Ny GA-enkät införs 2023

En ny GA-enkät ska införas under 2023. MRFs bilhandelsstyrelse har i samarbete med återförsäljare och ÅFF arbetat fram en ny GA-enkät. Ansvarig är Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF. Läs mer om förändringarna här.

Utmaningar i GA-enkäten 2023

 • Antalet respondenter minskar på grund av konsolidering i bilbranschen vilket medför att vissa märken börjar närma sig gränsen för att erhålla ett resultat.
 • Enkäten täcker ej de nya områdena; direktförsäljning, onlineförsäljning, agentstruktur, datadelning och endast delvis digitalisering.
 • Enkäten känns för omfattande för respondenterna.

 

Nya GA-enkäten 2023 – förändringar

 • Nya frågor har lagts till
 • Ett stort antal frågor har ändrats eller tagits bort. Omfattningen minskar med cirka en tredjedel
 • Respondenturvalet ändras
  a. Ett företag med MRF-medlemskap erhåller en enkät per märke som de representerar
  b. Företag som finns på flera orter får en enkät till per filial för de märken filialen representerar om filialen finns i en ort på den så kallade 30-orts listan, som innehåller Sveriges 30 största orter där förort och närort tagits bort.
  c. Målsättningen är att enkäten ska besvaras lokalt, d v s om VD svarar på huvudenkäten så ska övriga besvaras av regionchef/platschef eller motsvarande.
  d. Antalet svarsalternativ ändras så att det inte finns något mittenalternativ.

 
Den största utmaningen med att införa den nya enkäten bedöms vara att få in kontaktuppgifter för ansvarig för respektive anläggning och inkludera vilka märken som representeras.


Vid frågor kontakta
Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig MRF
Skicka ett mejl till Klaus

Dela via mail

Bilhandel

MRF söker projektledare med elfokus

Bilbranschen upplever de största förändringarna på decennier. Nya tekniker, nya sätt att köpa och äga bil...

Läs mer

Bilbranschen just nu – omvärldsspaning

MRF spanar kring bilbranschen just nu. Vad är på gång i vår bransch? Tommy Letzén och...

Läs mer

AECDR nyheter från Bryssel 33/2022

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer
Visa alla