Bilbrist ger sänkning för VW personbilar - MRF

Bilbrist ger sänkning för VW personbilar

Sten Forsberg (bilden), Sverigechef, och Jan Bergh, ansvarig för återförsäljarutveckling

Vad är du mest nöjd med i årets enkät?

– Synligheten på fältet, där teamsmötena kan ha varit ett framgångskoncept och spelat en stor roll. Vi uppfattas som tillgängliga och synliga och att vi har en förståelse för den lokala affären och begagnathanteringen. Trots vissa nedgångar, så betraktar vi ändå det här året som ett förväntat resultat.

Vad är du mest missnöjd med?

– Vi hade naturligtvis jättegärna velat förse våra återförsäljare och kunder med bilar i mycket större omfattning och med bättre precision. Det är ju ändå vårt grunduppdrag.

Vad tänker du vässa till nästa år?

– Vi jagar stenhårt på att få tag på all produktion som går att få och steg ett är att få bilar till alla de kunder som redan har beställt. Nästa steg är att gå vidare med våra ambitiösa planer för en positiv utveckling. Den samlade affären ska fortsätta att växa lönsamt både för oss och återförsäljarna och vi ska upprätthålla vårt nära samarbete med VW-råden och våra handlare. När vi krokar arm och drar åt samma håll – då blir det bra. 

VW personbilar halkar ner från förra årets goda position som nummer fyra på rankingskalan till plats åtta i årets enkät. Medveten inbromsning har givit förväntade resultat i enkäten säger VW-ledningen.

Volkswagen intog så sent som 2019 en andraplats i enkäten. I fjol körde man in på en fjärdeplats. I år sätter bilbristen käppar i hjulen för Volkswagen personbilar, som tappat mest inom VGS-gruppen, 9,0 procent i medelvärde och 4,7 procent på indexskalan. Det har med andra ord inte riktigt varit VW personbilars år i enkäten.

– Det var heller inte väntat egentligen, säger Sverigechefen Sten Forsberg. Hade enkäten gjorts efter första halvåret så hade vi nog fått en bra placering, men andra halvåret har ju, utan tvekan, varit helt annorlunda.

Halvledarbristen har fått stor inverkan på VW:s produktion inom hela Europa och även i Sverige. Bristen på komponenter drev fram långa ledtider och problemen började runt halvårsskiftet förra året. Det visar sig också i enkäten med stora sänkningar på frågorna om billeveranser.

– Vi har sålt mycket mer än fabriken kan bygga och leverera. Orderstocken var redan i somras ”all time high” och på den nivån har det fortsatt.

Forsberg berättar om prishöjningar som man tvingats göra i flera steg, erbjudanden som måste justeras och om produktionsveckor som flyttats fram och tillbaka.

– Vi inser att det varit stora utmaningar för återförsäljarna och det är klart förståeligt om de tycker att VW inte varit den perfekta partnern under 2021, sett ur ett leveransperspektiv, biltillgång och leveransprecision.

Men det finns även positiva effekter, menar Forsberg.

– VW-handeln gör sitt bästa lönsamhetsår historiskt, återförsäljarna har aldrig varit lönsammare. Det har varit tuffa åtgärder, men det har ändå lönat sig på ”sista raden”, summerar Forsberg.

Det går ner på alla frågorna om marknadsföring och kopplingen till bilbristen blir tydlig. Forsberg utvecklar resonemanget och det låter nästan surrealistiskt med en generalagent som berättar om att man näst intill infört säljstopp. Jakten på volym brukar ju annars vara det normala.

– Det slog nästan totalt stopp i maskin från i somras, inga aktiviteter och inga utspel gjordes, förutom planerade lanseringar. Vi har försökt bromsa så att produktionen ska komma i kapp och det har varit en hård medicin.

Forsberg fortsätter och säger att det var ett medvetet val och ett paneuropeiskt beslut redan i augusti att försöka få ner orderstocken till normala nivåer.

