VW Transportbilar har höga ambitioner, men bilbristen bromsar - MRF

VW Transportbilar har höga ambitioner, men bilbristen bromsar

Helmut Löb, Sverigechef, VW Transportbilar

Vad är du mest nöjd med i årets enkät?

– Att index går upp, vi är stabila i vad vi gör och har en stark position inom fleet och produktfrågor. Vi har varit tydliga, öppna och ärliga inför återförsäljarrådet kring situationen. 

Vad är du mest missnöjd med?

– Leveranstiderna och den bristfälliga informationen kring detta. Tyvärr har det varit mycket svårt att ge exakt information kring leveransdatum på grund av komponentbristen. Vi vill be våra återförsäljare och kunder om ursäkt för detta.

Vad tänker du vässa till nästa år?

– Leveranstiderna är fortfarande den stora frågan för oss. Vi kommer att göra vårt yttersta här, även om mycket är utanför vår direkta kontroll. Vi jobbar för att komma tillbaka så snabbt som möjligt. Vi har en bra orderingång, vi lanserar nya bilmodeller och vi räknar med att vara i en mycket bra position framåt. 

Trots transparens kring det allmänna leveransläget har försenade leveranser och svårigheten att lämna tydliga leveransbesked även gett sänkningar inom andra områden för Volkswagen Transportbilar.

Även för Volkswagen Transportbilar är det bilbristen som tynger resultatet och får följdverkningar här och var inom enkäten. Medelvärdet för Volkswagen Transportbilar har minskat med 3,7 procent. Index ökar med 1,1 procent, vilket innebär att det inte blir någon stor förflyttning på rankingskalan.

Värdena för lyhördhet inom produktkvalitet och program för kundnöjdhet stiger något, medan de går ner inom marknadsföring, digital utveckling och garantipolicy.

– Jag vet inte riktigt vad det beror på säger Helmut Löb, Sverigechef på Volkswagen Transportbilar. Jag vill undersöka vad som är problemen där, men garantipolicyn är inte helt styrt av märket självt. Den ligger gemensam för alla märken inom VW Gruppen och borde egentligen vara ganska lika.

Marknadsföringsblocket ligger stabilt och något över medel.

Men centrala kampanjer och stöd till lokal marknadsföring har minskat något, vilket förvånar Löb.

– Vi har analyserat hur vårt varumärke uppfattas och vi har goda värden för image och kännedom om varumärket. Så det verkar ju som att det vi gör bär frukt.

Löb berättar att man fokuserat mer på varumärkesnivån och inte så mycket med kampanjer, men han inser att återförsäljarna kanske önskar sig en annan typ av aktiviteter, mer säljande.

– Förra året, när vi hade ont om bilar, hade det varit dumt att jobba med aggressiv marknadsföring. Vi har i stället annonserat med fokus på varumärket och investerat i e-mobilitet inför framtiden.

Inom billeveranser är mönstret detsamma som inom gruppens övriga märken. Det faller stort på alla punkter och framför allt inom biltillgång, leveranstider och leveransprecision.

– Jag förväntade mig att det skulle bli den här nedgången, säger Löb. Vi hade stora problem förra året med att få tillräckligt med produktion för att möta kundbehoven. Det började bra, men under andra halvåret fick vi nästan inga bilar alls.

Löb utvecklar resonemanget med att Sverige har ganska komplexa bilar med hög utrustningsnivå. Tillval som exempelvis dragkrok finns på nästan alla bilar hos VW Transportbilar och dessa tillval innebär fler halvledare. Om en underleverantör inte kan leverera delarna som de svenska kunderna önskar så kommer fabriken att prioritera att bygga bilar till andra marknader med lägre utrustningsnivå, om det medför att fordonen kan färdigställas och levereras.

– Jag förstår att det har varit problematiskt för återförsäljarna och är verkligen ledsen för det, säger Löb och fortsätter:

– Vi har kommunicerat med återförsäljarna så fort vi fått nya uppgifter, men det har varit brist på information och flera flaskhalsar genom hela kedjan, från underleverantörer till fabriken, till oss och ut till återförsäljarna.

– Vi har inte vetat vilka bilar som kommer att byggas och inte heller hur många. Det är inte helt löst än idag, vi är medvetna om det, summerar Löb, som säger att förra året ändå blev ganska bra.

Ser han då något ljus i tunneln?

– Ja, faktiskt, vi kommunicerar regelbundet med återförsäljarna för att informera om vad som händer. Året började bra, ända fram till februarikrisen. Det är lite tidigt att säga exakt var vi står idag, men det ser inte allt för dåligt ut när vi blickar lite framåt.

Löb nämner också att man för en löpande diskussion med återförsäljarrådet för att försöka hitta lösningar framåt.

Inom företagsledning går det ner på samtliga punkter och mest på långsiktig strategi. Löb ser inte vad det skulle kunna bero på och nämner att det kommer en mängd nya modeller, bland annat inom e-mobilitet.

– Vi har en stark långsiktig strategi, men det handlar lite om tålamod. Vi kommer ha en mycket stark produktportfölj med alla nya produkter som är på gång. Våra återförsäljare gillar det vi har visat av våra framtida produkter.

Frågorna kring marginalsystemet går ner och Löb är lite förvånad över det då Volkswagen Transportbilar håller en god lönsamhet.

– Produkten är lönsam och det förstärks av all utrustning och tillbehör som gör att den totala affären blir bra. Dessutom är eftermarknaden stark och vi har stigande priser på begagnatmarknaden, på grund av nybilsbristen.

