Viktigt att veta om karantänsplatser - MRF

Viktigt att veta om karantänsplatser

Det finns många frågetecken kring vad som gäller med exempelvis släckvatten och rökutveckling i händelse av brand och vi är i dagsläget inte övertygande om att en yta med säkerhetsavstånd till närliggande brännbart material är det som kommer rekommenderas i slutändan. Vi tittar bland annat på användningen av brandfiltar som ett alternativ. Många tester har gjorts och fler kommer att göras i hur brandfiltar kan bidra till säkerheten vid exempelvis en uppställning av elfordon där risk för brand kan föreligga. Med det sagt kan vi inte rekommendera en särskild metod i dagsläget mer än att informera att det undersöks kring olika metoder just nu.

Nu går arbetet med branschstandarden vidare med full kraft, främst inom området krockskadade elfordon. Glädjande nog har nu både MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt RISE – Research Institutes of Sweden (oberoende, statligt ägt forskningsinstitut) anslutit sig till projektet.


För mer information kontakta:

Henrik Idermark
Tel 08-701 63 29
Skicka ett mejl till Henrik