– Det är första gången jag har varit med om det här, annars försöker vi ju sälja så mycket som möjligt, men när vi inte kan bygga och leverera det vi redan har sålt, då finns det ju ingen anledning att sälja ännu mer. Det leder bara till ännu längre ledtider.

Det går ner lite här och var i enkäten och mycket är förstås kopplat till bilbristen.

Men det går ner även på säljar- och serviceutbildningen, fast från en hög nivå.

– Under hela Coronaperioden har vi dragit ner på all fysisk utbildning, även mekanikerutbildningen och gått över till en stor andel e-learning i stället, säger Jan Bergh, ansvarig för återförsäljarutveckling.

Men även inom e-learning har VW tappat lite trots att man diskuterat detta i VW-rådet och lyssnat på synpunkterna.

– Det är lite märkligt säger Bergh. Vi har medvetet valt att satsa mycket på att göra digital utbildning, utifrån tidigare enkätresultat och efter önskemål från handlarna.

Forsberg flikar in och menar att om man är missnöjd med någonting så kan det smitta även andra områden i enkäten, men understryker att man oavsett detta ändå vill jobba stenhårt för att förbättra resultaten överlag under 2022.

Inom synlighet på fältet får VW toppresultat inom både säljsupport och reservdelssupport, här är man bästa märke i hela enkäten.

– Trots alla kostnadsbesparingar och det som har skett, så har vi ändå fokuserat på att hålla kontakten med återförsäljarna. Vi har i första hand plockat bort de roller som inte får konsekvenser utåt mot fältet, säger Bergh.

Forsberg lägger till att man infört ny mötesteknik och kört regelbundna Teams-möten med handlarna.

– Det är nästan så att vi har haft en närmare kontakt med återförsäljarna nu under pandemin än tidigare. Synlighet och tillgänglighet råder vi ju själva över, där vill vi ligga på en hög nivå.

På alla delfrågorna inom företagsledning har VW gått ner och Forsberg och Bergh resonerar kring att den låga aktivitetsnivån har påverkat mycket.

– Återförsäljarna vill ha demobilar, kampanjer och lokala aktiviteter och nu har vi gått igenom en period då vi egentligen inte har gjort någonting, utan sagt nej till det mesta. Bilsidan är ju också van vid att ha minst två konferenser per år och vi har en ny försäljningschef, som inte haft chansen att komma ut än. Det är klart att det påverkar ganska dramatiskt vad handlarna tycker.

Frågorna om affärsvillkor och nöjdhet med generalagenten har också fått sig en törn och mönstret får tolkas som en allmän otillfredsställelse bland handlarna.

Det gäller även villkor för demo- och utställningsbilar, bilar som kunderna vill ha och marknadsanpassade priser, frågor som alla backat.

– Vi kopplar allt det här till bilbristen och till den rätt hårdhänta styrning som vi haft sedan andra halvåret då vi tagit bort alla demobilsstöd och bromsat in alla kampanjer och konsumentaktiviteter, säger Forsberg.

Han ser det här som nödvändigt för att komma i fas med tillgång och efterfrågan och högst väntat att frågorna skulle backa.

– Vi vill kunna öppna kranarna igen så fort som möjligt, men än går det tyvärr inte. Nu har vi dessutom ytterligare en osäkerhetsfaktor inom kablagetillverkningen att hantera.

Inom företagsförsäljningen har däremot VW haft fortsatt högt tempo. Kvitto på det syns även i enkäten och handlarna belönar företagssupporten med goda betyg.

Däremot backar finansaffären och Forsberg förklarar att man varit mindre aktiv inom konsumentleasing.

– När vi inte kan bygga och leverera det vi redan har sålt så känns det inte lika motiverat att lägga in mer pengar.

Förväntat av VW var också att det skulle ske en liten sättning i frågorna om relation och kommunikation med återförsäljarna och samarbetet med märkesföreningen. Men poängteras bör att det sker från en hög nivå.

Forsberg och Bergh ser ändå ljusglimtar inför framtiden.

