, men mer troligt en bit in på nästa år. Frågan om agentmodell eller inte är överspelad och nu handlar diskussionen om hur lösningen ska se ut i detalj. 

– Volvo har tillsammans med oss tillsatt arbetsgrupper som jobbar med utformning av agentmodellen. Handlarna vill ha en äkta agentmodell där Volvo styr prissättning, men också står för lagerhållning och inredning i hallarna. Men även andra agentmodeller diskuteras, olika former av hybridlösningar. Här finns grunden till den osäkerhet som alltjämt påverkar återförsäljarna, säger Leif Holmin. 

– Volvo ställer stora krav på sina ÅF att investera i verksamheten. Laddinfrastruktur, lokaler som uppfyller Volvokriterier, utbildning et cetera är alla tunga kostnader för handlarna. För att göra sådana investeringar, vill handlarna veta spelreglerna.

När han tar en närmare titt på årets enkät kan han konstatera att det inte är särskilt mycket som sticker ut åt vare sig det ena eller det andra hållet. Det är små förbättringar på de flesta områden.

– Det stämmer nog rätt bra med hur handlarna upplever situationen. De är nöjda med det mesta, men på några områden behöver generalagenten bli bättre. Det gäller till exempel information från Volvo om när bilarna kommer, leveransprecision. Vi är heller inte helt nöjda med marknadsföringen. Vi tycker det stundom har varit för mycket fokus på deras eget koncept Care by Volvo och att det får en oproportionerlig stor del av marknadsföringskakan, på handlarnas bekostnad, säger Leif Holmin.

Ett annat område där det finns en viss osämja gäller garantier och ersättningsnivåer där handlarna menar att dessa släpar efter och inte har hängt med prisutvecklingen.

Text Niklas Aronsson