Men han lägger till att marknadsstöden dragits ner.

– Hög orderbank och brist på bilar, vi har blivit ombedda av fabriken att vara så effektiva som möjligt.

Företagsaffären är hemmaplan för Volkswagen Transportbilar och på företagssupport ligger man i toppskiktet i enkäten.

– Det är vår kärnverksamhet, säger Löb. Vi är specialiserade på det och kan erbjuda hela paketet, support på produkten och alla tjänster runtomkring. Två mycket erfarna och dedikerade specialister innebär att vi är ett starkt team.

Inom relation och kommunikation med återförsäljarna sjunker betygen något, men från höga nivåer. Det är bilbristen som gör sig påmind igen.

– Vi har haft regelbundna möten, men tyvärr hade vi inte alla detaljer kring leveranssituationen. Vi ska ha en bra relation, avslutar Helmut Löb.

Text & foto Tomas Ulander

ÅTERFÖRSÄLJARFÖRENINGEN

Staffan Boman, sektorchef kommersiella fordon, SVÅ

Lite för tyst från VW transportbilar

Märkesföreningen förstår att bilbristen hämmar verksamheten, i sådana tider behövs en regelbunden kontakt mellan VW-organisationen och återförsäljarna.

VW Transport har mycket bra saker på gång inom produktprogrammet, men för dagen är det ändå bilbristen som är den stora frågan och som drar ner medelvärdet i enkäten.

Den enskilt största förändringen för VW Transportbilar i årets enkät är just det stora fallet inom biltillgång, leveranstider och leveransprecision. Men det är inte bara fabriksleveranserna som fallerat menar Staffan Boman, sektorchef kommersiella fordon på SVÅ. 

Även iordningställandet av bilar i hamnen i Södertälje har varit en flaskhals, trots låga volymer. 

– Det är lite dubbelbottnat det här, dels är det naturligtvis biltillgången från fabrik, dels är det även utrustningen som sker i Sverige. Det kommer bilar stötvis vilket naturligtvis hänger ihop med att leveranser av saknade komponenter kommit i gång, och det skapar utmaningar.

Lyhördheten kring garantipolicy, digital utveckling och marknadsföring har sjunkit lite, men det är ingen stor sak, säger Boman.

Centrala kampanjer, stöd till lokal marknadsföring och marknadsstöd för bilförsäljningen har däremot gått ner lite mer.

– Det hänger ihop med bilbristen, vi förstår att man inte kan göra så mycket kampanjer och aktiviteter när man inte har något att producera och leverera. Vi har inte heller tryckt på detta så hårt, vi inser ju att det inte är meningsfullt, med den bilbrist vi haft. 

Säljutbildning och serviceutbildning ligger fortsatt kvar på en ganska bra nivå.

– Där vill jag särskilt framhålla en speciell aktivitet som skedde nere i Spanien förra året, en ”test and drive”, som man gjorde väldigt bra. Boman menar att den, trots ett tufft ekonomiskt läge och rådande pandemi, ändå genomfördes på ett ansvarsfullt sätt. 

Inom blocket säljsupport går det både lite upp och lite ner.

– Man har bytt en del personal, regionansvariga och i skarven har det kanske blivit lite glapp, men på det stora hela är det ganska bra. Det är samma sak här, finns det inga bilar så är det förståeligt att man inte kan man inte ge några snabba svar.

Synlighet på fältet har sjunkit inom servicemarknad och även företagsledningens synlighet på fältet, ligger fortsatt lågt.

– Det finns naturligtvis en förklaring i pandemin, det har inte varit möjligt att ha de regelbundna möten man haft tidigare, menar Boman.

Långsiktig strategi har tappat fem tiondelar, ganska mycket. 

– Vi har otroligt mycket bra bilar på gång och det finns såklart strategier för framtiden, men problemet är ju att vi inte märker av dem när vi inte har några bilar konstaterar Boman krasst. 

Han fortsätter och menar att säljarna drabbats hårt av bilbristen i sitt arbete.

– I stället för en naturlig glädje att sälja bil har stort fokus lagts på att lösa kundernas utmaningar med dessa leveranstider.

Frågorna kring marginalsystemet har också fått sig en törn. Boman menar återigen att det är bilbristen som spökar, den rörliga delen i marginalsystemet bygger ju på volym och uppnår man ingen volym så blir det en försämring.

Supporten vid företagsbearbetning ligger däremot fortsatt på en hög nivå.

– Det är dom duktiga på generellt över tid, säger Staffan Boman.

Men frågorna om relation och kommunikation med återförsäljarna har vikt ner.

– Handlarna saknar kontakten med generalagenten och de regelbundna besöken som uteblivit i spåren av pandemin.
Hela blocket med finansbolagsfrågor har klättrat upp några pinnhål. Boman tror att det går att koppla till att man gjort en del framgångsrika kampanjer på elbilar, där VW stått för restvärdesrisken.

Att vissa frågor inom nöjdhet och total nöjdhet med generalagenten faller ner en del tror han att även det går att koppla till närvaron och synligheten.

– När kunderna efterlyser sina bilar och säljarna är frustrerade över långa och oklara leveranstider, då vill man ha någon att prata med. Återförsäljarna vill ha en löpande kontakt, det blir speciellt viktigt i dessa tider med leveransproblem, säger Staffan Boman.

Text & foto Tomas Ulander