Små förändringar för Skoda - MRF

Små förändringar för Skoda

Jens Reichert, Sverigechef

Vad är du mest nöjd med i årets enkät?

– Trots lite nedgång i frågan om total nöjdhet är jag ändå mest nöjd med att vi ligger en bra bit över snitt. Vi anses vara en bra generalagent och en kompetent och bra partner.

Vad är du mest missnöjd med?

– Självklart är jag missnöjd med produkttillgången. Vi har haft det som fokusområde under både 2020 och 2021, men inte riktigt lyckats och det är såklart irriterande. Jag är även missnöjd med att man bedömer att samarbetet och affärsmässigheten gått ner. Det behöver jag förstå lite bättre vad som ligger bakom.

Vad tänker du vässa till nästa år?

– Det är såklart mycket man vill förbättra. Men om vi ser kortsiktigt på just 2022 så är det att lyckas manövrera oss igenom den här stora osäkerheten som råder, tillsammans med fabriken och framför allt med våra partners över hela Sverige. Det är inte läge nu att komma med stora utfästelser, så skakigt som det är, men att 2022 ska bli ett bra lönsamhetsår för vår återförsäljare, det är a och o för mig.

Bilbrist drar ner helhetsbetyget för Skoda. Men Sverigechefen vill analysera vidare varför värdena på samarbetet gått ner.

Skoda visar ganska små rörelser i årets enkät. Medelvärdet går ner några procent, medan index stiger något. Inga stora förändringar i ranking således, men man glider ner ett hack, från förra årets nionde plats till en tionde plats i år.

Inom lyhördhet ligger det mesta oförändrat och på nivåer över medel. Men garantipolicy och hantering sjunker något. Jens Reichert, Sverigechef för Skoda, ser inte att man förändrat något som kan förklara varför.

Lönsamheten däremot har tagit ett kliv uppåt.

– Vi har medvetet gjort en del satsningar och jobbat väldigt mycket med det, säger Reichert, men det är lite balansgång nu när produkttillgången är begränsad. Sedan får man inte heller glömma bort att det inte bara är nybilsförsäljningen som ska dra in stålarna. Vi har en fortsatt stark servicemarknad och en urstark begagnataffär.

Det har gått ner lite på marknadsföring av finansieringstjänster och Reichert förklarar:

– Vi har inte pushat lika mycket på privatleasingen som tidigare på grund av den begränsade produkttillgången. Det har vi bestämt gemensamt inom hela gruppen, att bromsa och dra ner lite på satsningar inom privatleasing.

Centrala bilkampanjer och stöd till lokal marknadsföring har sjunkit lite mer. Reichert ser en förklaring även här i en begränsad biltillgång.

– Egentligen känner jag att vi inte har dragit ner så mycket, vi försöker jobba väldigt nära och aktivt med återförsäljarna inom annonseringsdelen, både kreativt och hur vi supporterar, men återigen, det är förmodligen biltillgången som dragit ner på antalet aktiviteter.

Skodas stora tapp i årets enkät ligger inom billeveranser, som för alla märkena inom VGS-gruppen.

– Det är egentligen ingen överraskning att det skulle bli så här, det var väntat och vi är ju inga trollkarlar, finns det ingen produktion i fabrik, så finns det ingen.

– Det är såklart usla resultat, men de är tyvärr rättvisa också om vi tittar på biltillgången, konstaterar Reichert klarsynt.

Garantisystemet har gått lite både upp o ner, men det har inte skett några förändringar där, säger han.

Ett bra område för Skoda är både säljarutbildning och utbildning inom service, där man förstärkt sina positioner och ligger bland de främsta i hela enkäten. På e-learning inom serviceutbildning är man bäst och inom säljarutbildning näst bäst, efter gruppkollegan Audi. Reichert berättar att man gått över väldigt mycket till digital utbildning, vilket även ökat kostnadseffektiviteten.

– Vi har jobbat mycket med en plattform som heter ”Road to Skoda”, som vi har haft under ett antal år. Det är en mycket bra webbportal, med bland annat utbildningsfilmer, ett enkelt sätt att hålla sig uppdaterad. Bra när man kommer in som ny säljare.

– Den är specifik för Skoda och kommer från våra huvudmän i Tjeckien. Vi har fått mycket beröm för den, säger han.

Reservdelar och tillbehör ligger oförändrat på goda nivåer och har inte drabbats så mycket av pandemin och Reichert säger att 2021 var ett bra år för servicemarknad.

Men hela blocket säljsupport har sjunkit en del, på nästan samtliga punkter.

– Där har vi lite frågetecken, det blev en överraskning, som vi måste ta vidare med handlarna och märkesrådet. Vi fick jättefin återkoppling där förra året, säger han.

Företagsledningens synlighet på fältet har minskat och Reichert säger att det är en naturlig följd av pandemin och en medveten förändring att jobba mer digitalt.

