Bästa försäkringsbolag - MRF

Bästa försäkringsbolag

Presentationen av försäkringsbolagsenkäten genomfördes digitalt och modererades av MRFs Jan Olvenmo och Henrik Idermark. De tre bästa försäkringsbolagen kom till MRF för att ta emot sina priser.

Grattis!

1a plats: If, Thomas Brandelius, Stefan Thureson
2a plats: Länsförsäkringar, Ville Semi
3e plats: Folksam, Fredrik Westerlind