SBR ställer sig bakom branschstandard för säker hantering av elfordon - MRF

SBR ställer sig bakom branschstandard för säker hantering av elfordon

Sedan lanseringen i september förra året har branschstandard för säker hantering av elfordon tagits emot mycket väl av fordonsbranschen, men också av andra branscher. En av de branscher som dagligen brottas med frågor kring säkerheten på elfordon är bilåtervinnare. Därför har nu branschorganisationen för bilåtervinnare, SBR valt att anamma den branschstandard som fordonsbranschen tagit fram.

– Vi får ofta frågor från våra medlemmar som rör elfordon och hur man arbetar med dessa på ett säkert sätt. Efter att ha läst branschstandarden för säker hantering av elfordon kände vi att den besvarar många av de frågor som vi får och därför har vi nu valt att ställa oss bakom den, säger Andreas Frössberg, VD på SBR.

Den nya tekniken och de nya komponenterna som elfordonen medför ställer högre kunskap- och säkerhetskrav på alla som arbetar med elfordon. BIL Sweden, MRF och SFVF hoppas nu på att fler inom fordonsbranschen är intresserade av att ställa sig bakom branschstandarden som hanterar just dessa frågor.

– Vi är mycket glada över att SBR valt att stötta och ställa sig bakom den branschstandard som vi varit med och tagit fram. Ju fler organisationer som ställer sig bakom, desto säkrare arbetsplatser kan vi skapa, säger Henrik Idermark, elektrifieringsansvarig på MRF.

Branschstandarden gäller som rekommenderat minimikrav i Sverige och är ett komplement till tillverkarens anvisningar med målet att skapa säkrare arbetsplatser för de som arbetar på elfordon. I och med att SBR valt att ställa sig bakom dokumentet så kommer en del mindre justeringar behöva göras i dokumentet för att täcka in de delar som berör bilåtervinning. Den nya branschstandarden finns att ladda ner kostnadsfritt på mrf.se här.


För mer information kontakta:

Henrik Idermark
Tel 08-701 63 29
Skicka ett mejl till Henrik