Nella Bergström får KAKs Journalistpris 2022

Nella Bergström, chefredaktör på tidningen Motorbranschen har tilldelats Kungliga Automobil Klubbens (KAK) Journalistpris 2022. – Med nyfikenhet och ett ödmjukt angreppssätt får hon intervjupersoner att känna sig bekväma att delge både spännande och svåra ämnesområden, vilka bidrar till att skildra transportsektorn ur nya perspektiv, säger Anders Ydstedt, ordf i juryn.

Läs kommentarer på KAKs webbplats här

 

Juryns motivering i sin helhet

”Kungliga Automobil Klubben (KAK) tilldelar Nella Bergström Journalistpriset 2022. Hon är idag chefredaktör för tidningen Motorbranschen och gör där viktiga insatser för motorjournalistiken i Sverige.
Nella har visat att goda journalister klarar av att byta inriktning i sitt arbete och samtidigt fortsätta vara duktiga tidningsmakare. Hon har sin bakgrund i en helt annan bransch, men har successivt tagit sig över till transportbranschen för att sedan drygt ett år landa på tidningen Motorbranschen.
På kort tid har Nella hittat nya spännande vinklingar på frågor som rör mobiliteten och bilismen som företeelser. Hon förmår också sätta frågorna i sitt sammanhang och åskådliggöra dem för läsaren. Hon skriver återkommande om viktiga ämnen som hållbarhet, diversifiering och mångfald. Nella får genom sitt arbete fler att intressera sig för bilismen genom bredden i sin journalistik.

Tillsammans med MRF och Wayke har Nella också varit drivande i att jobba fram listan ”Bilbranschens mäktigaste kvinna” som för andra året i rad ges stor uppmärksamhet och riktar välbehövligt ljus på alla duktiga kvinnor som finns i branschen.
Nella är en frisk fläkt som snabbt klivit in i mansdominerade områden. Med nyfikenhet och ett ödmjukt angreppssätt får hon intervjupersoner att känna sig bekväma att delge både spännande och svåra ämnesområden, vilka bidrar till att skildra transportsektorn ur nya perspektiv. ”


Fakta om KAK:s Journalistpris
KAK instiftade Journalistpriset 2008 med avsikt att belöna journalistiska insatser och som en uppmuntran för seriös rapportering kring bilismens utveckling. Prissumman är på 25 000 kronor.

Jury 2022
Magnus Ehrenstråhle, f.d. VD Bilprovningen
Lars Jilmstad, f.d. presschef
Charlie Magnusson, fd Informationschef, Motorbranschens Riksförbund, MRF
Cornilla von Plomgren, miljö- och kommunikationskonsult
Lars Holmqvist, senior advisor
Ordförande för juryn är Anders Ydstedt som är ordförande i KAK:s Expertråd.

Dela via mail

Nyheter

Prognos tunga fordon fortsatt stabil

Styrelsen i MRF Tunga fordon har haft möte och diskuterat marknadsläget. - Vi ser en positiv...

Läs mer

MRFs stämma 26 april

Välkommen till MRFs stämma 26 april kl 10.00-12.00 på Radisson Blu Arlandia Hotel. MRFs distriktsmöte arrangeras...

Läs mer

AECDR nyheter från Bryssel 10/2023

Följ senaste nytt från MRFs lobbyorganisation - AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) i...

Läs mer
Visa alla