Klimatbonus och förmånsvärde - nya regler - MRF

Klimatbonus och förmånsvärde – nya regler

Klimatbonus laddhybrider (PHEV), “takregler”

Bonus får aldrig överstiga 25% av bilen nypris. Från 2022-07-12 erhåller bilar med pris från 700 000 kr* och däröver ej klimatbonus. För att vara berättigad till klimatbonus finns en övre gräns för utsläppen som man måste hålla sig under. Under våren fram till 2022-07-12 har denna gräns varit 60 g CO2/km, efter 12 juli sänks denna gräns till 50 g CO2/km och från 2023-01-01 sänks den till 30 g CO2/km. Är man över dessa gränser erhålls ingen klimatbonus (tidigare har gränsen varit 70 g CO2/km).

Hur stor klimatbonus som erhålls beror på utsläppsnivån

 • Bilar tagna i trafik 2021-04-01 till 2022-07-11 har en maximal bonus på 45 000 kr som reduceras med 583 kr/g CO2 utsläpp, beakta takregler ovan.
 • Bilar tagna i trafik 2022-07-12 till 2022-12-31 har en maximal bonus på 20 000 kr som reduceras med 300 kr/g CO2 utsläpp, beakta takregler ovan.
 • Bilar tagna i trafik från 2023-01-01 har en maximal bonus på 10 000 kr som reduceras med 167 kr/g CO2 utsläpp, beakta takregler ovan.

Klimatbonus elbil (BEV), “takregler”

 • Bonus får aldrig överstiga 25% av bilen nypris
 • Från 2022-07-12 erhåller bilar med pris från 700 000 kr* och däröver ej klimatbonus.
 • Bilar tagna i trafik före 2021-04-01 har en bonus på 60 000 kr, beakta takregler ovan.
 • Bilar tagna i trafik 2022-04-01 till 2022-12-31 har en maximal bonus på 70 000 kr, beakta takregler ovan.
 • Bilar tagna i trafik från 2023-01-01 har en maximal bonus på 50 000 kr, beakta takregler ovan.

Klimatbonus gasbil, ej gasoldriven

 • Bilar tagna i trafik fram till 2022-07-11 har en bonus på 10 000 kr
 • Bilar tagna i trafik 2022-07-12 och senare har en bonus på 10 000 kr, dock med begränsning att företaget som erhåller bonus inte får erhålla mer sammanlagd bonus än €200 000 för det innevarande beskattningsåret och de två beskattningsåren dessförinnan. Summan gäller alltså som sammanlagd bonus för 3 beskattningsår. (regeln gäller även leasing/finansbolag).

* Skatteverkets nybilsprislista är referensvärde.

Datum som reglerar enskild bil är 1:a registrering (tagen i trafik) hos Transportstyrelsen.

På Transportstyrelsens webbplats finns en beräkning av preliminär klimatbonus, här

Förändringar i Malus (bonus malus), från 2022-06-01

Förändringarna som beslutats är att den nedre gränsen för när det förhöjda koldioxidbeloppet tas ut sänks från 90 till 75 gram koldioxid per kilometer. Gränsen för när den högre nivån på det förhöjda koldioxidbeloppet tas ut föreslås sänkas från 130 till 125 gram per kilometer. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juni 2022. Förändringarna föreslås gälla för fordon som blir skattepliktiga från detta datum.

Efter ändringarna är reglerna följande:

 • 107 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 75 gram och upp till och med 125 gram.
 • 132 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 125 gram.

Exempel malusdelen av fordonsskatten för en bil med utsläpp 157 g CO2/km blir:
Del 2:  157 – 125 = 32, 32 multipliceras med 132 kr = 4224 kr
Del 1: 125 – 75 = 50, 50 multipliceras med 107 kr = 5350 kr
Total malus är summa av del 1 och del 2, d v s 9574 kr, till detta kommer fordonsskatten.


Nya regler för förmånsvärde för bilar som omfattas av klimatbonus från 2022-07-01

För miljöbilar som tas i trafik den 1 juli 2022 eller senare ska förmånsvärdet sättas ned enligt en schablon i stället för till närmast jämförbara bil utan miljöteknik. Elhybrider och etanoldrivna bilar omfattas inte av lagändringen, förmånsvärdet för de bilarna utgår från nybilspriset utan nedsättning.

Schablonbeloppet som ska användas vid nedsättningen är:

 • Elbilar och vätgasbilar 350 000 kr
 • Laddhybrider 140 000 kr
 • Gasbilar 100 000 kr

Nedsättningsbeloppet får dock inte överstiga 50 procent av bilens nypris.

Beräkning av förmånsvärde görs på Skatteverkets hemsida här


Vid frågor kontakta
Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig MRF
Skicka ett mejl till Klaus