Hårdare krav på tillverkare och GA - MRF

Hårdare krav på tillverkare och GA

Endast information mellan tillverkare och återförsäljare som är nödvändig för att förbättra produktion, distribution av varor eller tjänster – kommer att omfattas av gruppundantagets regler vid en marknadsandel på maximalt 30 %. Information som inte bedöms som nödvändigt i detta informationsutbyte från återförsäljare kommer således betraktas som ett brott mot EUs konkurrenslagstiftning (artikel 101).

MRF har via sin paraplyorganisation i Bryssel, AECDR, nyligen framfört behovet av att EU inför kontroller av dessa informationsflöden samt att parterna upprättar en uppförandekod om vilken information som är tillåten att skicka till tillverkaren.

I riktlinjerna ges exempel på information som kan ses nödvändig och otillåten:

Tillåten:

• Teknisk information om varorna/tjänsterna – till exempel registrering, certifiering, säker hantering med mera.

• Leveransinformation – till exempel relaterade till produktion, lager, lager, försäljningsvolymer och avkastning.

• Aggregerad information om kundköp, preferenser och feedback.

• Prisinformation – till exempel. leverantörens grossist- och rekommenderade/högsta detaljhandelspriser, plus återförsäljarens uppnådda transaktionspris (förutsatt att inget av detta begränsar återförsäljarens möjlighet att fastställa transaktionspriset).

• Marknadsföringsinformation som rör varorna/tjänsterna – till exempel reklamkampanjer.

• Aggregerad prestationsrelaterad information om andra återförsäljare i nätverket (så länge de enskilda återförsäljarna inte kan identifieras) och information om återförsäljarens volym/värdeförsäljning av kontraktsvarumärket jämfört med dess försäljning av andra märken

Otillåten:

• Information om de framtida priser som leverantören eller återförsäljaren kan sälja varorna/tjänsterna till (såvida de inte är en del av en kortsiktig lågpriskampanj)

• Kundspecifika försäljningsdata, inklusive icke aggregerade volym-/värdedata per kund, eller information som identifierar kunder såvida detta inte är nödvändigt för att leverantören eller återförsäljaren ska kunna anpassa varorna/tjänsterna till kundens krav, eller för att ge garanti eller efter-försäljningstjänster.

• Information om återförsäljarens försäljning av egna märkesvaror/tjänster (som konkurrerar med leverantörens varor/tjänster) om inte leverantören även tillverkat dessa varor/tjänster för återförsäljarens räkning.


Vid frågor kontakta:
David Norrbohm, jurist MRF
Skicka ett mejl till David