– Lönsamheten går åt rätt håll och våra återförsäljare tjänar bra med pengar, bland annat som en effekt av flera prishöjningar. Begagnataffären är också het liksom demobilarna. Våra elbilar har en stark efterfrågan och så snart vi är i kapp med produktionen så tar vi nya tag.

Text & foto Tomas Ulander

ÅTERFÖRSÄLJARFÖRENINGEN

Therese Granath, sektorchef personbilar, SVÅ

En oförändrad och stabil relation

Bilbristen slår hårt för återförsäljarna, men dialogen och samarbetet är fortsatt bra.

Volkswagen är det märke inom VGS-gruppen som drabbats hårdast av bilkrisen och som även backat mest. Therese Granath på märkesföreningen, SVÅ, säger att Volkswagen och hela nätverket är uppbyggt på volym. Bristen på bilar och bristen på besked slår därför hårt för återförsäljarna. Man är van vid att vara näst störst på marknaden och att hantera stora volymer och att det bara rullar på.

– När det fallerar så kraftfullt och när vi inte får några besked från fabrikerna, då blir det väldigt kännbart och drabbar återförsäljarna hårt, speciellt då VW är vårt största märke, säger Therese Granath.

Hon tror att detta fått stort genomslag i enkäten och förstärkts av till exempel minskad stöttning, färre aktiviteter och borttagna demobilsstöd.

– Vi förstår ju att man måste prioritera, allokera om och spara pengar, men det blir ändå smärtsamt för handlarna med den uteblivna stöttningen som man är van vid. Det tror jag påverkar svaren rakt igenom hela enkäten.

Även säljarutbildning har gått ner, men från en ganska hög nivå. Granath menar att även det är en följd av bilbristen och att VW annars är proaktiva. 

– De ligger i framkant, är ute på fältet och gör många bra saker. Nu har de inte varit lika synliga, det påverkar, fastän ingenting egentligen har blivit sämre. 

Servicesupport är också ett block som sjunkit entydigt och ganska mycket. Therese Granath förklarar att många besked uteblivit från fabriken och då blir det naturligt med den här effekten.

Företagsledningen är densamma och de gör fortfarande ett bra jobb, säger hon, men känner att VW kanske inte riktigt kommunicerat allt så tydligt. De har varit aktiva och försökt hitta lösningar, vilket kanske inte alltid nått ut till alla. Därför dippar bilförsäljning, marknadskommunikation och synligheten på fältet en del inom bedömningen av företagsledningen.

– I VW-rådet har vi haft en proaktiv dialog, täta möten och avstämningar. Men det kan ju vara så att allt det vi har gjort kanske inte märkts ute hos återförsäljarna. Sitter man och väntar på leveranser och inte får några besked, då blir det negativt, säger Therese Granath.

Nöjdheten med generalagenten och demobilsvillkoren går påtagligt ner. Det följer samma mönster och är inget konstigt, säger Granath.

Supporten vid företagsbearbetning däremot ligger kvar på en hög nivå.

– VW har en bra organisation för att stötta företagsaffären, säger hon. 

Finansaffären går däremot ner lite, tvärtemot kollegan Audi.

– De reducerade stöden slår hårdare här för VW på grund av de större volymerna.

Samarbetet med märkesföreningen, relationen och kommunikationen med återförsäljarna är fortsatt bra även om bilbristen slår igenom även här. 

– Vi har en bra dialog och ett bra samarbete, det är i grunden en stabil relation och den har inte förändrats. Men villkoren från fabrik är ändrade, VW kan inte göra det man gjort förut och det ÅF förväntar sig.

Det gör att den totala nöjdheten med generalagenten sjunkit en del.

– Fabriken har varit väldigt tyst i sin dialog och då är det inte konstigt att handlarna svarar så här. Men jag tror att vi kan börja se lite förbättringar redan nu. Så fort flödena återhämtar sigtror jag att även nöjdheten med generalagenten kommer tillbaka till tidigare höga nivå, säger Therese Granath. 

Text & foto Tomas Ulander