Nya leveransvillkor pb och VDN – ny konsumentköplag 1 maj

MRF och Konsumentverket har med anledning av den nya Konsumentköplagen (KKL) nått nya överenskommelser om MRFs leveransvillkor personbilar och VDNs utformning. Ändringarna börjar gälla från och med 1 maj.

 

Se webbinarium (inspelning från 15 juni) om den nya konsumentköplagen

 

 

Kolla filmen om de nya leveransvillkoren

 

Ändringarna i MRFs leveransvillkor personbilar
En hel del redaktionella ändringar har gjorts, där uppräkningar av bestämmelser i Konsumentköplagen tagits bort, eftersom parterna ändå förväntas känna till gällande rätt.

 • Kort tillägg om distansavtalslagen och ångerrätten i förekommande fall.
 • Avdrag för övermil på inbytesbilen har höjts från 5 till 10 kr.
 • Förenklade regler om prisändringar efter avtalets ingående, där prishöjning (p g a omständigheter utanför säljarens kontroll) får göras och att konsumenten får häva avtalet vid prishöjningar överstigande 4 % mot tidigare 2 %.
 • 24-månadersregeln för ursprungliga fel mot tidigare 6-månadersregeln.
 • Ingen gräns på maximalt två avhjälpningsförsök, men avhjälpande skall som vanligt ske utan större olägenhet för kunden.
 • Ingen exakt formel vid beräkning av nyttoavdrag vid hävning (tidigare formel eller promille av köpeskillingen per körda mil fortfarande ett riktmärke)
 • Tillägg om att försäkring av bilen sker i enlighet med konsuments önskemål

 

Ändringar i VDN

 • Även datum för när den senaste servicen utfördes
 • Ändring vad som ingår i p 10 Miljökontroll: Avgasrening och Felkoder/OBD
 • Rubriken Övriga noteringar ändras till Noteringar om övriga kända avvikelser
 • En ändring vid underskriften från att kunden tagit del av VDN till att man uttryckligen ”godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration”
 • Ändring från 6 månader till 2 år under rubriken “Reklamation” på sid 2.

Förtydligande om service i nya VDN
Det är senaste utförda service som skall anges och inte nästkommande service i VDN. Den senaste versionen av VDN 05.2022 – där bland annat datum nu utöver körsträcka gällande service skall anges – har tyvärr skapat en viss förvirring bland vår medlemsföretag. En del har nu felaktigt uppfattat det som att man skall ange vid vilken körsträcka och/eller datum bilen senast skall genomgå nästkommande service.

Det beror troligen på att det står ”senast” (vilket det i och för sig även gjorde tidigare när bara körsträckan angavs). När bilen senast skall servas nästa gång går och skall av flera skäl inte anges i VDN (bland annat påverkar kundens körstil datum för nästkommande service och kan därför inte heller anges). Detta har inte heller varit syftet med ändringen, utan det har givetvis varit körsträcka och nu även datum när den senaste servicen utfördes som skall anges. För att undvika eventuella missförstånd kommer även inom kort en ändring i VDN göras från ”senast” till ”senaste” i rutan för service.

 

Var finns de nya leveransvillkoren och VDN?
Leveransvillkor personbilar och VDN finns tillgängliga via MRF Online – en tilläggstjänst med företagsinloggning som omfattar MRFs digitala avtal och villkor på nätet. Om du vill veta om ditt företag har tjänsten MRF Online, kontakta oss på 08-701 63 00 jeanette@mrf.se

Läs mer eller beställ MRF Online här

 


Vid frågor kontakta:
David Norrbohm, jurist MRF
Skicka ett mejl till David

Dela via mail

Bilhandel

MRFs stämma 26 april

Välkommen till MRFs stämma 26 april kl 10.00-12.00 på Radisson Blu Arlandia Hotel. MRFs distriktsmöte arrangeras...

Läs mer

AECDR nyheter från Bryssel 10/2023

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer

Nominera dina kandidater. Bilbranschens Mäktigaste Kvinnor 2023!

För tredje året i rad utser vi nu Bilbranschens Mäktigaste Kvinnor. Välkommen att nominera fram till...

Läs mer
Visa alla