– Det är heller inget kriterium för oss längre att vara ute på fältet så mycket som möjligt, tvärtom, det går inte. Vi har ju även ändrat vårt sätt att jobba tillsammans med handlarna.

Reichert funderar även om det verkligen är ett relevant mätetal idag i enkäten och kanske borde utvärderas.

– Vi har haft digitala möten med åf minst en gång varje månad kring aktuellt sälj- och marknadsläge och vi har fått jättebra respons, men det leder kanske inte till höga betyg på synlighet på fältet.

Reichert är också lite undrande om varför frågan ”känner du stark support från din GA”, sjunkit ganska mycket i år. Den ligger fortfarande över medel men har tidigare haft ännu högre värde.

– Det kom lite oväntat. Här måste vi djupdyka. Jag känner att vi har haft jättebra rådsmöten med återförsäljarna och jag känner att vi har en bra relation med dem och med märkesrådet.

Marginalsystemet har förstärkts i enkäten, liksom produktkvaliteten.

– Glädjande att det går upp, det märker vi i våra egna undersökningar också till exempel inom garanti, det ser bra ut, vi är nöjda med produkterna och glada över att det finns stöd för den uppfattningen.

Inom företagsförsäljningen syns också några förbättringar.

– Vi har en uppsida i och med en förändrad produktportfölj, med nya modeller som dörröppnare till en förbättrad företagsförsäljning. Historiskt har ju Skoda varit ett märke som varit urstarkt inom privat och stora företag, men svagare inom små och medelstora företag.

Även återförsäljarnas hemsidor har ökat.

– Här har vi inlett en satsning tillsammans med de andra märkena i gruppen. Vi har jobbat ganska mycket med det och det är kul att det uppskattas.

Men samarbete och affärsmässighet, relation och kommunikation har vikt ner en del. Reichert är överraskad och definitivt inte glad över den utvecklingen.

– Jag tror det hänger ihop med bilbristen. Återförsäljarna har haft förväntningar på volym, men när det inte har uppfyllts så återspeglas det i enkäten.

– Om jag skulle fråga Skodarådet så är jag ganska säker på att de inte skulle säga att samarbetet har blivit sämre. Det här måste vi analysera närmare, säger Jens Reichert, med en konstruktiv inställning till enkätresultatet.

Text & foto Tomas Ulander

ÅTERFÖRSÄLJARFÖRENINGEN

Therese Granath, sektorchef personbilar SVÅ

Skoda är lyhörda och kommunicerar

En sättning i enkäten kring samarbetet, men märkesföreningen säger att dialogen är fortsatt bra.

Skoda ligger ganska bra till inom området lyhördhet och är bra även på marknadsföring.

Men inom billeveranser sjunker värdena kraftigt, en halvering i enkäten jämfört med året innan kan noteras.

– Ändå har Skoda klarat sig lite bättre vad gäller biltillgången och blivit prioriterade när det gäller nylanseringar, säger Therese Granath. 

– Men man vill nog egentligen inte ha större försäljning just nu, för att inte ”förvärra” orderläget, vi har orderstockar så det räcker, säger hon.

Vad som sticker ut i positiv riktning när det gäller Skoda är säljutbildning och serviceutbildning. Granath berömmer Skoda för en jättebra utbildningsplattform, som hela tiden fylls på med nya utbildningar, bra uppföljningar och bra innehåll. 

– Det ska de ha all uppskattning för, de var först ut för flera år sedan med att gå över till digitala utbildningar, de är ”best in class” inom hela gruppen.

Allt föds från Skodafabriken, man har bra rutiner och historik och allt material översätts sedan till svenska. 

Reservdelsverksamheten och tillbehör ligger också bra, men säljsupporten har, liksom VGS-gruppen i övrigt drabbats av en nedgång.

– Säljsupporten påverkas mycket av fabrikernas bristfälliga kommunikation vilket speglar av sig, säger Granath. 

Företagsledningen är generellt på oförändrat hög nivå i enkäten, utom synligheten på fältet, som gått ner. Affärsvillkoren och nöjdheten med generalagenten ligger också kvar på förra årets rätt höga nivå, förutom ” känner du stark support”, som tappat en del.

– Sverigechefen, Jens Reichert, gör ett väldigt bra jobb, han håller ihop organisationen bra och han är lyhörd mot återförsäljarna.

Skoda har också varit bra på att ha månatliga uppföljningsmöten med ÅF, fortsätter Granath, oavsett om det är positiva eller negativa besked så stämmer de av och berättar hur det ser ut.
Granath sammanfattar med att ”Skoda är på spåret”.

– De är lyhörda och de har förstått vikten av att kommunicera, även om det inte alltid är goda nyheter. Vi har ett bra samarbete, alla blir inbjudna och blir delaktiga.

De dippar vi ser i årets enkät är kopplade till bilproduktionen, avslutar Therese Granath.

Text & foto Tomas Ulander